Przejdź do treści

Niepokojący spadek zamówień w przemyśle

Fot. KIG

GUS zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale br. Produkcja sprzedana przemysłu spadła w analizowanym okresie o 0,7% r/r.

W budownictwie produkcja spadła w ujęciu rocznym o 10,8% – poinformował Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2024 r. było o 0,2% niższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 508 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,9% (do 2 727 tys. osób). Spadki zatrudnienia w styczniu-marcu br. dotknęły w największym stopniu takie branże jak m.in.: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 7,0%); produkcja odzieży (spadek o 5,6%); produkcja mebli (spadek o 4,9%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 4,4%). Wśród branż notujących wzrost zatrudnienia na czele znalazły się produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 4,7%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 4,5%).

We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2024 r. wyniosło 8 077 zł i było wyższe o 12,5% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły. Wśród branż o największych wzrostach wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw znalazła się m.in budowa budynków (wzrost o 21,3%); administracja i działalność wspierająca (o 17,2%); produkcja odzieży (16,2%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w styczniu-marcu br. odnotowano w takich branżach, jak m.in. informacja i komunikacja (13 790 zł); wydobywanie węgla (12 924 zł); wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (12 529 zł). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (5 256 zł).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu-marcu br. spadła o 0,7% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 10,8% r/r. Na ogólny spadek produkcji przemysłowej wpłynęły gorsze niż przed rokiem wyniki w takich branżach jak m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 25,9%); wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 20,6%).  Z kolei największe wzrosty widoczne były m.in. w: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 13,2%); poboru, uzdatniania i dostarczania wody (wzrost o 9,6%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 9,3%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wzrosła przeciętnie o 0,2% r/r. Branże o największych wzrostach wydajności to m.in.: gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 8,7%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 8,1%); produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep (wzrost o 7,7%). Największy spadek wydajności zanotowano w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (o 22,5%).

Niepokojący jest spadek zamówień w przemyśle w porównaniu z ub. rokiem

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Prezentując dane na temat kondycji branż w I kw. br. warto wskazać m.in. na trudną sytuację w przemyśle, który w marcu br. zanotował gorsze od oczekiwanych wyniki. Niepokojący jest również spadek zamówień w przemyśle w porównaniu z ub. rokiem.

– W kolejnych miesiącach wyniki (szczególnie w branżach przemysłowych) powinny zdaniem KIG ulegać poprawie, choć wcześniejsze prognozy zakładały, że początek roku będzie bardziej korzystny dla polskiej gospodarki – pisze na zakończenie Piotr Soroczyński, główny ekonomista KIG.
Udostępnij: