Przejdź do treści

Poznaliśmy laureatów XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Przedstawiciele Laureatów XIII edycji Konkursu Pracodawca Godny Zaufania; fot. Fundacja im. XBW Krasickiego

Wspieranie rodzinnych więzi, tworzenie włączającego miejsca pracy, rozbudowany wachlarz świadczeń motywacyjnych czy zrównoważone podejście do wolontariatu – to tylko część działań podejmowanych przez laureatów XIII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wybranych w 10 kategoriach.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. AMS, Alior Bank, FAKRO, Ceramika Paradyż czy Roche Polska. Kapituła przyznała także dwie nagrody dziennikarskie za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nagrodę specjalną.

Gala Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” odbyła się 8 listopada br. w warszawskim Centralnym Domu Technologii

Gala Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” odbyła się 8 listopada br. w Warszawie. Przygotowania do finału Konkursu trwały od wielu miesięcy. Prace Kapituły poprzedziły badania opinii publicznej, które miały określić wzajemne zaufanie w relacji pracownik-pracodawca oraz liczne działania edukacyjno-promocyjne.

Galę otworzyła dyskusja pt. „Trust@work – czy wzajemne  zaufania w relacji pracownik-pracodawca jest możliwe i jak to osiągnąć?”, w której wzięli udział: Aleksandra Kowal, Pełnomocnik ds. CSR w Hasco-Lek SA; Piotr Jakielaszek, dyr., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA; Piotr Glen, kier. Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH w Warszawie; Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej; dr Tomasz Baran, prezes Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna; Jakub Chojnicki, dyr. Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.

Jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy

Z badania przeprowadzonego przez panel badawczy Ariadna, w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, wynika, że ponad połowa badanych (53 proc.) jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, a 55 proc. badanych pozytywnie ocenia firmę, w której pracuje. Aż 61 proc. ankietowanych uważa swojego pracodawcę za godnego zaufania, za co odpowiada stabilne zatrudnienie i umowa o pracę (35 proc.). Jednocześnie wyraźnie widać, że czas po pandemii, pełen niepewności gospodarczej, sprawił, że zmieniły się priorytety pracowników pod względem najistotniejszych dla nich cech, charakteryzujących godnego zaufania pracodawcę.

Wyniki badania oznaczają wzrost znaczenia stabilności i pewności zatrudnienia ponad inne czynniki – finansowe, społeczne czy wizerunkowe

O ile w poprzedniej edycji badania, zrealizowanej w 2021 r., za najważniejszą cechę takiego pracodawcy badani uznali przede wszystkim brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia (24 proc. wskazań), to w 2023 r. najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ta odpowiedź uzyskała w tegorocznym badaniu aż o 33 proc. wskazań więcej niż 2 lata temu. Tyle samo badanych – aż 35 proc. – wskazało także na stabilność zatrudnienia, jako najważniejszą cechę pracodawcy godnego zaufania. To o 25 proc. więcej niż w 2021 r. Wyniki te oznaczają wzrost znaczenia stabilności i pewności zatrudnienia ponad inne czynniki, zarówno finansowe, jak i społeczne czy wizerunkowe.

– Co ciekawe w badaniu widać, że pracownicy są coraz bardziej świadomi możliwego pozytywnego oddziaływania firm na otoczenie w obszarach społecznym czy środowiskowym. Ponad 60 proc. ankietowanych wskazało, że pracodawcy powinni angażować się w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Badani uznali to za ważniejsze działanie, niż choćby organizacja imprez firmowych czy sponsoring sportowy. Ta zmiana świadomości i postawienie dbałości o środowisko na pierwszym miejscu jest bardzo pozytywna podkreśla Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora Konkursu.

Laureaci XIII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”

 • W kategorii Edukacja zwyciężył Alior Bank, który otrzymał nagrodę za nowoczesne i dopasowane do potrzeb pracowników działania podnoszące poziom ich wiedzy i kompetencji, a w szczególności za inicjatywę rozwojową Alior Uniwersytet. Jest to merytoryczna, zachęcająca do nauki przestrzeń pozwalająca na poszerzanie wiedzy biznesowej, technicznej, ale również osobistej. Alior Uniwersytet promuje nowoczesne metody uczenia się dopasowując różne formy rozwojowe do oczekiwań zmieniających się pokoleń pracowników.
 • W kategorii Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami wygrała firma AMS, która została nagrodzona za stworzenie prawdziwie włączającego miejsca pracy, w którym szacunek do drugiej osoby, bez względu na ograniczenia, jest podstawową wartością firmy. Firma od samego początku była związana z osobami z niepełnosprawnościami, stając się w ten sposób przykładem dla innych. Dziś ponad 1/3 pracowników AMS to osoby z niepełnosprawnościami. Kapituła doceniła AMS za stworzenie projektu „AMS dla Integracji” oraz powołanie do życia „Fundacji Akademia Integracji. Edukacja. Sport”, w której prace zaangażowani są pracownicy firmy.
 • W kategorii Firma Przyjazna Rodzicom zwyciężyło Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STERNIK, które zostało nagrodzone za działania sprzyjające poczuciu stabilności pracy i stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom, którzy po przerwach związanych z macierzyństwem, wracają do swoich obowiązków. Działania te były prowadzone nie tylko poprzez wdrożenie rozwiązań ułatwiających powrót do pracy, ale uwzględnianie elastycznych form zatrudnienia i wsparcie w łączeniu pracy z życiem rodzinnym. STERNIK stworzył dla swoich pracowników projekt pt. Kursy Akademii Familijnej, w ramach którego rodzice mogą otrzymać narzędzia, których potrzebują, aby w pełni wykorzystać drzemiący w nich potencjał wychowawców swoich dzieci, oraz rozwinąć swój osobisty i rodzinny potencjał.
 • W kategorii Lider ESG wygrała firma FAKRO, która otrzymała nagrodę za wdrażanie w życie filozofii GO GREEN, a więc działań realizowanych na każdym etapie planowania i produkcji, których celem jest dbałość o środowisko naturalne i lepszą przyszłość naszych dzieci. W raporcie ESG za rok 2022 firma w sposób transparentny pokazuje interesariuszom swoją strategię działania w kierunku Zrównoważonego Rozwoju oraz opisuje strategię dekarbonizacji na najbliższe lata. Pracownicy FAKRO mają znaczący wpływ na tworzenie strategii ESG, zarówno poprzez swoje działania, jak i własne pomysły. Najbardziej zaangażowani i otwarci na zmiany pracownicy są wyróżniani w cyklicznym Programie Ambasador marki FAKRO.
 • W kategorii Motywacja zwyciężyła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która otrzymała nagrodę za rozbudowany wachlarz programów motywacyjnych skierowanych do pracowników. To m.in Program Aktywności Pracowniczej, Wspieranie projektów ds. wynalazczości i racjonalizacji a także Odznaki za zasługi dla PWPW. Ponadto pracownicy PWPW mają do wyboru świadczenia motywacyjne o charakterze finansowym i pozafinansowym, znacznie przekraczające standardy rynkowe – wśród nich warto wymienić: przychodnię zakładową, wsparcie psychologiczne, finansowo-prawne, menedżerskie, karty sportowe czy sekcje zainteresowań.
 • W kategorii MŚP wygrała polska agencja SEM (Search Engine Marketing) Bluerank, która otrzymała nagrodę za stworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach zrównoważonego rozwoju. Firma szanuje neuroróżnorodność i oferuje dopasowane ścieżki kariery dla specjalistów i kadry zarządzającej. Firma wykorzystuje testy psychometryczne, aby indywidualnie dostosować plany rozwoju. Wykorzystuje również pozazawodowe talenty pracowników w inicjatywach takich jak Employer Advocacy Programme, prezentując różnorodność wewnętrznie i zewnętrznie. Bluerank oferuje elastyczne godziny pracy, pracę hybrydową oraz krótszą pracę w piątki. Zapewnia również wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, oferuje dodatkowe dni urlopu i urlop regeneracyjny dla pracowników z dłuższym stażem pracy.
 • W kategorii Programy Stażowe wygrała firma NEXERA, która otrzymała nagrodę za stworzenie rozbudowanego programu stażowego „NEXStudent”. Program składa się z czterech bloków tematycznych, które są indywidualnie zdefiniowane pod każdego stażystę na podstawie potrzeb wygenerowanych podczas gry biznesowej. W ramach tego programu funkcjonuje też Program Rozwoju Studentów. Każdy stażysta jest prowadzony przez swojego mentora, od którego pozyskuje nowe umiejętności. Programy stażowe w firmie NEXERA są w pełni płatne.
 • W kategorii Rozwój i Cyfryzacja zwyciężyła Ceramika Paradyż, która została nagrodzona za zbudowanie i wdrożenie całego systemu programów związanych z rozwojem i cyfryzacją dotyczących wszystkich pracowników zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz w zależności od zajmowanego stanowiska i zakresu kompetencji. Firma wdrożyła już takie programy jak elektroniczny system rejestracji czasu pracy, intranet, e – Recruiter (umożliwiający kompleksowe prowadzenie procesów rekrutacyjnych od publikacji ogłoszenia, przez selekcję aplikacji kandydatów, czy zautomatyzowaną komunikację z kandydatami, aż po raportowanie wyników), Share point, CRM, MES 2.0, czyli systemy do monitorowania i zarządzania produkcją i wiele innych, które ułatwiaj codzienną pracę spółki.
 • W kategorii Wolontariat zwyciężyła firma Roche Polska, która otrzymała nagrodę za zrównoważone i odpowiedzialne podejście do kwestii wolontariatu pracowniczego, angażując całą społeczność firmową w inicjatywy niosące pomoc i wsparcie innym. Firma w 2022 roku wprowadziła program „Take Time for Charity”, w ramach którego, każdy pracownik Roche może otrzymać jeden lub dwa tygodnie płatnego urlopu na wsparcie dowolnego celu charytatywnego. Program jest nowatorski i realizuje ideę zrównoważonego wsparcia, które pozwala realizować się zawodowo, jak i pomocowo, a jednocześnie zapobiega wypaleniu i przeciążeniu wspieraniem innych.
 • W kategorii Zdrowie wygrała Kompania Piwowarska, która otrzymała nagrodę za realizację programów pracowniczych ukierunkowanych na zdrowie i profilaktykę. Firma realizuje programy z zakresu wellbeingu. Od 2020 r. w Kompanii działa program „Jak się masz”, który obejmuje szeroką gamę działań pogrupowanych w trzech obszarach: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i równie ciekawi. Obszary te obejmują zdrowotne akcje profilaktyczne, porady specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psychologa, dietetyka, lekarza), program „Postaw na ruch” zachęcający do sportowej rywalizacji, inicjatywy wspierające ideę różnorodności i wiele innych.

Nagroda Specjalna

Rada Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej, którą otrzymała ESMETRIC GROUP, firma zaangażowana w większość wdrożeń inteligentnych liczników do pomiaru energii elektrycznej w Polsce, otrzymuje nagrodę za program Rozwój Kompetencji Przyszłości. Dzięki tej inicjatywie firma buduje zespół ludzi posiadających umiejętności niezbędne w erze przemysłu 4.0. Esmetric konsekwentnie inwestuje w rozwój swoich pracowników. Co ważne, Esmetric cyklicznie bada satysfakcję swoich pracowników i na tej podstawie modernizuje coroczny plan programu rozwoju kompetencji. Każdy pracownik może rozwijać się w kierunku zgodnym z jego zainteresowaniami, a kadra menadżerska jest otwarta na wszelkie oddolne sugestie związane z rozwojem zawodowym każdego pracownika.

Wyróżniono dziennikarzy, którym tematyka pracownicza jest bardzo bliska

W Konkursie wyróżniono również dziennikarzy, dla których tematyka pracownicza jest bardzo bliska. Nagrodę „Pracodawca Godny Zaufania” w kategorii dziennikarskiej otrzymali:

 • Jan Bolanowski, redaktor Forbes i Forbes.pl – dziennikarz ekonomiczny, otrzymał nagrodę za pokazywanie społecznej twarzy biznesu, promowanie dobrych praktyk i postaw przez przedsiębiorców. W Forbes we wnikliwy sposób przedstawia świat pracodawców, opisuje ich sukcesy i potknięcia, tak by mogły się stać lekcją dla innych przedstawicieli biznesu. Nie zapomina także na wiele spraw należy patrzeć z perspektywy pracowników, szczególnie, że to oni mają największy wpływ na zmiany na rynku pracy.
 • Agnieszka Zaręba – dziennikarka ekonomiczna w Radio Zet i Forbes Woman, autorka podcastu „Biznes. Między wierszami” oraz rubryki „Mentorzy” w Forbes Woman, otrzymała nagrodę za dociekliwość i obiektywizm w pokazywaniu świata przedsiębiorców, spraw pracowniczych i wątków konsumenckich, a także za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG. W Forbes Women prowadzi autorski cykl „Mentorzy”, w którym rozmawia z najbardziej wpływowymi przedsiębiorcami, managerami oraz pracodawcami m.in. o wartościach w życiu i biznesie oraz skutecznym budowaniu zaangażowanych zespołów pracowników. Rzetelnie opisuje sukcesy i porażki, płynące z wieloletniego doświadczenia najbardziej uznanych mentorów w biznesie, aby mogły być lekcją dla kolejnych pokoleń pracodawców.

Kapituła konkursu

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele instytucji pozarządowych, organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni, m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutu ESG, Instytutu Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Instytutu Biznesu, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy in Toruń), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Patroni i partnerzy wydarzenia

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Minister Edukacji i Nauki, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Główny Inspektor Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Prezydent m.st. Warszawy.

Partnerem strategicznym Konkursu jest Hasco-Lek SA, a partnerem głównym Diaverum. Partnerem wydarzenia została Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, partnerem outdoorowym jest AMS.

Za merytorykę wydarzenia, w roli partnerów merytorycznych, odpowiadają: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP).

Partnerami medialnymi są: Polska Agencja Prasowa, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes, Obserwator Gospodarczy, RaportCSR.pl, oESG.pl, Kurier365.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl.

O Konkursie

„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni.

Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzywność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.
Udostępnij: