Przejdź do treści

O szkodliwości czynników reprotoksycznych w miejscu pracy

Fot. Państwowa Inspekcja Pracy

Na terenie Poznań Congress Center, odbyła się konferencja „Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

List Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko

Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy, wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Pawła Ciemnego, Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. Następnie zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska odczytała list Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko skierowany do uczestników spotkania.

W ciągu najbliższego roku zmianie muszą ulec polskie przepisy BHP

Główny Inspektor Pracy zasygnalizowała, że w ciągu najbliższego roku zmianie muszą ulec polskie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ochrony pracowników przed narażeniem na czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy.

Program kontrolno-prewencyjny „Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy”

Przypomniała także, że Państwowa Inspekcja Pracy w programie działania na rok 2022 zdecydowała się podjąć ten nowy i wydawałoby się, dość hermetyczny problem bezpieczeństwa pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przeprowadził w ubiegłym roku, w charakterze projektu pilotażowego, regionalny program kontrolno-prewencyjny „Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy”.

Kwestia substancji reprotoksycznych jako nowych wyzwań w środowisku pracy

Pierwszym prelegentem była prof. Joanna Jurewicz – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, która omówiła kwestię substancji reprotoksycznych jako nowych wyzwań w środowisku pracy. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami badań prowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczących wpływu substancji na zdrowie kobiet i mężczyzn.

Substancje reprotoksyczne w świetle ograniczeń, zakazów i zezwoleń

Następnie głos zabrał Marek Duszyński – kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, który zaprezentował substancje reprotoksyczne w świetle ograniczeń, zakazów i zezwoleń wydanych na podstawie założeń rozporządzenia REACH i CLP.

Program ,,Substancje działające szkodliwie na rozrodczość – zagrożenia dla zdrowia pracowników”

Kolejnym prelegentem była Eliza El Manour – starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, która zaprezentowała działania podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach programu ,,Substancje działające szkodliwie na rozrodczość – zagrożenia dla zdrowia pracowników”. Podczas wystąpienia przedstawiła strategiczne cele oraz podsumowała przedsięwzięcia podejmowane w latach ubiegłych. Ostatnie wystąpienie dotyczyło dobrych praktyk w Hempel Paints (Poland) w świetle organizacji i zarządzania substancjami chemicznymi pod kątem BHP, które przedstawiła dr Monika Jakubowska – kierownik działu bhp, ppoż. i ochrony środowiska w Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o.

Konferencję zakończono panelem dyskusyjnym, w którym oprócz prelegentów i prowadzącego spotkanie – zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Michała Wyszkowskiego, uczestniczyli: dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy lek. med. Marek Andrzejewski, z-ca dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy dr n. med. Grażyna Wośkowiak oraz dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu Dobrochna Bubnowska.
Udostępnij: