Przejdź do treści

Pierwsza firma z branży tytoniowej w Programie Współdziałania MF

Fot. ministerstwo finansów; od l. Bartosz Zbaraszczuk, Michał Mierzejewski

Do wąskiego grona najbardziej zaufanych podatników w Polsce w ramach Programu Współdziałania dołączył Philip Morris.

Największy podatnik w branży tytoniowej pod względem płatności podatków CIT i akcyzy podpisał w tym celu umowę z Krajową Administracją Skarbową (KAS).

Philip Morris jest pierwszą i jedyną firmą z branży tytoniowej należącą do Programu

To inicjatywa Ministerstwa Finansów, która opiera się na pełnej transparentności operacji finansowych firm dla urzędu nadzorującego, wykraczającej poza ustawowe obowiązki podatnika, przyczyniając się do dalszego uszczelniania polskiego systemu podatkowego i wzrostu wpływów budżetowych. Philip Morris jest pierwszą i jedyną firmą z branży tytoniowej należącą do Programu.

Od 2020 r. chęć uczestnictwa w Programie zgłosiło 20 firm

Program Współdziałania ma na celu zacieśnienie współpracy między KAS a dużymi podatnikami. Od 2020 r. chęć uczestnictwa w Programie zgłosiło 20 firm, a do tej pory dołączyły do niego już 3 podmioty. 20 grudnia b.r. wiceminister finansów Bartosz Zbaraszczuk, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, podpisał kolejne umowy, w ramach których do Programu dołącza m.in. Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o.

Świadoma odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych

– Cieszy mnie fakt, że kolejne firmy postawiły na wzajemne zaufanie, zrozumienie i transparentność – mówi sekretarz stanu, mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. – Udział w Programie Współdziałania świadczy nie tylko o chęci budowania dobrych relacji z administracją skarbową, ale przede wszystkim o świadomej odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych – dodaje Zbaraszczuk.

Mierzejewski: Dołączając do Programu Współdziałania, z dumą przecieramy kolejny szlak

– Mamy całkiem długą historię wyznaczania nowych trendów i kierunków rozwoju w branży tytoniowej. Dołączając do Programu Współdziałania, z dumą przecieramy kolejny szlak – mówi Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

– Jako pierwsi w branży powiedzieliśmy, że chcemy zgasić papierosy zastępując je lepszymi alternatywami. I jako pierwsi zapowiedzieliśmy też, że będziemy rozwijać technologie wziewnego podawania leków oraz rozwijać produkty, które w ogóle nie zawierają nikotyny. Realizujemy te cele poprzez strategiczne inwestycje w badania naukowe, współpracę z firmami farmaceutycznymi czy rozwój nowych technologii o potencjale mniejszej szkodliwości niż papierosy. Tylko na ten ostatni cel przeznaczyliśmy już globalnie ponad 40 mld zł. To więcej, niż łączne nakłady poniesione przez wszystkie pozostałe firmy z branży tytoniowej. Nasze badania naukowe prowadzimy w oparciu o tę samą zasadę, co naszą politykę finansową – pełnej transparentności. Jesteśmy przekonani, że taka postawa powinna stać się standardem w dzisiejszym biznesie. Dlatego zachęcamy wszystkie firmy do członkostwa w Programie Współdziałania – dodaje Mierzejewski.

Program Współdziałania – zestaw trzech wartości: zaufania, transparentności i wzajemnego zrozumienia

Ministerstwo Finansów opisuje fundament Programu Współdziałania jako zestaw trzech wartości: zaufania, transparentności i wzajemnego zrozumienia. Inicjatywa resortu wspiera się na koncepcji oganizacji systemu podatkowego zaproponowanej przez OECD – tzw. Horizontal Monitoring Compliance, czyli monitoringu horyzontalnego.

Podobny model współpracy został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu państwach, m.in. w USA

W takim modelu ewentualne wątpliwości podatnika co do przepisów prawa są na bieżąco konsultowane z urzędem. Dzięki temu podatnicy będący członkami Programu Współdziałania mają pewność co do poprawnego stosowania przez nich prawa podatkowego i mogą liczyć na zindywidualizowaną obsługę. KAS dostosowuje formę oraz poziom nadzoru i monitoringu do wdrożonych przez daną firmę środków kontrolingu i wewnętrznych procesów, czyli tzw. Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Podobny model współpracy został z sukcesem wdrożony w kilkudziesięciu państwach, m.in. w USA.

O członkostwo w Programie Współdziałania ubiegaliśmy się od 2. lat

– To dla nas bardzo ważny dzień, bo o członkostwo w Programie Współdziałania ubiegaliśmy się od 2. lat. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że nie wystarczy robić czegoś dobrze. Trzeba to robić najlepiej, jak tylko się da. Zawieszać sobie poprzeczkę coraz wyżej i działać w oparciu o najwyższe dostępne standardy. Tylko w ten sposób firmy mogą zmieniać siebie i otoczenie gospodarcze na lepsze – mówi Wojciech Niewierko, członek zarządu Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie ds. Relacji Zewnętrznych.

Nasze spółki rok do roku są liderem branży tytoniowej pod względem podatku CIT

– Kwestia rzetelnego płacenia podatków jest dla nas kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej, a nasze spółki rok do roku są liderem branży tytoniowej pod względem podatku CIT. W latach 2012-2021, czyli odkąd Ministerstwo Finansów publikuje dane dot. podatników, CIT wpłacony przez nasze spółki wyniósł blisko 75% całości podatku uiszczonego przez branżę, czyli blisko 1,6 mld zł – dodaje Niewierko.

Obok Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o do Programu Współdziałania należą także firmy: SIG sp. z o.o., Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o., Egger Biskupiec sp. z o.o., Budimex SA, POLOmarket Sp. z o.o.
Udostępnij: