Przejdź do treści

PGE, nowy właściciel PKP Energetyka, zapowiada szereg inwestycji w bezpieczeństwo kolejowe

Wojciech Dąbrowski; fot. Newseria Biznes

Zakończył się proces zakupu przez PGE Polską Grupę Energetyczną 100 proc. udziałów spółki PKP Energetyka. Z nowym zarządem i pod nową nazwą – PGE Energetyka Kolejowa – spółka rozpoczyna proces integracji z właścicielem.

Przejęcie oznacza przede wszystkim znaczące przedsięwzięcie biznesowe

Dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej przejęcie oznacza przede wszystkim znaczące przedsięwzięcie biznesowe: większy o 12 proc. wolumen dystrybucji i większą o 9 proc. sprzedaż energii. PGE zapowiada szereg inwestycji związanych z przejętym podmiotem, głównie w segment dystrybucji, i podkreśla, że to warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na kolei.

PGE Energetyka Kolejowa jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego

– PGE Energetyka Kolejowa jest dzisiaj i będzie dystrybutorem energii elektrycznej dla całego transportu kolejowego w Polsce, dla wszystkich przewoźników, a więc jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Dzisiaj działamy w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji, która dokonała inwazji w Ukrainie

– To, że jest dzisiaj w polskich rękach, w zarządzaniu operacyjnym polskiej spółki Skarbu Państwa, gwarantuje, że nikt nigdy nie będzie miał pomysłu, aby tę energię na kolei w momencie zagrożenia wyłączyć. A dzisiaj działamy jednak w sytuacji zagrożenia z kierunku wschodniego, ze strony Rosji, która dokonała inwazji w Ukrainie – dodaje Dąbrowski.

Strategiczna kwestia bezpieczeństwa była jednym z głównych kryteriów rozpoczęcia repolonizacji spółki PKP Energetyka.

– Kolej jest kluczowym elementem infrastruktury transportowo-logistycznej kraju. Z jednej strony wspiera polską gospodarkę, a z drugiej też oferuje wygodny i szybki transport dla pasażerów w całej Polsce. Przejęcie PKP Energetyka przez Grupę PGE to przywrócenie kontroli państwa nad strategiczną infrastrukturą kolejową i wzmocnienie bezpieczeństwa kolejowych spółek – skomentował Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie

Od 2015 r. właścicielem PKP Energetyka był amerykański holding CVC Capital Partners. W ciągu ostatnich siedmiu lat spółka przeszła szereg istotnych inwestycji modernizacyjnych wartych 4,3 mld zł. Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spółki. Dziś dysponuje ona sześcioma nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez ponad 52 tys. inteligentnych liczników. PKP Energetyka odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi ok. 3 proc. całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego ok. 21,5 tys. km linii energetycznych. Przejmując te aktywa, Grupa PGE umocniła swoją pozycję największego producenta i dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Długość linii dystrybucyjnych wzrosła do ok. 320 tys. km, łączny wolumen dystrybuowanej energii wynosi ok. 41,4 TWh, a sprzedaży energii ok. 37,3 TWh.

PGE Energetyka Kolejowa to spółka, która dystrybuuje energię elektryczną w całej w Polsce

– Z punktu widzenia biznesowego spółka jest bardzo ważnym elementem naszej działalności biznesowej, która bardzo wzmocni PGE. Przypomnę, że dzisiaj nasza dystrybucja działa głównie od Wisły na wschód, a PGE Energetyka Kolejowa to spółka, która dystrybuuje energię elektryczną w całej w Polsce, a więc jesteśmy dzisiaj obecni w każdym miasteczku, w każdej wsi, przez którą przejeżdża w Polsce kolej – mówi Wojciech Dąbrowski. Według danych za ubiegły rok przejęcie PKP Energetyka zwiększa wolumen dystrybucji energii przez PGE o ok. 12 proc., a sprzedaży o ok. 9 proc.

Dzięki przejęciu PKP Energetyka uzyskamy prawie 5 mld zł więcej przychodu rocznie

– To bardzo konkretne przedsięwzięcie biznesowe, dzięki któremu uzyskamy prawie 5 mld zł więcej przychodu rocznie. Nasza EBITDA wzrośnie o blisko 800 mln zł – dodaje prezes Dąbrowski. Rada nadzorcza spółki PGE Energetyka Kolejowa zdecydowała właśnie o powołaniu nowego zarządu, na którego czele stanie Sylwester Szczensnowicz. Pierwszym zadaniem – poza sprawnym przeprowadzeniem procesu rebrandingu – będzie także integracja z Grupą PGE. Nowy właściciel zapowiada kolejne inwestycje związane z energetyką na kolei.

– Chcemy w spółkę inwestować, bo dzisiaj nie ma bezpiecznej energetyki bez modernizacji sieci dystrybucyjnych. Tak samo jak dzisiaj inwestujemy ogromne pieniądze w PGE Dystrybucja, bo w tym roku będzie to prawie 3 mld zł, tak samo będziemy inwestowali w dystrybucję kolejową po to, aby sieci były niezawodne – zapewnia Dąbrowski.

 

Udostępnij: