Przejdź do treści

Łódź się zaludnia, przybywa zwłaszcza młodych osób

Hanna Zdanowska; fot. Newseria Biznes

Łódź, to według danych GUS 4. miasto w Polsce, choć jeszcze nie tak dawno zajmowało pozycję wicelidera wśród polskich miast. Pod względem populacji ustępowało jedynie Warszawie. W ostatnich latach Łódź wypadła z podium po tym, jak została prześcignięta przez Kraków i Wrocław.

Według GUS obecnie zamieszkuje ją 652 tys. mieszkańców. Z tymi danymi nie zgadza się jednak Hanna Zdanowska, prezydent tego miasta.

Zdanowska: dane, które pozyskujemy z GUS-u, nie są wiarygodne

Lepsza infrastruktura i mieszkania na wynajem to kluczowe zagadnienia, które znajdują się wśród priorytetów na najbliższe lata. Prezydent Łodzi zapowiada inwestycje i wchodzi w polemikę z danymi GUS, które wskazują, że położone w centrum Polski miasto dramatycznie się wyludnia. Hanna Zdanowska powołuje się na liczby, które sugerują odwrotny trend.

– Dane, które pozyskujemy z GUS-u, nie są wiarygodne. Otrzymaliśmy po wielu latach dane z urzędu skarbowego i okazuje, że w ciągu tylko i wyłącznie roku przybyło nam 90 tys. podatników. To świadczy, że miasto się nie wyludnia, wprost przeciwnie, zaludnia się – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Hanna Zdanowska.

Młodych ludzi przybywa nam bardzo szybko i to widzimy, bo robimy badania

Siłą miasta są m.in. uczelnie wyższe, które przyciągają do Łodzi studentów niemal z całego kraju i z zagranicy. Część z nich pozostaje w mieście lub na terenie aglomeracji. Na negatywne statystyki może wpływać także fakt, że prawo nie wymaga już meldowania się w konkretnym miejscu zamieszkania.

– Młodych ludzi przybywa nam bardzo szybko i to widzimy, bo robimy badania i faktycznie to są młodzi w wieku 18–32 lata. Mamy saldo migracyjne i to zdecydowanie bardzo duże. To są również kwestie obrazowe, jak na przykład zlecamy telefoniom komórkowym liczbę logujących się telefonów, ona pokazuje, że w Łodzi nie ma 670 czy 680 tys. mieszkańców, ale tych telefonów loguje się od 850 do 900 tys. Jeżeli nawet weźmiemy, że ktoś ma jeden telefon, ktoś ma dwa, ale z kolei niemowlęta nie mają tych telefonów, to pokazuje, że rzeczywistość jest trochę inna, GUS nie nadąża – ocenia Hanna Zdanowska.

Atutem Łodzi jest m.in. położenie geograficzne

Za wyższą liczbą mieszkańców w porównaniu do oficjalnych statystyk przemawia także fakt, że w mieście brakuje szkół i przedszkoli.

Atutem Łodzi jest m.in. położenie geograficzne. Na terenie jej aglomeracji krzyżują się główne polskie autostrady A2 łącząca Warszawę z Wielkopolską i Niemcami oraz przebiegająca na osi północ–południe autostrada A1 będąca łącznikiem Trójmiasta z Górnym Śląskiem oraz Czechami. Nie oznacza to jednak, że miasto nie potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych. Wręcz przeciwnie.

W obecnej perspektywie budżetowej Bruksela przesunęła akcenty w obszarze inwestycji, które można realizować za pieniądze unijne

– Łódź mierzy się przede wszystkim z kwestiami infrastrukturalnymi, mimo że od ładnych paru lat zmieniamy infrastrukturę, to jednak zapotrzebowania są olbrzymie, dlatego obiecałam przede wszystkim łodzianom proste drogi, to jest jeden z priorytetów – wymienia prezydent miasta.

Niestety na ten cel próżno szukać pieniędzy w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). W obecnej perspektywie budżetowej Bruksela przesunęła akcenty w obszarze inwestycji, które można realizować za pieniądze unijne. Taka sytuacja nieco komplikuje wyzwanie, jakim jest np. poprawa stanu dróg miejskich.

Drugim priorytetem dla władz Łodzi jest mieszkalnictwo

– Środki z KPO są dla nas dużym potencjalnym zastrzykiem, diabeł tkwi w szczegółach, problem jest innej natury, środki z KPO są dedykowane tylko na określone cele, one mają swoją fiszkę, na jakie cele mogą być wydane. My potrzebujemy na pewno środków na infrastrukturę i nie pozyskamy ich z KPO, bo niestety takich środków bezpośrednio na infrastrukturę drogową nie ma – mówi Hanna Zdanowska. To oznacza, że Łódź musi szukać pieniędzy na te cele w innych źródłach.

Drugim priorytetem dla władz Łodzi jest mieszkalnictwo. Zauważalnym problemem, szczególnie wśród młodego pokolenia, jest tzw. luka kredytowa, czyli problemy ze zdolnością kredytową oraz zebraniem potrzebnego wkładu własnego.

Łódź deklaruje, że ma gotowe projekty budowlane i czeka na konieczne pozwolenia

– Chcemy budować i zaczynamy budować i lokale, mieszkania komunalne, ale również mieszkania o niższym czynszu niż ten rynkowy, w których będą mogli skorzystać z możliwości zamieszkania właśnie te osoby, których nie stać na zakup mieszkania, a są już ponad możliwością otrzymania wsparcia w postaci mieszkania komunalnego, dlatego to jest drugi priorytet – mówi prezydent Łodzi.

Miasto deklaruje, że ma gotowe projekty budowlane i czeka na konieczne pozwolenia. Inwestorami w tym przypadku będą miejskie spółki czy Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Władze samorządowe w tym przypadku są otwarte na różne kooperatywy.

Trzecim priorytetem prezydent jest zrównoważony rozwój, określany w mieście za pomocą hasła „Błękitno-Zielona Łódź”. Chodzi o wydobycie części ukrytych przed laty w betonowych kanałach rzek, których jest ponad 20.
Udostępnij: