Przejdź do treści

Niemal 600 tys. przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w ub. roku

Fot. free-images.com

W 2023 r. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wykreślono 23.500 spółek. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wykreślił 196.500 indywidualnych działalności gospodarczych.

Ogólna liczba likwidacji przedsiębiorstw w 2023 r. wyniosła 220 tys., a do tego dochodzi jeszcze blisko 400 tys. takich które zawiesiły działalność.

Największy spadek liczby przedsiębiorstw w historii

Łącznie, jak napisała Agencja Informacyjna, według Instytutu Biznesu blisko 600 tys. przedsiębiorców przestało funkcjonować w naszym kraju w ub.r. Jest to największy spadek liczby przedsiębiorstw w historii. To pokazuje, jak trudne warunki mają polscy przedsiębiorcy.

Gospodarka a malejące liczby

Według Instytutu Biznesu wśród głównych przyczyny problemów polskich przedsiębiorców wymienia się wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym inflacja: wzrost cen surowców, materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, presja płacowa: wzrost cen zwiększa presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń, co dodatkowo obciąża budżety przedsiębiorców, podwyżki płacy minimalnej: kilkukrotnie zwiększana płaca minimalna, której większa część podwyżki to koszt pracodawcy aniżeli wzrost wynagrodzenia netto.

Powiązane są z tym na zasadzie „reguły domina” rosnące obciążenia podatkowe i składkowe, w tym rosnące składki dla ZUS oraz wzrost różnych opłat i podatków, które dodatkowo komplikuje sytuację finansową podmiotów gospodarczych.

68 proc. przedsiębiorców uważa, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu efektywnej i racjonalnej działalności

Instytut Biznesu ocenia, że Ustawa o przeciwdziałaniu płatniczym nie zaczarowała rzeczywistości na zatory płatnicze. Dowodzą tego dane: łączne zadłużenie przedsiębiorstw wynosi 9 mld 070 mln zł. 264,5 tys.  podmiotów gospodarczych nie reguluje swoich zobowiązań kontrahentom w ustalonym terminie. 68 proc. przedsiębiorców uważa, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu efektywnej i racjonalnej działalności.

Zdaniem Instytutu Biznesu wzrost liczby likwidacji i zawieszeń działalności gospodarczych oraz narastające zatory płatnicze mają poważne konsekwencje dla całej gospodarki.

Osłabienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią fundament polskiej gospodarki, będzie skutkować radykalnym wzrostem bezrobocia, spadkiem inwestycji oraz obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego.
Udostępnij: