Przejdź do treści

Niemal 3/4 innowacyjnych firm chce ograniczać negatywny wpływ firmy na środowisko

Fot. free-images.com

We wrześniu 2023 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport z okazji piątej edycji „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw”.

W 2023 roku WDI wyniósł 34,6 na 100, podobnie jak w edycji zeszłorocznej

W raporcie przedstawiony został Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI), czyli miarę innowacyjności polskich przedsiębiorstw –poinformował portal PRoto.pl. W 2023 roku WDI wyniósł 34,6 na 100, podobnie jak w edycji zeszłorocznej.

64 proc. firm stanowiły te, które innowacje wdrożyły w 2022 r. albo wykazywały działania w kierunku podniesienia swojej innowacyjności

Na podstawie analizy firm wyróżniono pięć segmentów: Liderzy innowacji, Dojrzali innowatorzy, Umiarkowani innowatorzy, Początkujący innowatorzy, Nieinnowacyjne przedsiębiorstwa. Z raportu wynika, że 64 proc. firm stanowiły te, które innowacje wdrożyły w 2022 r. albo wykazywały działania w kierunku podniesienia swojej innowacyjności, czyli np. działały na rynkach międzynarodowych albo podejmowały działania, których celem była ochrona prawna swoich produktów.

Najbardziej innowacyjnymi przedsiębiorstwami, jak wynika z raportu, są przede wszystkim duże podmioty. Dokument wskazuje również, że kluczowymi kwestiami, mającymi wpływ na podejmowanie działań innowacyjnych w 2022 r., były m.in. inflacja, a także bariery administracyjne.
Udostępnij: