Przejdź do treści

Największy polski bank rozbudowuje zespoły IT

Fot. free-images.com

PKO Bank Polski realizuje innowacyjne projekty technologiczne, co zwiększa zapotrzebowanie na specjalistów IT. Obecnie prowadzi rekrutacje na 130 nowych stanowisk w zespołach informatycznych. Bank szuka określonych kompetencji i daje możliwość rozwoju przy różnorodnych projektach IT.

Bank poszukuje specjalistów z wszystkich obszarów IT: analityków, architektów, kierowników projektów i programistów, a także ekspertów od hurtowni danych, administratorów aplikacji czy inżynierów DevOps

Spółka jest liderem polskiego sektora bankowego, a jej rozwiązania i strategia w zakresie technologii są systematycznie doceniane w międzynarodowych konkursach i rankingach. Bank rozwija zespoły projektowe IT i prowadzi obecnie 130 rekrutacji na nowe stanowiska. Poszukiwani są specjaliści z praktycznie wszystkich obszarów IT: analitycy, architekci, kierownicy projektów i programiści, a także eksperci od hurtowni danych, administratorzy aplikacji czy inżynierowie DevOps. Potrzeba rozbudowania zespołów projektowych wynika z dużej skali ambitnych projektów realizowanych w obszarze technologii, m.in. wykorzystujących Data Science, RPA, Machine Learning czy Artificial Intelligence.

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 zakłada jeszcze większą koncentrację na wykorzystaniu nowoczesnych technologii

W prace nad rozwiązaniami technologicznymi PKO Banku Polskiego zaangażowany jest zespół najlepszych na rynku ekspertów w obszarze IT, a efekty dotychczasowych wdrożeń zostały docenione w konkursach i rankingach międzynarodowych. Bank zwyciężył m.in. w rankingu Finnoscore oceniającym dojrzałość cyfrową 230 banków z Europy i Ameryki Północnej. Znalazł się także wśród finalistów konkursu Technology Strategy Impact and Enterprise Architecture Awards for EMEA organizowanego przez Forrester – jedną z najbardziej opiniotwórczych firm badawczych na świecie. W najbliższej przyszłości, skala przedsięwzięć w obszarze IT realizowanych przez bank będzie wzrastała. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 zakłada bowiem jeszcze większą koncentrację na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Prowadzimy wiele projektów informatycznych, które są bardzo złożone i które ze względu na skalę naszej działalności, mają duży wpływ na rynek

– PKO Bank Polski ma blisko 12 mln klientów, z czego 63 proc. to klienci cyfrowi. Mamy 7,6 mln aktywnych aplikacji IKO, a do 2025 r. zamierzamy wszystkie nasze serwisy udostępnić w kanałach zdalnych. Realizujemy coraz więcej projektów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i jesteśmy na etapie przenoszenia aplikacji mobilnej IKO do chmury. Budujemy najbardziej zaawansowaną analitykę na rynku – nasza platforma MLOps jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w polskim sektorze bankowym. Prowadzimy równocześnie wiele projektów informatycznych, które są bardzo złożone i które ze względu na skalę naszej działalności, mają duży wpływ na rynek. Jesteśmy olbrzymią firmą technologiczną, ale jednocześnie jako największy bank w Polsce mamy bardzo solidne fundamenty, co stwarza unikalne środowisko pracy. Dzięki temu naszym pracownikom możemy zapewnić nie tylko ciekawą ścieżkę rozwoju, ale i stabilność zatrudnienia – mówi Piotr Krawczyk, dyr. Pionu Rozwoju Aplikacji w PKO Banku Polskim.

W budowaniu aplikacji PKO Bank Polski rozwija podejście DevSecOps

Obecnie w różnych obszarach banku w zespołach IT pracuje 2300 osób. To multidyscyplinarne zespoły projektowe, łączące kompetencje IT z biznesowymi. W budowaniu aplikacji PKO Bank Polski rozwija podejście DevSecOps, które pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na każdym etapie wdrażania technologii. W codziennej pracy bank wykorzystuje metodykę Agile, tryb pracy małych zespołów, które dobrze się rozumieją i mocno czują odpowiedzialność za produkt. Takie podejście zwiększa efektywność i podnosi komfort pracy.

Bank prowadzi szereg programów rozwojowych, które pozwalają pracownikom podnieść kompetencje lub nabyć zupełnie nowe. Główny nacisk kładzie na umiejętności z zakresu chmury, cyberbezpieczeństwa, DevOps, AI czy analityki danych. Rozwija także metodyki Agile i umiejętności w obszarze architektury, analityki wymagań czy szeroko rozumianych kompetencji developerskich. Jest też atrakcyjnym miejscem pracy dla ekspertów w obszarze technologii. Świadczy o tym wskaźnik rezygnacji (odejść z inicjatywy pracownika) w obszarze IT, który w PKO Banku Polskim na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy kształtował się na poziomie 7,1 proc., czyli na poziomie znacznie lepszym niż średnia rynkowa.
Udostępnij: