Przejdź do treści

Polskie firmy rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem

Fot. PwC Polska

Tylko 35% respondentów biorących udział w badaniu jest zdania, że ich firma ma solidne kompetencje cyfrowe. Jest to wynik poniżej średniej globalnej, która wynosi 42%.

Tylko 10% polskich firm rodzinnych przyznaje, że poświęca ESG „bardzo dużo” uwagi

Podobnie w kontekście ESG, tylko 10% polskich firm rodzinnych przyznaje, że poświęca im „bardzo dużo” uwagi – wynika z polskiej edycji globalnego Badania Firm Rodzinnych „Family Business Survey 2023” opracowanej przez PwC Polska.

W skali globalnej 71% firm rodzinnych odnotowało wzrost, a 8% spadek

Jednocześnie aż 88% respondentów odnotowało wzrost, a jedynie 5% spadek sprzedaży. W skali globalnej 71% firm rodzinnych odnotowało wzrost, a 8% spadek. Zaś 93% polskich firm rodzinnych twierdzi, że ma jasno określony cel biznesowy, jednak wiele z nich nie podjęło niezbędnych działań, żeby zapewnić jego skuteczne osiągnięcie. Większość polskich firm rodzinnych wyznacza cele dotyczące zadowolenia klienta i wzrostu, a tylko nieliczne określają cele związane z różnorodnością i włączaniem (diversity & inclusion). Główne priorytety stojące przed polskimi firmami rodzinnymi w ciągu najbliższych dwóch lat to: ekspansja na nowe rynki lub segmenty klientów, zwiększenie inwestycji w innowacje oraz badania i rozwój, a także wprowadzenie nowych produktów i usług. Kluczowymi grupami priorytetowymi dla polskich biznesów rodzinnych są klienci i udziałowcy, a następnie dostawcy i pracownicy. Podobnie jak na całym świecie w zarządach polskich przedsiębiorstw jest mało kobiet i osób w wieku poniżej 40 lat.

Aż 88% polskich biznesów rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych 2. lat

– Obecnie biznes rodzinny to bardzo często duże firmy o międzynarodowym zasięgu, które odpowiadają za około 20% polskiego PKB (wg danych GUS z 2021 r.). Aż 88% polskich biznesów rodzinnych spodziewa się wzrostu w ciągu kolejnych dwóch lat (w porównaniu z 77% na świecie). To ambitne, ale jednocześnie bardzo realne założenia. Przytoczone dane pokazują też jak dobrze polskie firmy rodzinne opanowały zdolność radzenia sobie z kryzysem. Pandemia COVID, zakłócenia w łańcuchach dostaw, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja, pokazały w jak trudnym, zmiennym i wymagającym otoczeniu funkcjonujemy, a nasze badanie wskazuje, że firmy rodzinne bardzo często radzą sobie z wyzwaniami lepiej niż pozostałe segmenty gospodarki – mówi Krzysztof Sieczkowski, partner w PwC Polska, lider Praktyki Polskich Firm Prywatnych.

Pozytywne coraz powszechniejsze zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci właściciela w drodze testamentu

– Jak wskazują wyniki przeprowadzonych ankiet, aż 73% polskich firm rodzinnych wdrożyło pewien rodzaj strategii zarządzania – i to niewątpliwie jest pozytywna informacja. Natomiast patrząc na szczegółowe wyniki, już tylko 10% posiada statut lub protokół rodzinny (konstytucja rodzinna). Pozytywnym akcentem jest też coraz powszechniejsze zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci w drodze testamentu – mówi Piotr Woźniakiewicz, partner w PwC Polska, lider zespołu ds. planowania sukcesji.

ESG to obszar, na który w coraz większym stopniu zwracają uwagę inwestorzy, kontrahenci i społeczeństwo

35% polskich firm rodzinnych twierdzi, że obecnie „bardzo dużo” uwagi, energii, inwestycji i zasobów przedsiębiorstwa skupiają na innowacjach / badaniach i rozwoju (w porównaniu z 20% na świecie). Jeśli chodzi o różnorodność i włączanie oraz kwestie ESG, osobę lub zespół dedykowany tym obszarom wyznaczyło zaledwie odpowiednio 20% i 33% polskich firm rodzinnych. – ESG to obszar, na który w coraz większym stopniu zwracają uwagę inwestorzy, kontrahenci i społeczeństwo – w kontekście działań podejmowanych przez daną firmę. Firmy rodzinne, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, powinny również zwracać szczególną uwagę na ESG, ponieważ ma to kilka istotnych korzyści dla ich dalszego rozwoju oraz przetrwania na rynku. Tym bardziej, że większość polskich i zagranicznych biznesów rodzinnych przyznaje, że ESG nie znajduje się obecnie na ich liście priorytetów. Jednak ten trend wkrótce się zmieni, ponieważ dyrektywa CSRD oraz kolejne, nowe regulacje, będą obejmowały coraz więcej firm – mówi Tomasz Barańczyk, partner w PwC Polska, lider inicjatyw ESG.

Najważniejsze jest zaufanie ze strony klientów, pracowników i członków rodziny

Większość polskich firm rodzinnych uważa, że najważniejsze jest zaufanie ze strony klientów, pracowników i członków rodziny. Jednak zaledwie 50% przedsiębiorstw sądzi, że klienci mają do nich pełne zaufanie, zaś w przypadku zaufania ze strony pracowników tego zdania jest jedynie 36% respondentów naszego badania. Zaufanie ze strony dostawców jest postrzegane jako mniej istotne. Zaufanie pomiędzy członkami rodziny jest ogólnie oceniane jako duże, chociaż około jedna czwarta firm przyznaje, że zaufanie pomiędzy niektórymi grupami jest umiarkowane lub ograniczone.

Wśród priorytetów inwestycyjnych powinien znaleźć się obszar „ludzki”

– Zabezpieczenie przyszłej przewagi konkurencyjnej na obecnym rynku jest jednym z głównych wyzwań pracodawców. Wśród priorytetów inwestycyjnych powinien znaleźć się obszar „ludzki”, stanowiący rdzeń tożsamości firm rodzinnych.

Specyfika rozwoju firm rodzinnych powoduje, że dostają one na starcie większy kredyt zaufania ze strony przyszłych pracowników – głównie z uwagi na ograniczenie negatywnych elementów kultury korporacyjnej – mówi Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC Polska, zespół People & Organization.
Udostępnij: