Przejdź do treści

Laureat konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

Fot. Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami zdobyła nagrodę główną za swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 w kategorii organizacje pozabiznesowe.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022” już po raz 16. zorganizowały Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Zespół jury, złożony z uznanych ekspertów i ekspertek  w zakresie CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju, nagrodził raport za wiarę i wysiłek w dialog z interesariuszami oraz ich zaangażowanie w proces tworzenia publikacji. Jurorzy docenili także przeprowadzenie przez organizację szerokich konsultacji oraz ukazanie działań w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Staraliśmy się pokazać spektrum naszych działań

– Jestem szczęśliwa i dumna, że nasz raport został zauważony i doceniony. To dla nas szczególnie ważne wyróżnienie, gdyż jest to pierwsza publikacja Fundacji Dorastaj z Nami, która kompleksowo przedstawia nasze działania w obszarach ESG oraz wysiłki w zakresie realizacji celów SDG. Przygotowując raport, staraliśmy się pokazać spektrum naszych działań, ich wpływ na otoczenie, a także  zaangażowanie różnych grup interesariuszy w rozwiazywanie problemów społecznych, z którymi na co dzień mierzy się Fundacja. Dużo miejsca poświęciliśmy partnerstwom, gdyż dzięki współpracy z firmami i instytucjami publicznymi oraz wsparciu kilku tysięcy darczyńców indywidualnych możemy już 12. Rok działać razem na rzecz dzieci, których rodzic zginął podczas pełnienia służby publicznej.

Nagrodę traktujemy jako uznanie dla pracy całego zespołu Fundacji

Ten raport jest również przykładem takiego partnerstwa, ponieważ przy jego tworzeniu mogliśmy czerpać z doświadczeń i wiedzy firmy Orange, która od wielu lat wspiera nas w podejmowanych działaniach. Nagrodę traktujemy więc jako uznanie dla pracy całego zespołu Fundacji, a także wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie raportu – mówi Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka nagrodzonego raportu.

Nagrody w Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju zostały wręczone podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

Do 16. edycji zakwalifikowało się 76 publikacji, w tym 12 z organizacji pozabiznesowych. Kryteria oceny oparte były o europejskie wytyczne raportowania ESRA (The European Sustainability Reporting Association). Należą do nich: kompletność (całościowy obraz organizacji), wiarygodność (struktury, procesy i mechanizmy kontroli, umożliwiające prawidłowe przedstawienie informacji o skutkach podejmowanych działań), komunikacja (ocena wykorzystanych technik przekazu).

Transparentność jest dla nas kluczowa

– Długo zastanawialiśmy się, czy przy dużej liczbie realizowanych zadań przez kilkuosobowy zespół, powinniśmy podjąć się  tak pracochłonnego zadania, jakim jest przygotowanie raportu. Transparentność jest jednak dla nas kluczowa, dlatego też nie mogliśmy zdecydować inaczej. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, które mają obowiązek raportowania niefinansowego. Chcąc być dla nich wiarygodnym partnerem, oprócz poddawania się corocznemu dobrowolnemu audytowi finansowemu, postanowiliśmy dodatkowo przygotować raport zrównoważonego rozwoju – mówi Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju co roku nagradzane są najlepiej sporządzone publikacje z tego zakresu. Celem organizowanego już po raz szesnasty konkursu jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. Inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących organizacji oraz ich dialogu z interesariuszami.
Udostępnij: