Przejdź do treści

Politechnika Gdańska przygotuje kadry dla polskiego offshore

Podpisanie umowy - na fot. od l. Andrzej Seweryn i Dariusz Lociński; fot. PGE Baltica

Na podstawie umowy o współpracy przy realizacji studiów PGE Baltica została partnerem strategicznym VI edycji studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Umowę zawarli: dziekan Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, prof. Andrzej Seweryn, oraz prezes PGE Baltica Dariusz Lociński. Wcześniej, we wrześniu 2022 r., spółka i uczelnia podpisały list intencyjny w tej sprawie.

W najbliższych latach oczekiwany intensywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

– Współpraca z PGE Baltica w tak prężnie rozwijającej się dziedzinie jest niezwykle istotna. Uruchomienie kolejnej edycji studiów na tym kierunku związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przewidziano realizację morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 10 GW, co czyni z Polski potencjalnego lidera branży w Europie – powiedział prof. Andrzej Seweryn.

Poza studiami podyplomowymi i projektami badawczo-rozwojowymi Politechnika Gdańska współpracuje z PGE Baltica także przy realizacji specjalności projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych na studiach magisterskich na kierunku oceanotechnika.

Umacniamy ekosystem współpracy nauki z rozwijającym się sektorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

– Wchodzimy w kolejny rok współpracy z jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Tym samym umacniamy budowany przez nas ekosystem współpracy nauki z rozwijającym się sektorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Skorzystanie z potencjału rodzimej myśli naukowej, a jednocześnie z zasobów dydaktycznych polskich uczelni, pozwoli nam realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe i kształcić specjalistyczne kadry. Wspólnie budujemy polski offshore – powiedział Dariusz Lociński, prezes PGE Baltica.

Morska energetyka wiatrowa najprężniej rozwijającą się na świecie technologią pozyskiwania energii z OZE

Słuchacze dwusemestralnych studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa mają możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Program umożliwia zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Partnerem studiów podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa jest także Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Grupa PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW. PGE realizuje to przedsięwzięcie wraz z duńskim partnerem – firmą Ørsted. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Rozpoczną dostarczanie energii elektrycznej do polskich gospodarstw domowych jeszcze w tej dekadzie. Równolegle PGE przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – morskiej elektrowni Baltica 1. Instalacja przewidziana jest do uruchomienia po 2030 r., a jej moc wyniesie ok. 0,9 GW.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację Programu offshore Grupy PGE, rozpoczęła w maju 2022 roku badania pomiarów wietrzności na potrzeby tego projektu, a jesienią 2022 roku badania środowiskowe. Baltica 1 ma już decyzję lokalizacyjną i umowę przyłączeniową. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia co najmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 r.
Udostępnij: