Przejdź do treści

Pierwsi kandydaci na maszynistów zdali już państwowe egzaminy

Wnętrze hali CEMM z symulatorami; fot. UTK

Niemal 150 osób przystąpiło już do państwowych egzaminów w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM). Od 2023 r. prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadza państwowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów.

Na razie prowadzone były egzaminy testowe na licencję maszynisty, a CEMM przygotowane jest na kolejny etap – przeprowadzenie egzaminów na świadectwo maszynisty z wykorzystaniem najnowocześniejszych w Europie symulatorów.

Egzaminy dla kandydatów na maszynistów są państwowe i prowadzone przez prezesa UTK

Od 2023 r. egzaminy dla kandydatów na maszynistów są państwowe i prowadzone przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w CEMM w Warszawie. Przeprowadzanie egzaminów w nowej formie możliwe jest dzięki realizowanemu przez UTK projektowi „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, który jest dofinansowany kwotą 41 mln zł (z 48 mln zł całkowitych kosztów) z unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Każdy kandydat na maszynistę w Polsce musi najpierw zdać teoretyczny egzamin na licencję maszynisty

– Jestem przekonany, że państwowy egzamin przeprowadzany w jednolitym standardzie będzie gwarantował wysoki poziom wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu maszynisty. Zapewni to Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów – wyjątkowy w skali Europy ośrodek, w którym stosujemy innowacyjne metody egzaminowania, m.in. dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce symulatorów – stwierdził dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK. Każdy kandydat na maszynistę w Polsce musi najpierw zdać teoretyczny egzamin na licencję maszynisty. Dopiero wtedy może przystąpić do szkolenia na świadectwo maszynisty i kolejnego, drugiego egzaminu w CEMM. Składa się on z części teoretycznej – testu i jazdy na symulatorze oraz części praktycznej – prowadzenia pojazdu kolejowego.

Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań testowych

Pierwsze egzaminy na licencję maszynisty odbyły się w kwietniu br. Do tej pory do sprawdzianu wiedzy przystąpiły 143 osoby. Za pierwszym razem zdało 73% kandydatów na maszynistów. Egzaminy przeprowadzane są w nowoczesnej sali egzaminacyjnej, a kandydaci rozwiązują testy na tabletach. Egzamin na licencję maszynisty trwa 200 minut i składa się ze 100 pytań testowych. Podzielony jest na 8 części tematycznych. Do zdania potrzebne jest uzyskanie minimum 75 ze 100 możliwych punktów.

Symulatory czekają na kandydatów

Po sprawnym przeprowadzeniu pierwszych egzaminów na licencję, CEMM czeka teraz na kandydatów, którzy przystąpią do egzaminów na świadectwo maszynisty. Oznaczać to będzie rozpoczęcie egzaminów na symulatorach. W CEMM do dyspozycji zdających są symulatory lokomotywy elektrycznej, elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz lokomotywy manewrowej. To jedne z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych tego typu urządzeń w Europie. W symulatorach wykorzystane jest odwzorowanie 7 090 km rzeczywistych tras kolejowych.

Wprowadzenie przez prezesa UTK kompleksowych zmian w zakresie egzaminowania maszynistów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego poprzez minimalizację liczby zdarzeń kolejowych w ramach systemu kolejowego, w których zasadniczą rolę odgrywa czynnik ludzki. Polska jest drugim obok Holandii krajem UE wykorzystującym symulatory do egzaminowania kandydatów na maszynistów.
Udostępnij: