Przejdź do treści

Niemal polskich ¾ firm wdrożyło jasne regulacje dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej

Blisko połowa zatrudnionych w polskich firmach deklaruje chęć zmiany pracodawcy w przypadku zwiększenia liczby dni pracy w biurze. Co trzeci badany pracownik zgodzi się na niższe zarobki, jeśli będzie mógł samemu zdecydować o liczbie dni pracy zdalnej.

Jak wynika z przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte raportu „Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników”, niemal trzy czwarte firm wdrożyło jasne regulacje dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej.

Decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby prawie połowę respondentów do zmiany pracodawcy

O znaczeniu tych kwestii dla zatrudnionych świadczy, że aż 46 proc. respondentów deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany pracodawcy.

Po okresie eksperymentowania przez wiele firm w Polsce z różnymi strategiami dotyczącymi zdalnego i hybrydowego modelu pracy stało się jasne, że takie realia wymagają wykształcenia nowych sposobów zarządzania na poziomie organizacji i zespołów. We wspomnianym badaniu respondenci najczęściej wskazywali 3 dni pracy zdalnej tygodniowo jako preferowany model pracy biurowej – tak uważało 24 proc. pytanych.

Możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna

– Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele firm pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników. To tym bardziej istotne, że możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna. Pokazuje to też jednoznacznie, dlaczego ten model wymaga dalszego rozwoju – mówi John Guziak, partner, lider Human Capital w Deloitte.

Upowszechnienie możliwości pracy spoza biura wymaga wdrożenia odpowiednich zasad i regulacji

Jak wynika z raportu jego firmy, upowszechnienie możliwości pracy spoza biura wymaga wdrożenia odpowiednich zasad i regulacji. W badaniu Deloitte widać jednocześnie, że w firmach, które wprowadziły zasady dotyczące pracy hybrydowej, z ich obowiązywania niezadowolonych jest blisko jedna piąta pytanych. Najczęściej jest to motywowane brakiem możliwości wypowiedzenia się na temat modelu pracy (38 proc.), jak również brakiem wypracowania regularnego rytmu pracy, na co wskazywała jedna trzecia respondentów).

Najbardziej preferowanym modelem pracy hybrydowej podział na 2 dni w biurze oraz 3 dni zdalnie

Podczas ustalania zasad pracy hybrydowej istotne jest, aby dostosować je również do oczekiwań zespołu. Odpowiedzi respondentów w badaniu Deloitte pokazują, że najbardziej preferowanym modelem jest podział na 2 dni w biurze oraz 3 dni zdalnie. Jednocześnie najwięcej odpowiadających twierdzi, że taki model zapewnia im możliwość najbardziej efektywnego wykonywania swoich obowiązków i współpracowania z innymi.

Mimo wszelkich zalet, praca zdalna w pełnym lub częściowym wymiarze ma też wady. Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów znalazły się te dotyczące: osłabienia relacji i zaufania w zespole, co z kolei wpływa na szybkość i efektywność procesów, a także mówiące o braku możliwości wyczucia nastrojów pracowników i nieformalnej wymiany informacji. Wśród szczególnych wyzwań znalazły się wdrożenie i angażowanie nowych pracowników.
Udostępnij: