Przejdź do treści

Polska druga pod względem zatrudnienia w sektorze OZE

Fot. EurosEnergy

Tegoroczna Barbórka upływała w cieniu niepewnej przyszłości węgla oraz zawodów w sektorze paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii to nie tylko klucz do przeprowadzenia transformacji energetycznej, ale również to możliwości dla polskiej gospodarki, w tym nowe miejsca pracy.

Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej – która swój raport zaprezentowała na trwającym Szczycie Klimatycznym – już teraz zatrudnionych w Polsce mamy ponad 212 tys. specjalistów co daje nam drugie miejsce wśród krajów UE, a to dopiero początek. W ciągu dekady liczba stanowisk pracy związanych z OZE – na świecie – wzrosła o ponad 87%. Jak widać sektor OZE dynamicznie się rozwija. To szansa dla inżynierów, techników, konstruktorów, a także dla specjalistów z zakresu finansów, marketingu i zarządzania projektami, a także osób, które obecnie pracują w sektorze paliw kopalnych. Większość z nich posiada umiejętności, które będą pożądane w rozwijającej się branży.

Idzie nowe

W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych, Polska stoi na progu rewolucji energetycznej, która przyniesie nie tylko czystsze środowisko, ale także nowe możliwości gospodarcze. Odnawialne źródła energii (OZE), takie jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna, oraz biomasa, stają się powoli potężnym impulsem dla polskiej gospodarki. Inwestycje w OZE napędzają innowacje i rozwój technologiczny. Polskie firmy i instytuty badawcze mają szansę stać się liderami w tworzeniu zaawansowanych technologii w dziedzinie energii odnawialnej, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Nowych miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii powstaje coraz więcej. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IRENA) w 2022 roku istniało 13,7 mln stanowisk pracy w branży energii odnawialnej na całym świecie. Jest to wzrost o ponad 7% w porównaniu z 2021 r.

Wraz z Niemcami sąsiadami również liderami zatrudnienia w sektorze biomasy w UE-27 (posiadamy ponad 40 000 miejsc pracy)

W Polsce w ub.r. zatrudnionych mieliśmy ponad 212 tys. specjalistów. Co daje nam drugie miejsce wśród krajów UE. Przed nami są tylko Niemcy, które posiadają o ponad 40% więcej pracowników niż nasz kraj. Jak możemy przeczytać w najnowszym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej wraz z naszymi zachodnimi sąsiadami jesteśmy również liderami zatrudnienia w sekatorze biomasy w UE-27 (posiadamy ponad 40 000 miejsc pracy).

– Solidne uzasadnienie biznesowe dla odnawialnych źródeł energii w połączeniu ze wsparciem politycznym utrzymuje tendencję wzrostową ich udziału w światowym koszyku energetycznym. Zmiana kierunku w polityce energetycznej kraju to nie tylko wyzwanie, ale też szansa dla tych, którzy pracują w sektorze paliw kopalnych. Przebranżowienie na sektor OZE oferuje nowe perspektywy zawodowe, zapewniając stabilność zatrudnienia i rozwój kompetencji w dynamicznie rozwijającej się branży, a także bezpieczeństwo w porównaniu z np. pracą w kopalniach  – wskazuje Tomasz Walczak, CTO Euros Energy.

Gdzie szukać pracy?

Według raportu World Energy Employment 2023, już w roku 2021 miejsca pracy związane z czystą energią przewyższyły zatrudnienie związane z paliwami kopalnymi, do czego przyczynił się szybki wzrost inwestycji w sektorze OZE. Natomiast liczba miejsc pracy w górnictwie w dalszym ciągu spada.

Co istotne, Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że połowa pracowników w sektorach paliw kopalnych, którym w tej dekadzie grozi ryzyko zwolnień, posiada umiejętności wymagane w rozwijających się sektorach czystej energii i po odbyciu odpowiednich szkoleń mogłoby podjąć prace w „czystym” obszarze. W Polsce temat przebranżowienia się nie jest obcy. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszył się sektor IT. Może się to jednak zmienić na rzecz OZE.

Fotowoltaika i energia wiatrowa to najbardziej dynamiczne technologie energii odnawialnej, wykazujące silny wzrost zarówno mocy produkcyjnych, jak i miejsc pracy

W latach 2015–2020 roczne inwestycje na świecie w energię odnawialną (w tym kapitał prywatny i wydatki publiczne) wzrosły z 348 mld USD w 2020 r. do 499 mld USD w 2022 r., co oznacza wzrost o 43% – według danych IRENA. Większość środków trafiła do sektorów energii słonecznej i wiatrowej, których łączny udział w całkowitych inwestycjach w energię odnawialną wzrósł z 82% w 2013 r. do oszałamiających 97% w 2022 r. Nie jest więc zaskoczeniem, że fotowoltaika i energia wiatrowa to najbardziej dynamiczne technologie energii odnawialnej, wykazujące silny wzrost zarówno mocy produkcyjnych, jak i miejsc pracy.

– Rozwój OZE to nie tylko odpowiedź na potrzeby rynku pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek, szczególnie w obszarach dotychczas zdominowanych przez przemysł wydobywczy. Jednak, aby umożliwić skuteczne przebranżowienie, niezbędne są inwestycje w edukację i szkolenia, które będą mieć na celu dostosowanie umiejętności i wiedzy pracowników do wymagań nowoczesnego sektora OZE, zapewniając im przewagę na rynku pracy – dodaje Tomasz Walczak.

– Rząd i sektor prywatny mają kluczową rolę do odegrania, wspierając rozwój technologii OZE oraz inwestując w infrastrukturę i badania. Takie działania nie tylko przyspieszą transformację energetyczną, ale także stworzą warunki dla rozwoju innowacyjnych polskich firm i start-upów w branży – podsumowuje.
Udostępnij: