Przejdź do treści

Nabór cudzoziemców do pracy staje się koniecznością

Fot. free-images.com

Rzeczywista skala migracji oraz jej wpływ na gospodarkę mogą się zupełnie rozmijać z tym, jak obywatele postrzegają te zjawiska.

Chociaż liczba cudzoziemców przybywających w Polsce w 2024 r. wynosi ok, 2,5 mln, to jednak co trzeci Polak uważa, że jest ich ponad 3 mln. Zatrudnionych w Polsce jest 62 proc. uchodźców z Ukrainy, a mimo to 76 proc. Polaków zaniża tę wartość, uznając, że jest to mniej niż 50 proc.

Tymczasem nabór cudzoziemców do pracy staje się koniecznością. Co czwarte badane przedsiębiorstwo zatrudnia cudzoziemców. 70 proc. z nich tłumaczyło to niedoborem polskich pracowników na rynku pracy. Takie wnioski płyną z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polacy o cudzoziemcach na rynku pracy – fakty, mity, opinie”.

Cudzoziemców wśród ogółu zatrudnionych jest więcej, niż sądzą Polacy

Zakres procentowego udziału pracujących cudzoziemców, na który wskazuje ponad połowa badanych Polaków, odbiega od faktycznych danych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że udział cudzoziemców w ogólnej grupie pracujących w Polsce wynosi 7 proc. Najbliżej tych szacunków (czyli 6-8 proc.) były odpowiedzi 26 proc. badanych. Zdaniem aż 42 proc. respondentów, cudzoziemcy pracujący w Polsce stanowią od 3 proc. do 6 proc. wszystkich pracujących, a 11 proc. uważa, że jest to nawet mniej niż 3 proc.

– Dość powszechne jest to, że wyobrażenia społeczeństw na temat imigracji odbiegają od rzeczywistości. Wśród przyczyn tego zjawiska leżą obawy o bezpieczeństwo, o zachowanie tożsamości oraz obrona własnych interesów. Podobne wyniki i wnioski można wyciągnąć z naszych badań przeprowadzonych wśród Polaków, często wyobrażenia dotyczące liczby cudzoziemców są zawyżane, a ich udziału w rynku pracy – zaniżane – komentuje dr Katarzyna Dębkowska, kierownicza zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Kluczowa dla rozwoju kraju jest kompleksowa polityka migracyjna

Innym problemem są procedury formalno-prawne. Poziom ich skomplikowania podczas zatrudniania cudzoziemców to druga najważniejsza bariera, która utrudnia przedsiębiorcom zatrudnianie pracowników z zagranicy. Na bardzo duże i duże znaczenie tego utrudnienia wskazało 52 proc. firm. Ponadto prawie połowa firm skarżyła się na długotrwałą procedurę uznawania kwalifikacji cudzoziemców, a 39 proc. wskazało na zbyt długi czas rekrutacji.

– Kluczowa dla rozwoju kraju jest kompleksowa polityka migracyjna, która uwzględniając trendy migracyjne oraz nastroje społeczne powinna doprowadzić do realizacji w przyszłości jak najkorzystniejszego scenariusza dla Polski. Aby mógł się on zrealizować, konieczne jest skuteczne włączenie cudzoziemców w polski rynek pracy oraz ich aktywizacja zawodowa.  Wymaga to m.in. dostosowania systemu edukacji i szkoleń, stworzenia takich warunków życia, aby przyjezdni chcieli w Polsce przebywać długoterminowo.

Ważne jest także stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju firm założonych przez cudzoziemców – podsumowuje Katarzyna Dębkowska.
Udostępnij: