Przejdź do treści

Polskie centra usług coraz ważniejszymi ogniwami procesów biznesowych

Fot. CapGemini

W tym roku, jeszcze mocniej niż w latach ubiegłych uwidocznił się nowy trend: osoby pracujące w polskich centrach usług biznesowych obsługują coraz bardziej zaawansowane procesy, a Polska przesuwa się w łańcuchu wartości organizacji w skali światowej.

Pracodawcy branży deklarują, że w przyszłości poszukiwać będą wysoko wykwalifikowanych talentów, których kompetencje związane się m.in. z zaawansowaną analityką i przywództwem – napisały ekspertki: Agnieszka Juraszczyk z Capgemini i Olga Skarżyńska z Linkleaders.

Otwierane są nowe centra, a liczba zatrudnionych pracowników i pracownic stale się zwiększa

Z roku na rok polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu rośnie w siłę. Otwierane są nowe centra, a liczba zatrudnionych pracowników i pracownic stale się zwiększa. Obecnie 17141 centrów zatrudnia ponad 400 tys. osób, a jeszcze dwa lata temu liczba ta szacowana była na 338 tys.

Nieprzerwany rozwój sektora Global Business Services

Od wielu lat obserwujemy na świecie nieprzerwany rozwój sektora Global Business Services. Branża wciąż rozrasta się dzięki powszechnej globalizacji i internacjonalizacji firm, rosnącej popularności outsourcingu, ciągłemu zapotrzebowaniu na wiedzę technologiczną i informatyczną. Ważnym czynnikiem przyspieszającym ten wzrost jest transformacja cyfrowa, którą w wielu przedsiębiorstwach przyspieszyła pandemia COVID-19. Rynek usług biznesowych rozwinął się w Polsce na bezprecedensową skalę. Największe zainteresowanie współpracą z ekspertami z Polski można zauważyć w firmach działających w Niemczech, Wlk. Brytanii i Francji. Bardzo mocno rozwijają się również centra, które obsługują klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Dobra jakość i ilość dostępnych talentów na naszym rynku pracy, także dobra lokalizacja

– Zagraniczne firmy chętnie korzystają z ekspertyzy Polaków. W głównej mierze wynika to z jakości i ilości dostępnych talentów na naszym rynku pracy, a także dobrej lokalizacji – ze względu na bliskość Europy Zachodniej. Dodatkowo pandemia nie tylko nie zaszkodziła rozwojowi centrum usług wspólnych, ale wręcz wzmocniła pozycje sektora, który w dużej mierze opiera się na realizacji zadań i projektów dla biznesów zlokalizowanych w różnych krajach. Elastyczność i szybkość z jaką firmy z sektora przyjęły nowy model pracy, staje się dodatkowym argumentem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i zdobyciu nowych klientów – mówi Renata Dębowska, Dyrektor Centrum Business Services w Capgemini Polska.

Bardzo ważnym atutem Polski jest również to, że jako jedyny kraj będący w czołówce dostawców nowoczesnych usług dla biznesu, jest członkiem Unii Europejskiej. Do naszych głównych konkurentów należą m.in. Indie, Filipiny, Wenezuela czy Brazylia. Centra działające w Polsce mogą pochwalić się przestrzeganiem najwyższych, wytyczonych przez władze Unii Europejskiej, norm związanych z zarówno zatrudnieniem, jak i ekologią oraz bezpieczeństwem cyfrowym.

Konieczna współpraca z parterami, którzy postępują zgodnie z tym samym kodeksem zasad

Zrównoważony rozwój od lat stanowi jeden z najważniejszych celów rozwojowych globalnych firm. Aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i co za tym idzie osiągnąć neutralność klimatyczną, legitymować się w pełni etycznym zatrudnieniem i zapewniać swoim klientom bezpieczeństwo danych, konieczna jest współpraca z parterami, którzy postępują zgodnie z tym samym kodeksem zasad. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej daje zagranicznym firmom gwarancję spełniania najwyższych standardów i przestrzegania tych wartości.

Przez długi czas pracownicy i pracownice centrów usług biznesowych obsługiwały głównie procesy transakcyjne, związane z tzw. back office. Ostatnie lata pokazały, że zachodnie firmy są gotowe przekazywać polskim specjalistom coraz bardziej zaawansowane zadania wymagające odpowiedniego poziomu wiedzy merytorycznej (tzw. middle i front office). Te zmiany można zaobserwować w proporcjach pomiędzy tzw. pracą transakcyjną (pracownik wykonuje ją po szkoleniu krótszym niż sześć miesięcy), a pracą opartą na wiedzy (czas szkolenia to ponad sześć miesięcy). W pierwszym kwartale 2022 roku po raz pierwszy pracownicy centrów usług biznesowych deklarowali, że ponad 50% obsługiwanych przez nich procesów można zaliczyć do drugiej grupy. W 2021 roku wynik ten był niższy o 2,5 punktu procentowego, a w 2019 roku aż o 6,5 punktu procentowego.

Teraz występujemy w roli lidera procesów cyfryzacyjnych

– Przesunięcie punktu ciężkości i wartości biznesowej procesów realizowanych w Polsce obserwujemy na co dzień w Capgemini. Kiedy rozpoczynaliśmy działalność w Polsce, lwią część naszej pracy stanowiły codzienne zadania z zakresu księgowości. Teraz występujemy w roli lidera procesów cyfryzacyjnych, wprowadzającego do firm najnowsze technologie. Najprostsze zadania są automatyzowane i z czasem bedzie ich coraz mniej. Widać to także w strukturze zatrudnienia. Aż 58% pracujących dla nas osób to specjaliści, przy średniej dla całej branży GBS na poziomie 53,5% – mówi Renata Dębowska, Dyrektor Centrum Business Services w Capgemini Polska i dodaje: – osoby, które u nas pracują posiadają bardzo szeroki zestaw kompetencji, co pozwana nam dopasowywać się do potrzeb klientów i dedykować im zespoły będące w stanie sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów.

Pomimo istotnego spowolnienia gospodarki wywołanego trwającą w Ukrainie wojną, eksperci wciąż prognozują wzrost zatrudnienia w sektorze Global Business Services. Jeśli sektor będzie rozwijał się tak, jak do tej pory, to zatrudnienie w nim w 2023 r. wzrośnie o 4,9%. W przypadku spowolnienia przewidywany jest wzrost rzędu 2,4%.

Zakładać można również, że trend związany z angażowaniem polskich pracowników w coraz bardziej zaawansowane procesy również utrzyma się. Już w tym momencie pracodawcy deklarują, że kompetencje, które są niezbędne do dalszego rozwoju branży związane są z zakresem zaawansowanej analityki (56,1%), umiejętnościami technicznymi (46,3%) oraz przywództwem (43,9%). Pracownicy posiadający tego rodzaju kompetencje będą gotowi do prowadzenia zaawansowanych procesów biznesowych umiejscowionych w middle i front office.
Udostępnij: