Przejdź do treści

Podczas Welconomy będzie dużo miejsca dla sektora zdrowotnego

Fot. Welconomy in Toruń; 1 od l. Jacek janiszewski

Podczas tegorocznego „Welconomy Forum in Toruń 2023” część debat zostanie poświęcona zagadnieniom dotyczącym ochrony zdrowia, zostaną poruszone zarówno kwestie związane ze sztuczną inteligencją w sektorze zdrowia, jak i trendami na rynku pracy.

Wykorzystanie AI i automatyzacja procesów mogą zmienić świat już na zawsze

Podczas wydarzenia głos zabiorą najbardziej znani profesorowie oraz przedstawiciele KRUS i ZUS. To wyjątkowe spotkanie, które pozwoli być na bieżąco z najnowszymi wyzwaniami w obszarze zdrowia. To ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń, bo przełomowe osiągnięcia takie jak wykorzystanie AI i automatyzacja procesów mogą zmienić świat już na zawsze.

„Welconomy Forum in Toruń 2023” rozpocznie się 3 kwietnia dwoma sesjami inauguracyjnymi, w tym wykładem „O obrotach rzeczywistości społecznej…”, który nawiązuje do przełomowego dzieła astronoma Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”.

Nie bez przyczyny od 2008 roku to właśnie Toruń jest miastem gospodarzem „Welconomy”

Dodatkowo rok 2023 jest „Rokiem Kopernikańskim” na pamiątkę 550. rocznicy urodzin astronoma i 480. rocznicę jego śmierci. Nie bez przyczyny od 2008 roku to właśnie Toruń jest miastem gospodarzem „Welconomy”. Miejsce urodzenia jednego z najsłynniejszych astronomów i niewątpliwie człowieka renesansu jakim był Mikołaj Kopernik, sprzyja powstawaniu innowacyjnych pomysłów i wielowątkowej dyskusji.

Przybliżenie postaci Kopernika jako wielowymiarowej osobistości

Tę sesję poprowadzi prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015 oraz przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Wykład będzie poświęcony przybliżeniu postaci Kopernika jako wielowymiarowej osobistości – lekarza, astronoma, prawnika, urzędnika, dyplomatę, logistyka, przyrodnika, matematyka i ekonomistę. W sesji wezmą udział: dr Aleksandra Hadzik – prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prof. Henryk Skarżyński – dyr. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach i prof. Gertruda Uścińska – prezes ZUS. Interdyscyplinarny skład pozwoli na wielowymiarowe spojrzenie na tą wybitną postać.

Mikołaj Kopernik przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską

– Powszechnie znane są osiągnięcia Mikołaja Kopernika jako wielkiego astronoma, który wstrzymał Słońce i poruszył Ziemię. Natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Mikołaj Kopernik przez ponad 40 lat uprawiał praktykę lekarską, będąc wówczas jedynym lekarzem na Warmii – podkreśla prof. Skarżyński, założyciel Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Starzejące się społeczeństwo stawia przed światem medycznym coraz więcej wyzwań

Naukowiec podkreśla jak ważna jest debata dotycząca zagadnieniom zdrowotnym podczas Forum. Inwestycja w nowe technologie, które pozwolą na jak najszybsze wykrywanie zmian chorobowych i przeciwdziałanie im. Starzejące się społeczeństwo stawia przed światem medycznym coraz więcej wyzwań, bo ważne jest nie tylko przedłużanie życia czy utrzymanie sprawności pacjentów, ale także zapewnienie im jak najlepszego komfortu życia.

Dzięki inwestycji w nowe technologie i szkoleniu kadry medycznej możliwe jest tworzenie wyspecjalizowanych klinik także w Polsce

– Problemy osób starszych często są bagatelizowane i zrzucane na karb podeszłego wieku. Chcemy temu przeciwdziałać. Naszym działaniem pokazujemy, że dzięki inwestycji w nowe technologie i szkoleniu kadry medycznej możliwe jest tworzenie wyspecjalizowanych klinik także w Polsce. Pod względem jakości naszych ośrodków badawczych jesteśmy prekursorami i na tym nie spoczniemy. Nie powinniśmy mieć w tym zakresie żadnych kompleksów na tle innych państw – dodaje Skarżyński.

W ramach cyklu debat poświęconych zdrowiu odbędą się następujące panele:

  • Nowe trendy na rynku pracy w 2023 roku – poruszone zostaną takie kwestie jak uregulowania pracy zdalnej, wzrosty płac w odpowiedzi na inflację, a także potrzeba ciągłego dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności pracowników medycznych.
  • Ministerstwo Chorób czy Ministerstwo Profilaktyki – polityka zdrowotna w świetle wyzwań krajowych i międzynarodowych – omówienie dostępnych programów profilaktycznych i sposoby na zachęcenie większej części społeczeństwa do badań.
  • Medyczny e-commerce nowej generacji – w tym zagadnienia takie jak Dyrektywa Omnibus, ustawa o zakazie reklamowania usług medycznych oraz wybór platformy e-commerce dopasowanej do prowadzonej działalności.
  • Jak AI pomaga rozwiązać problemy rynku ochrony zdrowia? – automatyzowanie procesów diagnozowania pacjentów dzięki AI i respektowanie nadal głównej roli specjalistów w opiece nad pacjentami.
  • Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców –złożoność skutków starzenia się społeczeństw i konieczność dostosowania się samorządów do zjawisk demograficznych, aby stworzyć przyjazne otoczenie dla osób w podeszłym wieku.
  • Wyroby medyczne w praktyce klinicznej lekarza i fizjoterapeuty w świetle obowiązujących regulacji na terenie RP – omówienie m.in. ustawy z 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych.

Ochrona zdrowia wymaga nie tylko zaplecza w postaci wiedzy, ale także korzystania z nowatorskich rozwiązań na miarę XXI wieku

Wszystkie panele zostały przygotowane w ten sposób, aby dać odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia, przed którymi stają obecnie lekarze specjaliści, ale także samorządowcy i czołowi politycy odpowiadający za resort zdrowia. Ochrona zdrowia wymaga nie tylko zaplecza w postaci wiedzy, ale także korzystania z nowatorskich rozwiązań na miarę XXI wieku. Wydarzenie jest objęte patronatami honorowymi przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, a także ministerstwo funduszy i polityki regionalnej oraz Piotra Całbeckiego, Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Partnerami „Welconomy Forum in Toruń 2023” są: Samorząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego, PFR, PARP, Urząd Miasta Torunia, Polregio SA, P.P. „Porty Lotnicze”, ZUS oraz Światowe Centrum Słuchu, PKN Orlen, Energa Grupa Orlen, Budimex oraz Strabag.
Udostępnij: