Przejdź do treści

Polscy przedsiębiorcy mogą wykonywać przewozy na Ukrainę bez zezwoleń

Fot. free-images.com

Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła odpowiedź unijnej komisarz ds. transportu Adiny Valean ws. zasad stosowania przepisów umowy między UE, a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów.

Postanowienia umowy o niektórych rodzajach przewozów drogowych towarów między Ukrainą a UE zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Na mocy umowy z 29 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. niektóre rodzaje przewozów drogowych towarów pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską zostały, na zasadzie wzajemności, zliberalizowane i nie podlegają wymogom uzyskania zezwoleń przewidzianych w umowach dwustronnych o międzynarodowym transporcie drogowym. Następnie postanowienia tej umowy zostały przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy

Wystąpienie ministra infrastruktury do KE było związane z przypadkami nieuprawnego nakładania na polskich przedsiębiorców kar za brak zezwoleń, które w myśl umowy UE – Ukraina nie są wymagane. – Komisja Europejska potwierdziła, że ukraińskie służby nie mogą żądać od polskich przewoźników drogowych dodatkowych zezwoleń na transport międzynarodowy. Jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać walczącej z rosyjską agresją Ukrainie, ale powinna zostać zachowana równowaga we wzajemnym traktowaniu przedsiębiorców wykonujących przewozy towarów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Weber: Odpowiedź z KE w pełni potwierdza nasze i polskich przedsiębiorców stanowisko

– Poprosiliśmy panią Komisarz Valean o wyjaśnienie sprawy odmiennego rozumienia zakresu stosowania umowy przez Ukrainę, w tym żądania zezwoleń przez służby tego państwa, w przypadku wykonywania transportu drogowego rzeczy przez polskiego przewoźnika z państwa członkowskiego UE na Ukrainę. Odpowiedź z KE w pełni potwierdza nasze i polskich przedsiębiorców stanowisko – dodał wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Pierwotna propozycja KE o przedłużeniu obowiązywania umowy UE – Ukraina dotyczyła bliżej nieokreślonego terminu, tj. do momentu zakończenia działań wojennych

Umowa między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego szczegółowo określa warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników unijnych i ukraińskich. Minister A. Adamczyk przypomniał, że pierwotna propozycja Komisji Europejskiej o przedłużeniu obowiązywania umowy UE – Ukraina dotyczyła bliżej nieokreślonego terminu, tj. do momentu zakończenia działań wojennych.

– Dzięki interwencji Polski umowa została przedłużona do 30 czerwca 2024 r. – dodał minister.
Udostępnij: