Przejdź do treści

Młodzi chcą zostawać pracodawcami

Fot. free-images.com/Pixabay

Ponad połowa młodych ludzi chciałaby posiadać własną firmę, a blisko 40% zatrudniać pracowników. Gdyby mieli pracować „dla kogoś”, widzieliby się w roli ekspertów lub specjalistów, głównie w branży usług (więcej niż 60%), handlu lub produkcji.

Takie dane płyną z najnowszego raportu z badania „Aspiracje ludzi młodych odnośnie ich przyszłej kariery zawodowej”, przeprowadzonego przez Fundację THINK! w partnerstwie z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga oraz we współpracy z Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji w Akademii Leona Koźmińskiego.

37% respondentów zakłada aktywność zawodową, która choć częściowo byłaby pracą na własny rachunek

Dość duży odsetek respondentów (37%) zakłada taki rodzaj aktywności zawodowej, który chociaż w części oznaczać będzie pracę na własny rachunek – w roli właściciela, pracodawcy, freelancera. W grę wchodzi również łączenie pracy z prowadzeniem firmy bądź założenie organizacji pozarządowej. W grupie uczestników badania z aspiracjami przedsiębiorczymi, których – jak się okazuje – charakteryzuje wiara w siebie i poczucie własnej sprawczości, już teraz jest więcej zarejestrowanych firm oraz osób planujących rozpoczęcie działalności niż wśród tych planujących pracę „dla kogoś”.

Tylko 3% młodych ludzi prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą

Zdecydowana większość młodych ludzi (85%) jest aktywna zawodowo, ale tylko 3% prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą.

– Właściciele firm są wysoce zaangażowani i starają się konsekwentnie realizować wyznaczone cele. Prowadzenie biznesu sprawia większości z nich satysfakcję. Dla połowy przedsiębiorców prowadzenie firmy wiąże się z dużym ryzykiem, a 40% nastawia się przede wszystkim na przetrwanie. Już wiosną przedsiębiorcy i zatrudnieni oczekiwali pogorszenia sytuacji gospodarczej w 2022 roku. Co ciekawe, mimo tych przewidywań w większości pozytywnie myśleli o własnej sytuacji materialnej (56%) – zauważa dr Artur Domurat, autor raportu.

Sytuację w kraju prawie 70% ocenia negatywnie

Obawy te łączą osoby już prowadzące firmy i osoby, które dopiero myślały o rozpoczęciu działalności. Niestety, choć wielu młodych ludzi miało plany założenia firmy w okresie sześciu miesięcy poprzedzających badanie, do tej pory nie zrobiło tego. Dlaczego? Głównie ze względu na niesprzyjające otoczenie i sytuację w kraju, którą prawie 70% ocenia negatywnie.

Młodzi ludzie chcą w przyszłej pracy być innowacyjni, aktywnie dostosowywać się do zmieniającego się świata i być współautorami tych zmian. W swojej przyszłej pracy chcą śledzić zmiany, szukać nowości i ciekawostek (86%), rozwijać swoją wiedzę (83%), a także obserwować trendy oraz badać rynek i otoczenie (83%).

Młodzi chcą robić rzeczy ciekawe, ważne, mające sens i znaczenie

– Badanie pokazało, że młodzi chcą robić rzeczy ciekawe, ważne, mające sens i znaczenie. Zależy im też na rozwoju, a ten jest w dużej mierze efektem poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Naszym celem jest wspieranie młodych na wszystkich etapach zawodowej drogi – od pomysłu, przez rozpoczęcie działalności, po uruchomienie firmy i jej rozwijanie – dodaje Anna Bichta, Prezeska Fundacji THINK!.

Chcą być aktywni w różnych branżach

Młodzi ludzie, w tym ci o aspiracjach przedsiębiorczych, chcą być aktywni w różnych branżach, jednak najpopularniejszymi są: zdrowie i uroda, branża odzieżowa i spożywcza oraz finanse i logistyka. W pomysłach na własny biznes dominują usługi (63%), zdrowie i uroda (14%), transport i logistyka oraz branża spożywcza (po 7%). Ponad 40% osób zamierzających podjąć własną działalność i mających na nią pomysł deklaruje pozostanie w branży, w której już działa lub pracuje.

Oprócz zarabiania pieniędzy liczy się pewność zatrudnienia i stabilność dochodów

Zarabianie pieniędzy, dzięki którym można zapewnić bezpieczeństwo materialne sobie i najbliższym to według 40% respondentów główne powody, dla których pracują. Liczy się również pewność zatrudnienia i stabilność dochodów (blisko 50% wskazań), elastyczność czasu pracy i swoboda w jej organizowaniu. Na pytanie o najważniejsze motywy przyszłej kariery zawodowej padły bardzo podobne odpowiedzi.

Od lat wspieramy rozwój przedsiębiorczości młodych w Polsce

– Praca jest ważnym elementem życia młodych ludzi. Od lat wspieramy rozwój przedsiębiorczości młodych w Polsce ze środków Citi Foundation oraz Fundacji Citi Handlowy. Programy, które realizują nasi partnerzy społeczni, pomagają młodym ludziom podnosić swoje kwalifikacje, sprawdzać się w relacjach z biznesem pod okiem doświadczonych mentorów. Czy swoją przedsiębiorczość od razu przełożą na zbudowanie start-upu?

Pewnie nie, ale wierzymy, że ta pewność siebie, jaką w sobie wypracują, zebrane doświadczenia i samodzielność pozwolą im na świadome realizowanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego – mówi Dorota Szostek-Rustecka, Prezeska Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.
Udostępnij: