poniedziałek, 28 styczeń 2013 11:47

Jesteśmy firmą przejrzystą

Rozmowa z Barbarą Tęczą, kierownikiem Zespołu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w PKN ORLEN, na temat wyróżnienia "Pracodawca Godny Zaufania".


Za jakie działania CSR wasza firma otrzymała w ub. r. wyróżnienie „Pracodawca Godny Zaufania"?

Społeczna odpowiedzialność biznesu w PKN Orlen postrzegana jest kompleksowo. Działania CSR wdrażamy we wszystkich obszarach funkcjonowania koncernu. Jestem przekonana, że tytuł „Pracodawca Godny Zaufania" to efekt przede wszystkim kultury organizacyjnej. Składają się na nią nie tylko zachowania wszystkich pracowników na co dzień, ale też akty organizacyjne, jak funkcjonujący od kilku lat Kodeks etyczny. Co najważniejsze nie pozostaje on martwym zapisem. Osoby rozpoczynające pracę w PKN Orlen zawsze zapoznają się z jego zapisami. Stanowi on podstawę innych zarządzeń wewnętrznych, regulujących działania operacyjne. Dzięki temu udaje nam się utrwalić pracownikom sposób postępowania podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.
„Pracodawca Godny Zaufania" to pracodawca solidny. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik miał odpowiednio przygotowane miejsce pracy, terminowo otrzymywał wynagrodzenie oraz miał opłacone wszystkie świadczenia. Dodatkowo osoby zatrudnione w PKN Orlen mają do dyspozycji szeroki pakiet świadczeń socjalnych. Dotyczy to nie tylko osób aktualnie u nas zatrudnionych, ale i emerytów. Orlen wyróżnia moim zdaniem wyjątkowa troska o tę grupę osób.
Na zaufanie pracowników do firmy wpływa również dążenie do inwestowania w ich rozwój i szkolenie. Aktualnie zatrudnionym firma oferuje kompleksowy system szkoleń przeznaczony dla różnych grup pracowników: kadry menedżerskiej i pracowników poszczególnych szczebli. Jest to z jednej strony krok do podwyższania kwalifikacji i troska o rozwój kadry, z drugiej natomiast wynik przeprowadzanej corocznie oceny. Oceniamy wtedy sami siebie, a następnie robią to nasi przełożeni. Tam gdzie występują luki kompetencyjne, firma stara się je uzupełniać. Jeżeli pracownik ma jakieś sugestie - może je zgłosić. W miarę możliwości i potrzeb firmy są one uwzględniane. Myślę też, że duży wpływ na przyznanie tytułu „Pracodawca Godny Zaufania" miała transparentność procesów rekrutacji. Staramy się wszystkich zachęcać do złożenia aplikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. W specjalnej zakładce „Kariera" w przejrzysty sposób opisane są zasady aplikacji na poszczególne, dostępne stanowiska.

Jakie nowe działania z zakresu CSR podjęła (planuje podjąć?) firma w tym roku?

PKN Orlen może się poszczycić bogatą tradycją jeżeli chodzi o odpowiedzialność społeczną biznesu. Jesteśmy zaangażowani w wiele projektów o różnym zasięgu oddziaływania. Co najważniejsze staramy się, aby nasza działalność CSR pozostawała w zgodzie ze światowymi trendami, pamiętając o specyfice rynków, na których funkcjonujemy. Obecnie szczególną uwagę przywiązujemy do realizacji postanowień Pakietu klimatyczno - energetycznego. W wydawanych corocznie raportach odpowiedzialnego biznesu prezentujemy m.in. nasze zobowiązania w zakresie ekologii na kolejne lata. We właśnie finalizowanym raporcie informujemy np. o przygotowaniach do wdrożenia narzędziach informatycznych do bilansowania emisji CO2. Dzięki temu będzie możliwe szybkie dostarczanie informacji o w tym zakresie. Rozmawiając o nowych projektach CSR w PKN Orlen nie sposób nie wspomnieć o dynamicznie rozwijającym się wolontariacie. W ramach akcji „Zaczarowany tornister" prowadzonej w Płocku pracownicy Koncernu fundują wyprawki szkolne dzieciom z najuboższych płockich rodzin. Akcja prowadzona jest we współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który pomaga we wskazaniu najbardziej potrzebujących rodzin. Szereg akcji wolontariackich prowadzonych jest w ramach korporacyjnej Fundacji ORLEN - DAR SERCA.

Jak udaje się Orlenowi przebić do mediów z informacjami nt. waszej polityki CSR?

Staramy się, aby nasze działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, były nie tylko skuteczne, ale też interesujące. To bowiem pływa na większe zainteresowanie mediów danym przedsięwzięciem. Np. Pracodawcy RP uhonorowali PKN Orlen tytułem Lidera Odpowiedzialnego Biznesu w branży paliwowo-energetycznej. Efektem komunikacyjnym była prezentacja naszych działań z tego zakresu w dodatku „Rzeczpospolitej" poświęconego CSR-owi. Z kolei Radio PIN zainteresowało się kawą posiadającą certyfikat Fairtrade, oferowaną w sieci Stop Cafe. Bardzo intensywnie wykorzystujemy możliwości, jaki daje internet. Informujemy często i szeroko o tym, co robimy - tak, właśnie powinna postępować firma transparentna. Politykę CSR Koncernu prezentujemy również w publikacjach własnych. Już od dekady wydajemy raporty odpowiedzialnego biznesu. Minimalną liczbę egzemplarzy - ze względów ekologicznych - publikujemy w wersji papierowej i rozsyłamy do zainteresowanych. Raport jest również dostępny dla wszystkich na naszej stronie internetowej.

Skomentuj

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Laureaci 6 edycji

edipresse

pkp cargoo

 

Sponsor gali konkursu

sponsor_gali.jpg

Sponsorzy konkursu

zabka sponsor

kie sponsor

Patronat honorowy

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

mrpps

Ministerstwo Energii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi patronat Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Partnerzy medialni

Logotypy partnerow medialnych Konkursu Pracodawca Godny Zaufania

Zamów newsletter

esportinfo logo 300

Na górę