Przejdź do treści

Praca zdalna, a możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego

Fot. free-images.com/Pixabay

Interpretacja indywidualna DKIS potwierdza możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie zezwolenia SSE/decyzji o wsparciu również w przypadku pracy zdalnej.

Jak poinformowali Marek Sienkiewicz, Bartłomiej Węgrzyn i Marcin Zwolenik z działu doradztwa podatkowego firmy doradczej Deloitte Polska, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) wydał kolejną interpretację, potwierdzającą, że zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) podlegać powinien dochód uzyskany z działalności wskazanej w zezwoleniach strefowych/decyzji o wsparciu (DoW), także w przypadku wykonywania przez pracowników pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, jak również w czasie realizowanych podróży służbowych.

Podtrzymanie przez DKIS pozytywnej linii interpretacyjnej z dotąd wydanych interpretacji

Stanowisko wskazane przez DKIS podtrzymuje pozytywną linię interpretacyjną, zaprezentowaną w dotychczas wydanych interpretacjach.

W sprawie będącej przedmiotem interpretacji, wnioskodawca m.in. wskazał, że z uwagi na pandemię COVID-19, istotna liczba pracowników (zmienna w czasie) wykonujących uprzednio pracę z biura świadczyła, a także ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, nadal świadczy pracę w formie pracy zdalnej lub w formie pracy hybrydowej (wykonywanie pracy w części z miejsca zamieszkania i w części z biura). Wnioskodawca wskazał, że taki system pracy zamierza utrzymać również po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego i ostatecznym ustaniu pandemii COVID-19.

Dochody związane z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej/hybrydowej również powinny podlegać zwolnieniu z PDOP

Zdaniem wnioskodawcy, w przedstawionym modelu, dochody związane z wykonywaniem przez pracowników pracy zdalnej/hybrydowej również powinny podlegać zwolnieniu z PDOP. Wnioskodawca podkreślił przy tym, że głównym miejscem prowadzenia działalności niezmiennie pozostaje zakład znajdujący się na terenie określonym w SSE oraz DoW.

W niniejszej sprawie DKIS zgodził się z argumentacją podatnika, uznając, że zwolnieniu z PDOP w myśl ustawy o PDOP będzie podlegał cały dochód uzyskany z działalności wskazanej w Zezwoleniach/DoW, realizowanej również przez pracowników wykonujących pracę w systemie zdalnym lub w systemie hybrydowym, w tym wykonywanej w ramach podróży służbowych, nawet po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Wątpliwości związane z zakresem i efektywnością korzystania z uzyskanego zwolnienia

Według ekspertów Deloitte możliwość zwolnienia dochodu wygenerowanego przez pracowników wykonujących pracę w formie zdalnej/hybrydowej nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących przepisach prawnych, co w praktyce mogło przełożyć się na wątpliwości związane z zakresem i efektywnością korzystania z uzyskanego zwolnienia, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie Centrów Usług Wspólnych (CUW) lub Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR).

W naszej opinii – napisali dalej eksperci – przyjęcie wykładni prezentowanej przez DKIS wprowadza większą pewność prawną w zakresie korzystania z omawianego zwolnienia, a tym samym może sprzyjać budowaniu atrakcyjności Polskiej Strefy Inwestycji dla inwestorów, m.in. planujących uzyskanie DoW na utworzenie lub rozbudowę CUW/CBR, w ramach, których znaczna część pracowników może wykonywać prace spoza terenu biura.

Taka wykładnia istotna również dla podmiotów z Zezwoleniami/DoW

Jak zaznaczają eksperci, poza tym, taka wykładnia jest istotna również dla podmiotów, które posiadają Zezwolenia/DoW, w tym z perspektywy przeszłych rozliczeń. Niniejsze wynika z tego, że obecnie możliwym jest uzyskanie potwierdzenia, że prawidłowym było/jest objęcie całości dochodu (spełniającego również pozostałe warunki) zwolnieniem podatkowym, który był generowany przez pracowników, którzy wykonywali pracę spoza terenu SSE lub ujętego w DoW.

Co istotne, nie można wykluczyć, że tendencje interpretacyjne ulegną zmianie w przyszłości, stąd wydaje się, że obecnie warto rozważyć ubieganie się o uzyskanie opisywanej interpretacji indywidualnej.

W uzyskaniu powyższego rozstrzygnięcia podatnika wspierał zespół Gi3 Deloitte – informują na zakończenie eksperci.
Udostępnij: