Przejdź do treści

Niemal 100 mln euro na wsparcie innowacyjności i cyfryzacji MŚP

Fot. free-images.com

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa opolskiego reprezentowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) podpisali umowę o finansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. 

Województwo opolskie jest 3. regionem uruchamiającym środki UE na wsparcie zwrotne w polityce spójności na lata 2021-27

Budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 to 966 mln euro – rekordowy w historii województwa. Prawie 82 mln euro z tej puli to środki przeznaczone na instrumenty zwrotne, gdzie jednym z obszarów jest wsparcie innowacyjności i cyfryzacji MŚP. Województwo opolskie jest trzecim regionem uruchamiającym środki UE na wsparcie zwrotne w polityce spójności na lata 2021-27. Jednocześnie jest to trzeci, regionalny partner dla BGK, z którym Bank podpisał umowę powierzenia środków unijnych na ich dalszą dystrybucję. W sferze gospodarki, finansowane będą przede wszystkim inwestycje w trwały wzrost i konkurencyjność MŚP.

Wartość środków, którymi zarządzać będzie BGK na podstawie podpisanej umowy to ok. 172 mln zł

– Wspieranie przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju wpisuje się w misję BGK. Podpisana dziś umowa to szansa na rozwój firm, a co za tym idzie też regionu. Pożyczki unijne trafią przede wszystkim do tych firm, które budować będą swój potencjał w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK Wartość środków, którymi zarządzać będzie BGK na podstawie podpisanej umowy to ok. 172 mln zł, z czego ok. 26 mln zł to wkład krajowy wnoszony do Projektu ze środków będących w dyspozycji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkład ten pochodzi ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020.

Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy, w którym wybierze w przetargu partnerów finansujących. Będą oni udzielać pożyczek dla opolskich podmiotów (MŚP).

Pierwszy nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie jeszcze w III kwartale, a pierwsze pożyczki adresowane do MŚP powinny być już dostępne na początku 2024 roku.
Przedsiębiorcy będą mogli sfinansować pożyczkami inwestycje związane z wyposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług/technologii. Jako dodatkowy element projektów możliwe będzie wsparcie zastosowania nowych technologii w cyfryzacji.
Udostępnij: