Przejdź do treści

Popularna sieć supermarketów kołem zamachowym polskiej nauki

Fot. Agencja Informacyjna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nawiązał współpracę z największą siecią sklepów w Polsce Żabka Polska.

UAM w Poznaniu to już 26. uczelnia z którą współpracuje Żabka Polska

Przedsiębiorstwo wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki tej uczelni i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu będzie się dzielić wiedzą merytoryczną oraz inspirować uczniów i studentów do rozwoju i jeszcze lepszego poznania biznesu. To już 26. uczelnia z którą współpracuje sieć – poinformowała Agencja Informacyjna.

Żabka stawia na rozwój własnych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników

– Synergia działań biznesu i nauki jest konieczna, aby dwie strony mogły wyznaczać kierunki rozwoju, wdrażać innowacje, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję i konkurencyjność. Żabka,  jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, dostrzega zmiany i wyzwania na rynku pracy. Dlatego też stawia na rozwój własnych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników – wyjaśnia Marta Wrochna-Łastowska, członek zarządu ds. finansowych Grupy Żabka.

Po pierwsze dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”

– Jesteśmy dumni, że UAM w Poznaniu wybrał Żabkę, aby wspólnie docierać do studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z nami. Pierwszy etap naszej współpracy z Uczelnią będzie obejmował dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”, a w dalszej perspektywie planujemy objąć działaniami także inne kierunki – mówi Wrochna-Łastowska.

Praktyki w Żabce, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci handlowej

Na podstawie umowy zawartej z UAM studenci będą m.in. mogli odbywać praktyki w Żabce, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci handlowej, a najlepsi absolwenci mają szansę rozpocząć tutaj swoją karierę zawodową. Obie instytucje zobowiązały się również do wymiany doświadczeń oraz współpracy naukowej.

– Gdy rozmawiam ze swoimi studentami, często słyszę, jak ważne jest dla nich, żeby pozyskane w czasie studiów kompetencje były przydatne w pracy – opowiada dr Bartłomiej Przybylski, Data Science & Analytics Product Owner w Żabce Polska.

Już dziś widać potencjał do współpracy naukowej Żabki z UAM

– Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą im budować kariery, w przedsiębiorstwach, podejmujących decyzje oparte na danych, takich jak Żabka. Współpraca z Uczelnią sięga jednak o wiele dalej. Już dziś widać potencjał do współpracy naukowej, dzięki której będzie można wykorzystywać innowacyjne metody do radzenia sobie z problemami analitycznymi, które przyniesie przyszłość – przekonuje Przybylski.

Dzięki umowie o współpracy tzw. Rada Pracodawców Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, czyli ciało konsultacyjno-doradcze poznańskiej uczelni, została formalnie poszerzona i wzmocniona o kolejnego partnera – Żabkę Polska. Wzmocnienie Rady będzie miało realny wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów.

Wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk

– Celami każdej takiej współpracy realizowanej przy Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu są wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy – uważa dr Tomasz Kowalski, pełnomocnik ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, z Wydz. Matematyki i Informatyki UAM.

– Mamy nadzieję na realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, realizację wzajemnej działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielanie innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dzięki współpracy z Żabka Polska umiejętności absolwentów naszego Wydziału będą w jeszcze większym stopniu zgodne z oczekiwaniami rynku pracy – uważa Kowalski.

Sieć objęła patronat nad ekonomiczną klasą akademicką w VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Żabka Polska chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedsiębiorstwo objęło patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem „Równe bejmy” promującym społecznie równość wynagrodzeń.

W planach jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”

Przedsięwzięcie obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli cykliczne spotkania z przedstawicielami Żabka Polska, którzy podzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, nakreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego. W planach jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w warsztatach zorganizowanych w centrali Żabka Polska i odwiedzą jedno z centrów logistycznych. Eksperci Spółki od digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe. Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, Żabka Polska buduje wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz bezustannie dociera do osób chętnych i gotowych związać z nią swoją przyszłość zawodową.

UAM – to polski publiczny uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, jeden z najstarszych funkcjonujących uniwersytetów w Polsce. Od 2019 r. jest jedną z dziesięciu polskich uczelni posiadających status uczelni badawczej.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pot. „Ósemka”) – to liceum znane głównie z profili matematyczno-fizyczno-informatycznych (autorski projekt Informatyczna Klasa Akademicka), matematyczno-fizycznych oraz biologiczno-chemicznych. W 1923 ks. Czesław Piotrowski otworzył szkołę przygotowawczą, dla której rok później uzyskał koncesje na prowadzenie niższych klas gimnazjum. 10 maja 1927 roku szkoła rozszerzyła swoją ofertę na wszystkie klasy gimnazjum (do maturalnej włącznie).
Żabka Polska – sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience), działających w naszym kraju, na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku.. W lutym 2017 r. właścicielem sieci został fundusz CVC Capital Partners – jedno z największych przedsiębiorstw private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie. Sieć sklepów Żabka liczy ponad 8.700 sklepów, które prowadzone są przez przeszło 7.000 franczyzobiorców. Ocenia się, że oferty sieci korzysta ponad 15.500.000 konsumentów w Polsce.
Żabka jest partnerem platformy edukacyjnej AZiR.
Udostępnij: