Przejdź do treści

Prace B+R ważnym elementem stymulującym rozwój polskich firm

Fot. free-images.com/Pixabay

Wsparcie innowacyjnych projektów oferowane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zauważalny w skali kraju sposób wpływa na funkcjonowanie i pozycję konkurencyjną firm – dowodzą wyniki badania BRadar+ „Przedsiębiorcy”, przeprowadzonego w grupie przedsiębiorstw wnioskujących do NCBR.

Badanie BRadar+ to kompleksowe, cykliczne badanie efektów wsparcia udzielanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czas na ocenę potencjału polskich firm do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Po analizie doświadczeń instytucji naukowych w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań przyszedł czas na ocenę potencjału polskich firm do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Sekcja Analiz i Ewaluacji NCBR wzięła pod lupę grupę firm wnioskujących do Centrum o dofinansowanie projektów w latach 2015-2020. Mogą one opracowywać nowatorskie rozwiązania zarówno samodzielnie, jak też w konsorcjach z innymi przedsiębiorstwami lub przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi.

Ze wsparcia w ramach Programu Pomocowego NCBR skorzystało 3187 unikatowych firm

Do końca 2020 r. ze wsparcia w ramach Programu Pomocowego NCBR skorzystało 3187 unikatowych firm w Polsce. W sumie o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój oraz z programów finansowanych w budżetu krajowego ubiegało się 7700 podmiotów. Dla porównania, w 2020 r. nakłady na B+R ponosiło około 5,7 tys. rodzimych przedsiębiorstw.

B+R ważnym elementem stymulującym rozwój polskich firm

– Prowadzenie prac B+R jest ważnym elementem stymulującym rozwój polskich firm, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. Inwestycje w nowatorskie projekty, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich oraz krajowych źródeł finansowania, sprawiają, że poszerza się grono przedsiębiorstw zaangażowanych w opracowywanie oraz komercjalizację pionierskich produktów i usług. Dzięki temu oferta takich rozwiązań na rynku staje się coraz bogatsza i atrakcyjniejsza – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na początku o wsparcie starały się największe firmy, w kolejnych latach wnioski składały coraz mniejsze

Na początku perspektywy finansowej UE 2014-2020 o wsparcie starały się największe firmy, z najwyższym potencjałem i doświadczeniem B+R w Polsce. W kolejnych latach wnioski składały statystycznie coraz mniejsze firmy i z mniejszym doświadczeniem B+R.

W Polsce ilościowo zdecydowanie dominują  małe i średnie przedsiębiorstwa

– Dowodzi to wzrostu zainteresowania realizacją przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez firmy, które nie mają wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu tego typu prac. Jest to zarazem zgodne ze strukturą wielkościową firm ponoszących nakłady na B+R w Polsce, w której ilościowo zdecydowanie dominują  małe i średnie przedsiębiorstwa, ale 67 proc. nakładów B+R w grupie przedsiębiorstw  ponoszą duże firmy, a kolejne 20 proc. – przedsiębiorstwa średnie – tłumaczy Katarzyna Krok, kierownik Sekcji Analiz i Ewaluacji NCBR.

Zdecydowanie większym potencjałem w zakresie B+R charakteryzują się wnioskodawcy skuteczni, a więc beneficjenci. Jak wynika z badania, o ile doświadczenie w prowadzeniu prac B+R sprzyja uzyskaniu dofinansowania NCBR, o tyle nie eliminuje firm, które dopiero wkraczają na ścieżkę innowacji.

Strategiczne podejście do rozwoju opartego o innowacje to sprawdzona ścieżka wzrostu

– Efekty prac naszych beneficjentów najlepiej świadczą o tym, że strategiczne podejście do rozwoju opartego o działalność innowacyjną to sprawdzona ścieżka wzrostu. Dlatego będziemy to podejście kontynuować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej – zapewnia dr Paweł Kuch, p.o. dyr. NCBR. ­

FENG wyróżnia kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prac B+R

– Projekty, które będą realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), następcy Programu Inteligentny Rozwój, nie tylko wzmocnią polską gospodarkę, ale także pozwolą przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i ekologicznego. FENG wyróżnia kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie czy w organizacji. Chcę zwrócić uwagę na to, że w ramach tego programu NCBR będzie oferować znane już i całkiem nowe instrumenty.

Jedna z nowości to modułowe wsparcie innowacji, gdzie przewiduje się nowatorski schemat realizacji projektu, z dużym polem wyboru dla przedsiębiorcy. Nie zabraknie także propozycji dla startupów. Pierwsze konkursy w ramach FENG planujemy ogłosić już niebawem – dodaje.
Udostępnij: