Przejdź do treści

Odpowiedzią na deficyty kadrowe na rynku pracy staje się zatrudnianie cudzoziemców

Fot. free-images.com

W Polsce pracodawcy jako jedną z głównych barier prowadzenia biznesu wskazują niedostępność pracowników.

Z badań PIE w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że problem niedostępności pracowników był szczególnie odczuwalny w 2023 r., w którym około połowa badanych przedsiębiorstw sygnalizowała kłopoty z dostępnością pracowników.

Odpowiedzią na deficyty kadrowe na rynku pracy staje się, oprócz aktywizacji zawodowej Polaków, zatrudnianie cudzoziemców

Od stycznia do kwietnia 2024 r. na niedostępność pracowników jako barierę silnie utrudniającą działalność wskazuje co trzecie przedsiębiorstwo. Odpowiedzią na deficyty kadrowe na rynku pracy staje się, oprócz aktywizacji zawodowej Polaków, zatrudnianie cudzoziemców – napisała Urszula Kłosiewicz-Górecka w Tygodniku Gospodarczym PIE, nr17/2024.

Ekspertka dodaje, iż na koniec marca 2024 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła 1,14 mln osób. To wzrost o 6 proc. w porównaniu z marcem 2023 r. Według szacunków, na koniec 2023 r. cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczenia stanowili 7 proc. ubezpieczonych w Polsce. W 2012 r. było to tylko 0,6 proc. – jak podaje Portal Statystyczny ZUS. Wśród cudzoziemców na polskim rynku pracy największą część (67 proc.) stanowią obywatele Ukrainy, 12 proc. to Białorusini, po 2 proc. obywatele Gruzji i Indii, a 17 proc. osoby z innych krajów.

30 proc. Polaków miało doświadczenie pracy w zespole z cudzoziemcami w ostatnich trzech latach

Według statystyk w 2023 r. wydano w Polsce 1,92 mln dokumentów umożliwiających zatrudnienie cudzoziemców z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego), przy czym liczba wydanych dokumentów legalizujących zatrudnienie nie jest tożsama z liczbą cudzoziemców, którzy pracują w Polsce. Jedna osoba może kilka razy występować w statystykach, jeżeli zmieniała pracę, a posiadanie zezwolenia na pracę nie oznacza, że jest ona wykonywana.

Jednocześnie, pisze dalej ekspertka, 30 proc. Polaków miało doświadczenie pracy w zespole z cudzoziemcami w ostatnich trzech latach – wynika z badań PIE przeprowadzonych na początku kwietnia na próbie 1000 dorosłych Polaków. Na doświadczenie takie wskazało 47 proc. osób o statusie przedsiębiorcy i 36 proc. pracujących, a także blisko 1/3 ankietowanych z dużych miast i 27 proc. z terenów wiejskich.

Pozytywne doświadczenia Polaków we współpracy z cudzoziemcami mogą stanowić ważny czynnik w przełamywaniu w społeczeństwie różnych obaw

Przy czym ponad połowa badanych (54 proc.) pozytywnie oceniła współpracę w zespole z cudzoziemcem. Prawie 1/3 uznała ją za neutralną, a 14 proc. ankietowanych Polaków negatywnie oceniło doświadczenie współpracy w zespole z cudzoziemcem.

– Pozytywne doświadczenia Polaków we współpracy z cudzoziemcami mogą stanowić ważny czynnik w przełamywaniu w społeczeństwie różnych obaw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego), którzy posiadają kwalifikacje potrzebne na polskim rynku pracy.

Dobre relacje w miejscu pracy to również zachęta dla cudzoziemców do pozostania na dłużej w naszym kraju – dodaje na zakończenie Urszula Kłosiewicz-Górecka.
Udostępnij: