Przejdź do treści

Pogorszenia sytuacji w firmie spodziewa się tylko 12% przedsiębiorców

Fot. free-images.com

Blisko co trzecia badana firma spodziewa się poprawy sytuacji w swojej firmie w kolejnych trzech miesiącach (marzec-maj) – wynika z badania przeprowadzonego przez PIE na początku marca w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK).

Niemal połowa przedsiębiorstw (48 proc.) uważa, że ich sytuacja w najbliższej przyszłości nie zmieni się.

W styczniu pogorszenia sytuacji w kolejnych trzech miesiącach spodziewało się aż 24 proc. firm

Pogorszenia sytuacji w firmie spodziewa się tylko 12 proc. przedsiębiorców, a 8 proc. nie potrafi określić kierunku zmian przyszłej sytuacji – napisała Katarzyna Dębkowska w Tygodniku Gospodarczym PIE nr 11/2024.

Udział firm spodziewających się pogorszenia przyszłej sytuacji w firmie zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. W styczniu pogorszenia sytuacji w kolejnych trzech miesiącach spodziewało się aż 24 proc. firm, w lutym – 16 proc., a w marcu – 12 proc. Jednocześnie dwukrotnie wzrósł udział przedsiębiorstw optymistycznie patrzących na swoją przyszłą działalność, z 16 proc. do 32 proc.

W branży budowlanej polepszenia sytuacji wiosną oczekuje 30 proc. firm

Najbardziej optymistycznie swoją przyszłą sytuację widzą firmy handlowe, z których połowa oczekuje poprawy. Już teraz notują lepsze wyniki, co zapewne ma związek ze wzrostem realnych dochodów ludności i ożywieniem aktywności zakupowej konsumentów. W firmach produkcyjnych opinie dotyczące przyszłej sytuacji są zróżnicowane. Podobny odsetek (ok. 20 proc.) wskazuje tak na poprawę, jak i pogorszenie sytuacji. Przewagę optymistów (34 proc.) nad pesymistami (14 proc.) obserwujemy natomiast w sektorze TSL. To dobry prognostyk biorąc pod uwagę fakt, że wskaźniki MIK dla firm TSL wskazują na utrzymującą się od lipca 2023 r. przewagę nastrojów negatywnych wśród przedsiębiorstw tego sektora.

W branży budowlanej polepszenia sytuacji wiosną oczekuje 30 proc. firm, a 53 proc. uważa, że ich sytuacja nie zmieni się. Już miesiąc temu na poprawę wskazywało 37 proc. firm budowlanych, co jest efektem sezonowości – po zimie w budownictwie rośnie liczba zamówień. W usługach poprawy sytuacji oczekuje 27 proc., a pogorszenia spodziewa się 11 proc. przedsiębiorstw. Większość (54 proc.) nie spodziewa się żadnych zmian w kolejnych trzech miesiącach.

Większość firm (94 proc.) nie ma problemu z płynnością finansową

Na lepsze oceny przyszłej sytuacji w firmach wpływa relatywnie mniejsza dokuczliwość barier prowadzenia biznesu. Co prawda, główną barierą utrudniającą działalność firmom są rosnące koszty pracownicze (69 proc. wskazań), ale większość firm (94 proc.) nie ma problemu z płynnością finansową, a 54 proc. deklaruje, że posiada dostateczne środki finansowe, by zapewnić ciągłość funkcjonowania firmy powyżej trzech miesięcy.

Na lepsze przyszłe nastroje przedsiębiorców wpływa mniejsza uciążliwość niepewności gospodarczej.

Obecnie wskazuje na nią wprawdzie 56 proc. przedsiębiorstw, ale jest to o 18 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. W marcu 2023 r. na niepewność sytuacji gospodarczej wskazywało 74 proc. badanych firm – przypomina na zakończenie w TG PIE Katarzyna Dębkowska.
Udostępnij: