Przejdź do treści

Ponad 3 mld zł kredytów dla MŚP dzięki Gwarancji Investmax

Fot. BGK

Podczas Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024, Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o udostępnieniu sektorowi bankowemu gwarancji Investmax z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – atrakcyjnej formy wsparcia dla przedsiębiorców.

Skorzystać z niej będą mogły mikro-, małe i średnie firmy, a łączna wartość kredytów zabezpieczonych nową gwarancją może przekroczyć 3 mld zł.

Działania UE przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm, zrównoważonego rozwoju gospodarki i odbudowy gospodarki UE po kryzysie spowodowanym koronawirusem

Nowy produkt BGK powstał dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, którego zadaniem jest wspieranie celów polityki Unii Europejskiej poprzez szereg działań. Te przyczyniają się m.in. do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju gospodarki oraz odbudowy gospodarki UE po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

Kluczową rolę w tych procesach odgrywa sektor MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa nierzadko mają jednak problem z dostępem do finansowania nowych inwestycji i rozwoju swojego biznesu. Banki wymagają od nich odpowiednich zabezpieczeń, których często nie są w stanie przedstawić. W takiej sytuacji z pomocą przychodzą gwarancje BGK.

Gwarancja Investmax – powstała dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

– BGK wdraża nową gwarancję na polskim rynku w oparciu o regwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Jako polski bank rozwoju wykorzystujemy nasze kompetencje międzynarodowe i pozyskujemy środki unijne po to, aby wspólnie z EFI móc dywersyfikować źródła finansowania działalności gwarancyjnej i zaoferować atrakcyjny produkt, który będzie wspierał przedsiębiorców działających w Polsce. Ułatwi im to dostęp do finansowania kredytem obrotowym lub inwestycyjnym oraz jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które mają wyczerpane lub niewystarczające limity pomocy de minimis – powiedziała prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

Najnowszy produkt w ofercie polskiego banku rozwoju – gwarancja Investmax – powstał dzięki wykorzystaniu środków z Programu InvestEU, w formie regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Oznacza to, że EFI bierze na siebie część ryzyka braku spłaty zaciągniętego przez przedsiębiorcę kredytu.

Jesteśmy pewni, że to finansowanie będzie także wspierać rozwój zrównoważonej przedsiębiorczości

– Wspieranie nowej zdolności kredytowej dla MŚP ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą długoterminową współpracę z BGK i bankami prywatnymi w Polsce. Jesteśmy pewni, że to finansowanie będzie także wspierać rozwój zrównoważonej przedsiębiorczości” – stwierdziła wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Teresa Czerwińska.

Gwarancja Investmax – dla kogo i na jakich warunkach?

Nowa gwarancja jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem mikro-przedsiębiorców. Dla nich gwarancja w formule mikrofinansowania będzie udzielona bezpłatnie. W pozostałych przypadkach opłata prowizyjna za udzielenie gwarancji będzie bardzo niska i wyniesie 0,3%. Przedsiębiorca będzie mógł zabezpieczyć gwarancją Investmax aż 80 proc. kwoty kapitału kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego) z wykorzystaniem formuły pomocowej, która nie konsumuje limitu pomocy de minimis.

– Polska potrafi pozyskiwać środki na rozwój gospodarczy ze wszystkich możliwych źródeł finansowania. Właśnie sięgnęliśmy głęboko, poprzez BGK, nasz bank rozwoju, do InvestEU – największego programu inwestycyjnego w UE. Program ten doskonale uzupełni inne źródła finansowania rozwoju naszych przedsiębiorców. Cieszy dodatkowo fakt zwrotnej formy instrumentów tego programu, co pozwoli na wielokrotne wykorzystanie pozyskanych przez pośredników środków – podkreślił Konrad Wojnarowski, wiceminister Funduszy i Polityki Rozwoju.

Umowa regwarancji zawarta pomiędzy BGK i EFI pozwala udzielić gwarancji o łącznej wartości prawie 2,5 mld zł

Gwarancja będzie dostępna na rynku za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy o współpracy z BGK. Do tej pory zrobiły to 4 banki: Alior Bank, mBank, Pekao SA oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy. Każdy bank kredytujący na mocy zawartej z BGK umowy indywidualnie określa termin wprowadzenia gwarancji Investmax do swojej oferty. Umowa regwarancji zawarta pomiędzy BGK i EFI pozwala udzielić gwarancji o łącznej wartości prawie 2,5 mld zł, co z kolei umożliwi zabezpieczenie kredytów o łącznej wartości ok. 3,1 mld zł.

Dotychczas przedsiębiorcy chętnie korzystali ze wsparcia gwarancyjnego BGK z regwarancją EFI, np. w programie COSME. Wynika to m.in. z faktu, że gwarancja BGK, oprócz atrakcyjnych parametrów wymaga, aby bank kredytujący zastosował korzystniejsze od standardowych warunki kredytu.

KPK będzie wspierał polskie banki i przedsiębiorców w jak najszybszym i jak najlepszym wykorzystaniu tego programu

– Kredyty zabezpieczone gwarancjami InvestEU będą dostępne za pośrednictwem banków komercyjnych i spółdzielczych już od lipca br. KPK będzie wspierał polskie banki i przedsiębiorców w jak najszybszym i jak najlepszym wykorzystaniu tego programu – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyr. Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z gwarancji Investmax z regwarancją EFI, powinien kontaktować się bezpośrednio z bankiem kredytującym, który podpisał umowę z BGK.

Więcej informacji o gwarancji i bankach kredytujących znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/produkty/gwarancja-investmax-z-regwarancja-efi/
Udostępnij: