Przejdź do treści

Obecny zasiłek pogrzebowy – do zasadniczej waloryzacji

Fot. free-images.com/Pixabay

Zasiłek pogrzebowy starcza obecnie często jedynie na pokrycie zaledwie części połowy kosztów pochówku, co przy pojawiającym się widmie lawinowej podwyżki cen energii elektrycznej i gazu staje się coraz bardziej dotkliwe dla przedsiębiorców funeralnych.

Bezpośrednio przekłada się to bowiem na cenę usług pogrzebowych, którą – co coraz bardziej prawdopodobne – ponosić będą bliscy osób zmarłych.

Zasiłek pogrzebowy powinien wzrosnąć do co najmniej 8-10 tys. zł

Takie, coraz bardziej niepokojące sygnały napływają do zarządu Polskiej Izby Branży Pogrzebowej od zrzeszonych w niej w całej Polsce firm. Aby można było dalej godnie organizować ceremonie pogrzebowe, przeznaczony na ten cel zasiłek powinien wzrosnąć do co najmniej 8-10 tys. złotych.

Firmy, świadczące usługi funeralne (np. przechowujące zwłoki i przygotowujące je do pochówku, jak również kremujące je) alarmują Polską Izbę Branży Pogrzebowej o coraz wyższych kosztach prowadzenia swojej działalności. Jak ostrzegają, skutki tej sytuacji mogą niebawem ponosić także klienci czyli najbliżsi zmarłych.

Warunki funkcjonowania branży funeralnej coraz bardziej dotkliwe

Jako główną przyczynę przedsiębiorcy pogrzebowi wymieniają zbyt niski – jak na obecne warunki – zasiłek pogrzebowy, który przy pojawiającym się widmie lawinowej podwyżki cen energii elektrycznej i gazu powoduje, że warunki funkcjonowania tej branży stają się coraz bardziej dotkliwe.

– Coraz częściej zauważamy sytuację, w której rodziny osób zmarłych muszą zaciągać zobowiązania kredytowe na organizację pochówku swoich najbliższych. Zasiłek pogrzebowy, który wynosi dziś zaledwie 4000 zł, to zaledwie nawet część połowy kosztów uroczystości pogrzebowej – podaje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Bardzo wysokie ceny miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych

Według wyliczeń kierowanej przez niego, a wchodzącej w skład Federacji Przedsiębiorców Polskich, Izby, na te koszty składają się przede wszystkim bardzo wysokie ceny miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych i wyznaniowych, które przewyższają niejednokrotnie znacznie kwotę zasiłku.

To kolejny już głos PIBP w tej sprawie, tym bardziej, że szykuje się wkrótce waloryzacja przeznaczonej na zasiłek sumy. – Wielokrotnie wypowiadaliśmy się i stoimy nadal na stanowisku, że proponowana od nowego roku podwyżka zasiłku pogrzebowego do wysokości 5 tyś zł jest rażąco niska, zważywszy chociażby rosnące składki ZUS – przypomina Robert Czyżak.

Zdaniem zrzeszonych bowiem w kierowanej przez niego Izbie, kwota zasiłku pogrzebowego nie powinna być w tej chwili niższa niż 8-10 tys. zł, co pozwalałoby na godne zorganizowanie ceremonii pogrzebowej.

Zasiłek pogrzebowy powinien zostać wypłacony niezwłocznie, a zazwyczaj trwa to od 2 do nawet 6 tygodni

– Należy pamiętać również jeszcze o jednej ważnej kwestii: zasiłek pogrzebowy należny po osobie zmarłej powinien zostać wypłacony niezwłocznie, a zazwyczaj trwa to od 2 do nawet 6 tygodni. Rodziny osób zmarłych w tym okresie de facto kredytowane są wtedy przez firmy pogrzebowe – stwierdza prezes PIBP.

Przypomina, że zbliża się Święto Zmarłych – czas szczególny dla wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, czas wzmożonego ruchu wokół i wewnątrz cmentarzy.
– Lokalne samorządy wyrażają zgodę na dzierżawę terenów wokół cmentarzy na sprzedaż zniczy, wiązanek i kwiatów, często jednak mocno wykraczając poza zapisy prawne, które zakazują wręcz udostępniania terenu cmentarza na prowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży – odnotowuje Robert Czyżak.

Zauważa przy tym, że funkcjonują niestety wciąż w Polsce miejsca, gdzie praktyki takie są w tym czasie stosowane nagminnie i tak np. na terenie cmentarza, obok grobów, ma miejsce w najlepsze handel.

Teren cmentarza ma charakter parku i nie może na nim być prowadzona żadna sprzedaż

– Zapisy ustawy, które mówią o zakładaniu i funkcjonowaniu cmentarzy, jasno wskazują, że teren cmentarza ma charakter parku i nie może na nim być prowadzona żadna sprzedaż oraz odbywać się ruch samochodów poza wyznaczonymi obszarami, zaś pojazdy te powinny w takim przypadku dysponować też specjalnym zezwoleniem na wjazd – zaznacza Czyżak.

Przypomina również, że obowiązujące dziś przepisy określające wysokość zasiłku pogrzebowego na poziomie 4 tys. zł obowiązują od marca 2011 r., a tylko w ciągu ostatniego roku koszty funkcjonowania przedsiębiorstw funeralnych wzrosły średnio o 30-40%.
Udostępnij: