Przejdź do treści

Optymistycznie patrzy w przyszłość 26 proc. badanych przedsiębiorców

Fot. free-images.com/Pixabay

Rok 2022 nie był łatwy dla polskich firm. W ostatnich miesiącach wystąpiło wiele czynników utrudniających prowadzenie działalności: wojna w Ukrainie i zerwane łańcuchy dostaw, rosnąca inflacja, rosnące ceny nośników energii.

26 proc. badanych przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja finansowa będzie dobra bądź bardzo dobra

Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), 35 proc. przedsiębiorców uważa, że sytuacja finansowa ich firm będzie w 2023 r. przeciętna, a 22 proc. przedsiębiorców przewiduje, że będzie zła bądź bardzo zła. Optymistycznie patrzy w przyszłość 26 proc. badanych przedsiębiorców uważających, że ich sytuacja finansowa będzie dobra bądź bardzo dobra – napisał Tygodnik Gospodarczy PIE nr. 52/2022. Według badań BIG InfoMonitora z IV kwartału 2022 r.15, 23 proc. przedstawicieli MŚP deklarowało, że istniało realne ryzyko likwidacji biznesu. Na obecną i przyszłą kondycję finansową przedsiębiorstw niewątpliwie wpływa kwestia niewypłacalności kontrahentów. Z badania dla BIG InfoMonitor wynika, że 36 proc. ankietowanych firm obawiało się, że któryś z kontrahentów stanie się niewypłacalny.

Prawie 2/3 firm planuje podjęcie działań w celu zacieśnienia relacji z klientami

Dane BIG InfoMonitor wskazują, że mimo iż liczba dłużników zmniejszyła się r/r (-2,1 proc.), to kwota zaległości wzrosła (+3,3 proc.) i we wrześniu 2022 r. wyniosła 39,6 mld zł. W kontekście niekoniecznie optymistycznych prognoz firm na nadchodzący rok niezwykle istotne będą działania, które są przez nie planowane. W 2023 r., według badań PIE, prawie 2/3 firm planuje podjęcie działań w celu zacieśnienia relacji z klientami. Nieco częściej takie plany mają przedsiębiorstwa zajmujące się finansami i ubezpieczeniami oraz obsługą rynku nieruchomości. Natomiast 41 proc. firm planuje wprowadzenie do oferty nowych produktów, a prawie 40 proc. – inwestycje w kapitał ludzki (np. poprzez szkolenia).

Plany wprowadzania nowych produktów mają głównie przedsiębiorstwa przemysłowe, a inwestowania w kapitał ludzki – zajmujące się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz firmy działające w obszarze finansów i ubezpieczeń. 35 proc. firm planuje poniesienie wydatków na marketing (w tym promocję, reklamę i badania rynkowe). Mają to w planach przede wszystkim firmy prowadzące działalność w sektorze kultura, rozrywka i rekreacja oraz zajmujące się pozostałymi usługami. Wszystkie planowane działania są deklarowane częściej przez średnie i duże niż mikro- i małe firmy.

Szok energetyczny znajduje odzwierciedlenie zarówno w już podejmowanych działaniach, jak i planowanych na 2023 r.

Plany firm na 2023 r. są również odpowiedzią na znaczny wzrost cen nośników energii w 2022 r. Według badań PIE, szok energetyczny znajduje odzwierciedlenie zarówno w już podejmowanych działaniach, jak i planowanych na 2023 r. 66 proc. przebadanych firm deklarowało, że z rosnącymi cenami paliw i energii będzie sobie radzić podwyższając w 2023 r. ceny produktów bądź usług dla odbiorców.

W najbliższych trzech miesiącach ponad 75 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać poziom zatrudnienia

Na drugim miejscu pod względem deklaracji (58 proc.) są plany dotyczące zmniejszania ogólnych kosztów funkcjonowania firmy. Niemal połowa firm deklaruje, że będzie poszukiwać tańszych surowców, materiałów i usług u dostawców. 38 proc. firm wstrzyma planowane inwestycje. Z grudniowego badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że w najbliższych trzech miesiącach ponad 75 proc. przedsiębiorców planuje utrzymać poziom zatrudnienia, 16 proc. – zmniejszyć, a 7 proc. – zwiększyć. Ostatni pomiar MIK wskazuje, że 68 proc. przedsiębiorstw planuje utrzymać obecny poziom wynagrodzeń pracowników, a 29 proc. podnieść płace. Na plany pracodawców związane z podnoszeniem poziomu wynagrodzenia wpływa zmiana wysokości płacy minimalnej od stycznia 2023 r., co też przełoży się na inne działania przez nich podejmowane.

Z 46. edycji badania „Plany pracodawców” wynika, że podniesienie płacy minimalnej u 61 proc. badanych firm przełoży się również na podniesienie ceny produktów lub usług. Z kolei co trzeci ankietowany przedsiębiorca ograniczy inwestycje w odpowiedzi na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie 25 proc. ankietowanych firm wskazało, że podniesienie płacy minimalnej nie wpłynie na ich działalność.

Analiza MIK za cały 2022 r. wskazuje, że największymi barierami w działalności firm były niepewność sytuacji gospodarczej, rosnące ceny energii oraz wysokie koszty pracownicze. Wszystko wskazuje na to, że będą to również bariery utrudniające działalność przedsiębiorstw w 2023 r., a opisane planowane działania firm w jakimś stopniu będą próbą ich ograniczania – kończy Tygodnik Gospodarczy PIE.
Udostępnij: