wtorek, 19 grudzień 2017 15:43

Laureaci VI edycji

Lista wyróżnionych w VI edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Kategoria: Branża kolejowa – PKP Cargo S.A.

Kategoria: Media – Edipresse Polska

Kategoria: Spółdzielcze instytucje finansowe - Towarzystwo Finansowe SKOK

Nagrody Dziennikarskie

Marzena Mazur - TOK FM

Sylwester Sacharczuk – „Puls Biznesu”

W skład Kapituły Konkursu weszły m. in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Globalizacji, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PKP Cargo S.A.

- Nasza spółka jest podmiotem, przestrzegającym praw pracowniczych i godnym zaufania, dlatego zasłużyła na te nagrodę – Dariusz Browarek, przedstawiciel pracowników, członek zarządu PKP Cargo).

Edipresse

Nagrodę odebrała Monika Sękowska, która zapewniła, że jej firma będzie kontynuować politykę CSR.

Towarzystwo Finansowe SKOK

- Otrzymane wyróżnienie stanowi dowód, że podejmowane przez nas działania w polityce pracowniczej dają naprawdę pozytywne skutki. Dziękuję w imieniu kierownictwa, jak i pracowników TF SKOK – Sylwia Kluziak.

Nagrody Dziennikarskie

Kapituła Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” przyznała również dwie Nagrody Dziennikarskie za promowanie działań firm w zakresie odpowiedzialnej polityki pracowniczej. Pierwszą wyróżnioną została Marzena Mazur, redaktorka Radia TOK FM, prowadząca od 4 lat audycję „Strefa Szefa” – pierwszą ogólnopolską audycję o zarządzaniu. Do każdej audycji zapraszani są managerowie wyższego lub średniego szczebla i prowadzone są dyskusje o praktyce zarządzania firmą, pionem, działem lub zespołem.

Kolejnym laureatem został SylwesterSacharczuk, redaktor dziennika „Puls Biznesu”.

Patroni medialni VI edycji Konkursu: Super Biznes (ekonomiczny dodatek Super Expressu), Polska Agencja Prasowa, Agencja ISBnews, Proto.pl, Biznesalert.pl, Kurier365.pl, RaportCSR.pl.

Partnerami Konkursu: Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości, OSG Records Polska i Jeronimo Martins Polska

środa, 04 grudzień 2013 11:03

Laureaci V edycji

Wyróżnienie w każdej kategorii przyznawane jest firmie, której ankieta zyska najwięcej punktów, przyznawanych przez członków kapituły. W tym roku, podczas posiedzenia kapituły, nagrodzone zostały następujące spółki: w kategorii branża spożywcza – Danone Sp. z o.o.; w kategorii usługi teleinformatyczne - Action SA.; w kategorii ubezpieczenia - Compensa TU SA.

Danone Sp. z o.o.

Firma dbająca o zdrowie, ludzi i środowisko

CSR to dla firmy nieodłączny element funkcjonowania na rynku, osiągania celów biznesowych i budowania wartości firmy. Sposób podejścia do zagadnień zrównoważonego rozwoju to inspiracja z grupy Danone oraz praktyki zarządzania wypracowane przez firmę w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Po raz pierwszy w historii Danone'a w Polsce firma stworzyliśmy strategię społecznej odpowiedzialności biznesu ściśle zintegrowaną ze strategią rozwoju biznesu w 2007 roku. Od tamtej pory skupiła się na aktywnym rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z niedożywieniem dzieci oraz działaniach mających przynieść pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Plan Zrównoważonego Rozwoju Danone 2012–2016 wynika z naszej nowej strategii biznesowej. Firma chce być najbardziej troskliwą marką wybieraną przez konsumentów każdego dnia, firmą wiarygodną, godną zaufania i odpowiedzialną, dbająca o zdrowie, ludzi i środowisko. Wg Danone taki sposób działania znajdzie odzwierciedlenie w lojalności konsumentów i wzroście sprzedaży.

Już dziś firma oferuje produkty odpowiadające na różnorodne potrzeby konsumentów, wspiera prawidłowe żywienie, promuje aktywny tryb życia, walczy z niedożywieniem dzieci w Polsce, angażuje pracowników w budowanie odpowiedzialnego biznesu, podnosi standardy współpracy z dostawcami i klientami, dba o zasoby naturalne i zrównoważone rolnictwo.

- W Danone nieustannie troszczymy się o przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy dla naszych pracowników. Cieszymy się, że Kapituła Konkursu wysoko oceniła nasze programy socjalne, szerokie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych i zdobywania dodatkowej wiedzy, pomoc dla pracowników i członków ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z roku na rok staramy się wprowadzać nowe i lepiej dopasowane rozwiązania, być coraz lepszym miejscem zarówno pracy, jak i rozwoju – mówi Joanna Bieżuńska-Szewczyk, kierownik ds. komunikacji wewnętrznej i budowania wizerunku pracodawcy Danone SA.

Action SA

Dbamy o środowisko naturalne

Według firmy zasoby naturalne są naszym wspólnym dobrem, z których będą korzystać również kolejne pokolenia. Firma czuje się odpowiedzialna za wpływ jaki jej działalność ma na otoczenie. W trosce o minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie, promuje zdrowy styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów.

Spółka Action wdrożyła system segregacji i zarządzania odpadami. Pracownicy firmy segregują śmieci tak, aby mogły być dalej przetwarzane. Oszczędzają materiały i energię (druk obustronny, energooszczędne żarówki we wszystkich pomieszczeniach). Na każdym poziomie budynku spółki znajdują się pojemniki z podziałem na segregowane odpady. Firma dba o czystość i sprawność użytkowanych pojazdów. Współpracuje z organizacjami odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładami przetwarzającymi zużyte baterie.

- Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" to dla nas duże wyróżnienie. Prowadzimy bardzo wymagający biznes, związany z najnowszymi technologiami. Rozwijamy się jako grupa kapitałowa, wchodzimy na nowe rynki, rozszerzamy portfolio produktów, działamy na różnych obszarach i współpracujemy z największymi firmami na świecie. Do realizacji ambitnej strategii biznesowej potrzebujemy najlepszych specjalistów, stąd nasza troska o środowisko pracy, które im proponujemy. Jesteśmy dużą organizacją, zatrudniająca ponad 800 osób, ale struktura własnościowa pozwala zachować bardzo elastyczny sposób zarządzania. To ma wpływ na politykę zatrudnienia, system wewnętrznych awansów i indywidualne podejście do pracowników. Zapraszamy do zespołu najlepszych, ale też staramy się zapewnić im najlepsze warunki – komentuje Sławomir Harazin v-ce prezes Action SA.

Compensa TU S.A.

Pakiety socjalne, opieka medyczna, permanentne szkolenia

Vienna Insurance Group (VIG), do której należy Compensa TU S.A. stawia sobie za cel promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu i tworzenie godnych warunków do życia dla lokalnej społeczności. Ponadto, mając na celu rozwój wartości społecznych, VIG czuje się zobowiązana do włączania się w akcje kulturowe i społeczne.

Pracownicy firmy to kluczowy czynnik sukcesu. Ciągły ich rozwój ma kluczowe znaczenie, ponieważ tylko połączenie zrozumienia lokalnego rynku z osobistymi cechami i kwalifikacjami zawodowymi każdego pracownika może prowadzić do stworzenia najlepszych produktów. Aby kobiety mogły w pełni wykorzystać swój potencjał zawodowy, celem firmy jest również stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia umożliwiających im awans w ramach Grupy VIG.

- Oprócz wynagrodzenia w Compensie każdy pracownik może liczyć na premie kwartalne, zwłaszcza pracownicy sprzedaży. W Centrali są to też premie roczne w ramach tzw. target system. Oprócz tego mamy pakiety socjalne, opiekę medyczną a pracownicy mogą nabywać z dużymi zniżkami ubezpieczenia dla siebie i członków swoich rodzin – mówi Ireneusz Arczewski, wiceprezes Compensa TU SA. W pakiecie „Benefit" pracownicy mogą korzystać z sal sportowych i pływalni. Są to dodatki dostępne dla wszystkich pracowników. Szkolenia są permanentne, mamy nawet specjalnie do tego powołaną firmę szkoleniową, która zatrudnia zespół trenerów, którzy cały rok szkolą naszych pracowników w całej Polsce.

Nagroda Specjalna

W tym roku Kapituła postanowiła wręczyć Nagrodę Specjalną Lechowi Wałęsie za całokształt działań na rzecz walki o prawa pracowników i propagowanie idei solidarności. 21 października 2013 r. laureat świętował 30. rocznicę otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla podczas szczytu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.

Nagrody Dziennikarskie

Kapituła Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” przyznała również dwie Nagrody Dziennikarskie. Pierwszym wyróżnionym został Maciej Pawlak, redaktor działu gospodarka tygodnika Gazeta Polska, za promowanie przedsiębiorstw, które aktywnie angażują się w Społeczną odpowiedzialności biznesu. Kolejnym laureatem został Tomasz Pietryga, kierownik działu prawnego dziennika Rzeczpospolita, za rzetelność i zaangażowanie w przybliżaniu zawiłych przepisów prawa pracy, obowiązków pracodawcy i pracowników.

wtorek, 26 luty 2013 11:28

Laureaci

Laureaci wszystkich edycji konkursu Pracodawca Godny Zaufania.


V edycja

 1. Danone Sp. z o.o. - Firma dbająca o zdrowie, ludzi i środowisko

 2. Action SA - Dbamy o środowisko naturalne

 3. Compensa TU S.A. - Pakiety socjalne, opieka medyczna, permanentne szkolenia

 

IV edycja

 1. Henkel Polska Sp. z o.o - Pracownicy decydują o sukcesie biznesowym

 2. Skanska SA - Rozbudowany program szkoleń

 3. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A - Zdrowie przede wszystkim

 

III edycja

 1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A - Zdrowie przede wszystkim

 2. Mostostal Warszawa S.A - Awans Pracowniczy

 3. Żywiec Zdrój S.A - Firma przyjazna rodzinie

 

II edycja

 1. Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. - Edukacja przede wszystkim

 2. Eurobank S.A. - Bank z dobrymi tradycjami

 3. Polkomtel S.A - Rozwój prowadzi do awansu

 

I edycja

 1. Polska Grupa Farmaceutyczna SA - Pomoc i integracja

 2. Mostostal Warszawa SA - Uzupełniamy wiedzę

 3. Jeronimo Martins Dystrybucja SA - Dobry partner dla pracowników

 henkel

skanska

 orlen
 compensalogo
 zywieczdroj  polkomtel
   eurobank

action 

 mostostal
 polskagrupafarmaceutyczna  jeronimo danone 
 kolejemaz      

 

Polkomtel S.A. – rozwój prowadzi do awansu

środa, 08 grudzień 2010 14:10

Laureaci II edycji konkursu

Lista wyróżnionych w II edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Kategoria: Transport Kolejowy – Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.

Kategoria: Banki – Eurobank S.A.

Kategoria: Operatorzy Telekomunikacyjni – Polkomtel S.A.


Nagrody Dziennikarskie

Kategoria: Prasa – Jakub Kurasz, szef działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita"

Kategoria: Media elektroniczne – Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej Polsat News

Nagroda Specjalna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o. – edukacja przede wszystkim

Spółka zapewnia swoim pracownikom oraz członkom rodzin bogaty pakiet świadczeń socjalnych, w którego w skład wchodzą dofinansowania do wypoczynku, wycieczki grupowe, imprezy integracyjne, ulgowe przejazdy koleją na terenie Polski i Europy oraz pakiet prywatnej opieki medycznej. W razie klęsk żywiołowych, Spółka udziela zapomogi pieniężne lub rzeczowe, a w przypadkach długotrwałej i ciężkiej choroby pracownika lub członka jego rodziny, wymagającej kosztownego leczenia – bezzwrotnej zapomogi. Pracownicy „Kolei Mazowieckich" mogą liczyć na refundacje kosztów poniesionych na wyposażenie dziecka w pomoce szkolne. Przewoźnik oferuje szeroki obszerny pakiet szkoleń – w szczególności kursy specjalistyczne. Spółka w całości pokrywa koszt uczestnictwa pracowników w kursach i szkoleniach specjalistycznych, a także dodatkowo płatnego urlopu szkoleniowego osobom, które podjęły naukę w szkole lub kontynuują edukację na studiach podyplomowych. Koleje Mazowieckie wdrożyły liczne procedury ISO, służące monitorowaniu przestrzegania praw pracowniczych, m. in.: „Zarządzanie personelem i szkolenia", „Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego" i „Nadzór i postępowanie w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników". W Spółce funkcjonują społeczne organy kontroli przestrzegania praw pracowniczych, takie jak komisja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczna inspekcja pracy.

Eurobank S.A. – bank z dobrymi praktykami

Eurobank oferuje wiele programów socjalnych, w tym zapewnia opiekę medyczną wszystkim pracownikom oraz dofinansowanie do urlopu. W ciężkiej sytuacji życiowej pracownicy mogą liczyć na jednorazową pomoc pieniężną. Podwładni Eurobanku otrzymują również specjalne rabaty i zniżki na zakupy oraz usługi oferowane przez ośrodki kultury i lokale gastronomiczne. Bank wprowadził specjalne rozwiązania dla młodych matek, takie jak: możliwość wykonywania pracy częściowo w domu oraz zmniejszenia wymiaru etatu. Pracownicy mają możliwość udziału w szkoleniach pokrywanych w 100% przez pracodawcę. Bank przygotował specjalne programy poszerzania wiedzy i umiejętności jak m. in. „Akademia Eurobanku", „Program Start Up", „Program High Potential", „Program Staży Wewnętrznych". Warte podkreślenia jest to, że 90% stanowisk managerskich obsadzonych jest w ramach rekrutacji wewnętrznych. W Eurobank funkcjonuje również zespół ds. interwencji, który powstał, aby działać prewencyjnie oraz rozwiązywać trudne problemy z obszaru mobbingu, molestowania i dyskryminacji.

Polkomtel S.A. – rozwój prowadzi do awansu

Polkomtel oferuje swoim pracownikom szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, w tym: opieka medyczna i ubezpieczenie na życie. Operator szczególnie wspiera młode matki w bezstresowym powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, poprzez dostosowanie godzin pracy lub nawet umożliwienie pracy zdalnej. W firmie znajduje się również wydzielone pomieszczenie, z którego mogą korzystać mamy w trakcie karmienia. Warto podkreślić, że Polkomtel nie zapomina o młodych ojcach – coraz popularniejsze są urlopy „tacierzyńskie" oraz wychowawcze. Pracownicy mogą liczyć na częściowe pokrycie kosztów wypoczynku, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pomoc finansową w formie pożyczek na cele mieszkaniowe. Polkomtel S.A. mogą rozwija kompetencje pracowników poprzez szkolenia i warsztaty prowadzone przez firmy zewnętrzne lub trenerów wewnętrznych. Wszyscy pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dla najlepszych pracowników Polkomtel S.A przygotował Program Rozwoju Talentów w Pionie Operacyjnym. Wszelkie koszty szkoleń są w całości pokrywane przez firmę. Efektem wewnętrznych szkoleń jest obsadzenie 78% stanowisk kierowniczych oraz 28% dyrektorskich w wyniku awansu wewnętrznego.

Nagrody Dziennikarskie

Prasa – Jakub Kurasz, szef działu ekonomicznego dziennika „Rzeczpospolita"

Media elektroniczne – Wojciech Szeląg, szef redakcji ekonomicznej kanału informacyjnego Polsat News

Nagroda Specjalna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za przemyślaną strategię personalną nakierowaną na stworzenie i utrzymanie jak najlepszych warunków do efektywnej pracy wszystkich zatrudnionych. Jej głównym celem jest umożliwienie pracownikom realizacji ich potrzeb, stworzenie sytuacji, w której następuje spełnienie wzajemnych oczekiwań, zarówno pracowników, jak i pracodawcy i w rezultacie zbudowanie kultury wysokiej efektywności pracy ze szczególnym uwzględnieniem budowania środowiska pracy sprzyjającego innowacyjności i pasji tworzenia.

piątek, 06 listopad 2009 15:03

Laureaci I edycji rankingu

Lista wyróżnionych w I edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania"

Pierwsza Edycja Rankingu Pracodawca Godny Zaufania obyła się 20 października 2009 roku

“Dystrybutorzy Farmaceutyczni” - Polska Grupa Farmaceutyczna
“Firmy Budowlane” - Mostostal Warszawa
“Sieci Handlowe” - Jeronimo Martins Dystrybucja

 

Polska Grupa Farmaceutyczna SA – pomoc i integracja

Polska Grupa Farmaceutyczna SA jest największym w kraju dostawcą usług w sektorze farmaceutycznym. Znajduje się w grupie sześciu największych polskich firm prywatnych oraz w pierwszej setce największych firm z Europy Środkowowschodniej.

Wśród działań o charakterze socjalnym, skierowanych do pracowników, PGF stosuje m.in. pożyczki – zwrotne i bezzwrotne – udzielane na ważne cele życiowe. Dzieci pracowników znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej mogą liczyć na dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych. Pracownicy o niższym statusie materialnym mogą liczyć również na dofinansowanie bieżących opłat.

Spółka organizuje szereg imprez dla pracowników i ich dzieci, m.in. z okazji Dnia Dziecka. Duży nacisk kładziony jest na wspieranie aktywności sportowej pracowników i ich rodzin – na przykład poprzez finansowanie możliwości korzystania z basenów, sal gimnastycznych, siłowni, organizowane spływu kajakowego i wycieczek rowerowych. Firma dofinansowuje też zorganizowany wypoczynek dzieci pracowników i akcję profilaktycznych szczepień przeciwko grypie.

Program szkoleń i kursów jest – jak zapewnia spółka – budowany w oparciu o analizę potrzeb, przy uwzględnieniu potrzeb pracodawcy i potrzeb związanych z rozwojem kompetencji pracownika. Przewidziano m.in. udział w studiach zaocznych, MBA i podyplomowych, szkoleniach merytorycznych i szkoleniach z zakresy zarządzania zespołem oraz z komunikacji. Każdy zatrudniony może wziąć udział w szkoleniach poświęconych asertywności, zarządzaniu sobą w czasie i technikom wpływu społecznego.

PGF czuwa nad monitorowaniem praw pracowników, m.in. wdrażając szczegółowe i jasne procedury postępowania w zakresie tematów, które mogą stać się przedmiotem potencjalnych konfliktów, jak osobista kontrola pracowników lub korzystanie z majątku firmy do celów prywatnych. W spółce istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, skarg, ale także pomysłów i wniosków na specjalne skrzynki mailowe. Od 2006 r. w Polskiej Grupie Farmaceutycznej działa Rada Pracowników.

 

Kategoria -  “Firmy Budowlane” - Mostostal Warszawa SA

Grupa Mostostal Warszawa do firma o niemal 60-letniej historii – została zarejestrowana w 1951 r. Jest aktywna we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej. Zakres świadczonych przez nią usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów “pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych.

Wśród form wsparcia dla pracowników, stosowanych przez spółkę, znajdują się m.in.: dofinansowanie na wypoczynek i udział w imprezach kulturalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz bezzwrotne zapomogi dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na remonty mieszkań udzielane są specjalne pożyczki mieszkaniowe.

Każdy pracownik Mostostalu Warszawa może skorzystać z możliwości uzupełnienia wiedzy zawodowej i ogólnej – w średnich szkołach zawodowych i na wyższych studiach, a także w ramach studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą i na kursach języków obcych. Warto podkreślić, że pracownik, który uzyskuje certyfikat znajomości języka obcego podczas zatrudnienia w spółce, automatycznie uzyskuje podwyżkę płacy zasadniczej o 5 procent.

W obszarze praw pracowniczych Mostostal Warszawa stawia na regularne kontakty i dobrą współpracę ze związkami zawodowymi. Regularnie odbywają się spotkania Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Spółek Grupy Mostostal Warszawa SA. Dwa razy w roku organizowane jest spotkanie prezesa zarządu z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w ramach spółek grupy Mostostal Warszawa SA.

 

Kategoria “Sieci Handlowe” - Jeronimo Martins Dystrybucja SA

Jeronimo Martins Dystrybucja SA – właściciel sieci sklepów Biedronka – podkreśla, że jedną z podstaw filozofii działania firmy jest bycie dobrym partnerem dla pracowników. Obecnie JMD należy do największych polskich pracodawców – zatrudnia ponad 25 tys. osób.

Spółka od lat realizuje szereg programów społecznych, adresowanych do wszystkich pracowników.    Są to, m.in.: “Możesz liczyć na Biedronkę” - program mający na celu ujednolicenie zasad udzielania pomocy materialnej lub pożyczek przyznawanych osobom najbardziej potrzebującym; “Pomoc dla Dzieci Specjalnej Troski” - skierowany na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci pracowników; “Narodziny z Biedronką” - świadczenia dla pracowników, którym powiększyła się rodzina; “Wakacje z Biedronką” - program bezpłatnych obozów letnich nad morzem i w górach dla dzieci pracowników z rodzin o najniższych dochodach.

Do tego dochodzą programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej: “Razem Zadbajmy o Zdrowie”- programy profilaktyki zdrowotnej mające na celu prewencję i wczesne wykrywanie ciężkich chorób u kobiet i mężczyzn (obejmuje m.in. mammografię, USG jamy brzusznej, EKG), a także program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Z obu może korzystać każdy zatrudniony.

Jeronimo Martins Dystrybucja SA kieruje do zatrudnionych bogatą ofertę szkoleń i kursów, dzięki którym można podnosić kwalifikacje zawodowe i uzupełniać wiedzę. Wśród nich warto wspomnieć o programie “Management Trainee”, skierowanym do najlepszych absolwentów uczelni wyższych, którzy po ukończeniu programu otrzymują kierownicze stanowiska w strukturach firmy. Do kierowników sklepów i do kadry zarządzającej średniego szczebla skierowane są programy: “Biedronkowa Akademia Zarządzania” oraz “Akademia Zarządzania”. Osoby z pionu finansów mogą z kolei uczestniczyć w “Akademii Finansów”. Istnieje też program “Executive MBA” dla wyższej kadry menedżerskiej, realizowany przez Kanadyjski Międzynarodowy Instytut Zarządzania. Łączy on klasyczny program MBA oraz programy rozwoju umiejętności menedżerskich z Harvard Business School.

Wysoko oceniono stosowany w firmie program monitorowania przestrzegania praw pracowniczych. Jak informuje JMD, pracownicy mają do dyspozycji specjalną telefoniczną linię, na która mogą zgłaszać wszelkie uwagi, incydenty czy zastrzeżenia. Każdy sygnał jest sprawdzany. O informacjach z linii informowany jest na bieżąco Zarząd. Jeśli chodzi o czas pracy, to jest on rejestrowany przez system elektroniczny. Całość uzupełniają wewnętrzne przepisy zapobiegające niewłaściwym zjawiskom w relacjach pracowniczych i wewnętrzny kodeks etyczny.

 

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

 

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

esportinfo logo 300

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

Na górę