Przejdź do treści

Porty zbożowe powstaną w Świnoujściu i w Gdańsku

Fot. free-images.com

Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście i Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna (RSSI), należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), podpisali List Intencyjny w sprawie utworzenia Terminalu Agro Port w OT Port Świnoujście.

Inicjatywa powstania Terminalu Agro Port wyszła od Edwarda Kosmali, wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – poinformował KOWR.

Przedsięwzięcie może się nowym kanałem eksportowym dla polskich do innych państw

To pomysł utworzenia portu specjalizującego się w przeładunkach zboża i innych produktów rolniczych. Przedsięwzięcie może się nowym kanałem eksportowym dla polskich do innych państw. Pod Listem Intencyjnym, w sprawie utworzenia Terminalu Agro Port w OT Port Świnoujście, podpisali się Krzysztof Urbaś – prezes i Daniel Stachiewicz – wiceprezes Portów Szczecin-Świnoujście oraz Piotr Wyrzykowski – wiceprezes RSSI.

Interes polskiego rolnika jest dla nas ważniejszy niż interes jakiegokolwiek biurokraty UE

Kilka dni wcześniej RSSI podpisała, z Portem Gdańskim, umowę na zbudowanie infrastruktury portu zbożowego. Głównym celem jest usprawnienie transportu zboża, m.in. z Ukrainy. – Nasza spółka RSSI podpisała umowę z Portem Gdańskim na port zbożowy. Mamy port zbożowy nareszcie – poinformował w Przysusze na spotkaniu z rolnikami minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. – Interes polskiego rolnika jest dla nas ważniejszy niż interes jakiegokolwiek biurokraty Unii Europejskiej, czy jakiekolwiek decyzje – podkreśli Telus. Dlatego zamknęliśmy granicę na ukraińskie zboże – dodał – poinformowała PAP.

Misją KOWR jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

RRSI podlega KOWR – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – agencji wykonawczej, podlegającej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Misją KOWR, określoną w strategii instytucji, jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz polskich rolników oraz innych podmiotów funkcjonujących w sektorze rolno-żywnościowym, zapewniając jednocześnie kompetentną obsługę. Sama RSSI Sp. z o.o. została utworzona przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie aktu założycielskiego 14.10.2022 r. Utworzenie RSSI wynikało z potrzeby realizacji przez KOWR zadań związanych ze wspieraniem krajowego rolnictwa, w tym również grup producentów rolnych w zakresie ich działalności na szeroko rozumianym rynku rolno-spożywczym.

Rodzajami działalności przetwórczej, w których „RSSI” Sp. z o.o. zamierza w pierwszym rzędzie dokonywać inwestycji są w szczególności:

– przemysł owocowo-warzywny,

– przechowalnie, sortownie, chłodnie i magazyny surowców rolnych,

– wstępne przetwórstwo mięsa, zwłaszcza ubojnie,

– przetwórstwo zbóż i roślin strączkowych,

– handel hurtowy produktami spożywczymi.

Dzięki RSSI możliwe będzie ponowne włączanie upadających na rynku zakładów, co istotnie wpłynie na budowanie wartości sektora rolno-spożywczego

RSSI posiada możliwości inwestowania, nabywania sprzedawanych spółek, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw czy też elementów ich majątku, a następnie restrukturyzowanie tych aktywów i przywracanie im zdolności do aktywnego udziału w rynku.  Poprzez realizację ww. zadań możliwe będzie ponowne włączanie upadających na rynku zakładów, co z kolei istotnie wpłynie na budowanie wartości sektora rolno-spożywczego.

Zaś kluczowym celem powołania RSSI jest podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podwyższenia efektywności wykorzystania potencjału przetwórstwa rolno-spożywczego na wybranych rynkach lokalnych, dzięki czemu zwiększeniu ulegnie zapotrzebowanie na surowce rolne, co w przyszłości przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej producentów rolnych.
Udostępnij: