Przejdź do treści

Nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty

Fot. NBP

Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy zostały laureatami Central Banking’s Currency Manager Award – dziesiątej edycji prestiżowej w świecie bankowości centralnej nagrody.

Za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę

Jak zaznacza NBP, otrzymana nagroda potwierdza skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski. Nagroda została przyznana za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. NBP i NBU zostały docenione za zdecydowaną i szybką reakcję.

Dla dwóch, ściśle ze sobą współpracujących banków centralnych – NBP i Narodowego Banku Ukrainy

Profesor Adam Glapiński, Prezes NBP tak skomentował przyznaną nagrodę: – W imieniu Narodowego Banku Polskiego, którym mam zaszczyt kierować, pragnę wyrazić radość, że laureatami najnowszej edycji nagrody Central Banking’s Currency Manager Award zostały dwa, ściśle ze sobą współpracujące banki centralne – Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy. Jest to nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski.

Współpraca obu banków nabrała szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę

Według szefa NBP: – Chociaż współpraca między naszymi bankami trwa od dziesięcioleci, nabrała ona szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała m.in. wysoką inflację, zakłócenia przepływów finansowych, a także napływ ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, spośród których około 1,5 mln wciąż znajduje schronienie w Polsce.

NBP podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy

Adam Glapiński przypomina, że w reakcji na kryzys wywołany rosyjską agresją NBP podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego, takich jak: linia swapowa na parze USD/UAH do wysokości 1 mld USD, pomoc rzeczowa, włączenie kwestii poparcia dla Ukrainy do agendy prac międzynarodowych instytucji, czy wreszcie program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną.

Przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote

Dzięki tej ostatniej inicjatywie, od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich.

Prezes NBP stwierdza na zakończenie: – Cieszymy się, że jury wyraziło uznanie dla inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, przyznając nagrodę Central Banking’s Currency Manager Award – działaliśmy w duchu solidarności z naszym sąsiadem i troski o stabilność makroekonomiczną w regionie. Nie ustając w podziwie dla naszych ukraińskich przyjaciół za ich bohaterską postawę w obliczu wojny oraz pozostając w gotowości do dalszej pomocy, Narodowy Bank Polski wyczekuje czasów pokoju, który nastąpi po – mamy nadzieję – rychłym zwycięstwie Ukrainy.
Udostępnij: