Przejdź do treści

MIK: W październiku nastroje przedsiębiorców neutralne

Fot. free-images.com

Według najnowszego wydania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wskaźnik ten wyniósł 100,8 pkt, co było efektem wzrostu o 4,5 pkt. proc.

Bieżący odczyt jest nieco powyżej poziomu neutralnego (100,0), a to oznacza lekką przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców.

W 2023 r. tylko w lipcu i w październiku MIK osiągnął poziomy powyżej poziomu neutralnego

– Wskaźnik MIK po raz drugi w tym roku osiągnął wartość powyżej 100 pkt., co świadczy o lekkiej przewadze pozytywnych nastrojów. Czynnikami, które podniosły indeks były: poprawa płynności finansowej, plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń. Każdy z trzech komponentów ukształtował się na poziomie oznaczającym stabilną sytuację w tych obszarach. Poprawiły się także wskaźniki wartości sprzedaży i liczby nowych zamówień, zwłaszcza w sektorze budownictwa i w dużych firmach. Odsetek przedsiębiorstw sygnalizujących wzrost w tych obszarach wyniósł odpowiednio 23 proc. i 19 proc. Jest to lepszy wynik analogicznie o 8 pkt. proc. oraz 6 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca – komentuje Jędrzej Lubasiński, analityk z zespołu strategii PIE.

Największy optymizm panuje wśród dużych i średnich firm

W październikowym odczycie pozytywne nastroje przeważają wśród dużych (111,7 pkt.) i średnich (107,2 pkt.) przedsiębiorstw. Przewagę nastrojów negatywnych obserwujemy w firmach małych (99,7 pkt.) oraz mikro (90,1 pkt.). Wartości MIK wzrosły we wszystkich grupach wielkościowych firm. Największy wzrost m/m odnotowano w średnich firmach (12,5 pkt.). Na wysokie poziomy MIK w dużych i średnich firmach wpłynęła przewaga pozytywnych odczytów dotyczących płynności finansowej, wynagrodzeń, a także wartości sprzedaży. Niskie wskaźniki MIK dla mikro- i małych przedsiębiorstw były z kolei konsekwencją przewagi firm notujących spadki sprzedaży i nowych zamówień nad firmami notującymi wzrost m/m w obu komponentach.

– Poprawa MIK ma główne źródła na rynku lokalnym. To przyczyna powodująca, że odbiega on od innych podobnych miar. Wskazują na to silniejsze wzrosty wskaźnika wśród mniejszych przedsiębiorstw, a także relatywnie silna poprawa komponentu usługowego i słaba zmiana komponentu dla branży transportowej i logistycznej.

Październikowy odczyt wskaźnika MIK, choć może wydawać się zaskakujący, jest więc w pełni zgodny ze scenariuszem powrotu gospodarki polskiej na ścieżkę wzrostu w najbliższych miesiącach, opartym na popycie wewnętrznym – wskazuje Mateusz Walewski, dyr. Departamentu Badań i Analiz BGK.
Udostępnij: