Przejdź do treści

Prawie 60% księgowych w Polsce uważa, że zarabia za mało

Fot. free-images.com/Pixabay

Blisko połowa księgowych w Polsce (47%) zarabia między 5000 a 7000 zł netto. Co piąta osoba dostaje miesięcznie poniżej 5000 zł, a 18% otrzymuje pensję większą niż 7000 zł.

Jak jednak wynika z badania firmy inFakt niezależnie od zarobków, księgowi skarżą się na negatywne emocje towarzyszące ich pracy, a także na pensje nieadekwatne do zajmowanej w firmie pozycji.

Księgowi i księgowe w Polsce uważają, że ich zarobki są nieadekwatne do zajmowanego stanowiska

Niezależnie od rodzaju zatrudnienia, księgowi i księgowe w Polsce uważają, że ich zarobki są nieadekwatne do zajmowanego stanowiska. Pogląd ten podziela 56% osób zatrudniających pracowników, 57% pracujących samodzielnie i 58% zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Największy odsetek księgowych (34%), którzy uważają, że ich pensja jest odpowiednia do stanowiska, prowadzi własną firmę i nie zatrudnia pracowników.

Księgowi zarabiający najwięcej (powyżej 8000 zł netto) częściej niż inni prowadzą własną działalność gospodarczą (84%)

Ponad 7000 zł netto zarabia więcej mężczyzn (26%) niż kobiet (15%), mimo że to kobiety mają większe doświadczenie zawodowe. Staż pracy powyżej 10 lat ma 80% spośród badanych pań i 59% panów. Księgowi zarabiający najwięcej (powyżej 8000 zł netto) częściej niż inni prowadzą własną działalność gospodarczą (84%). Natomiast osoby o najniższych zarobkach (do 5000 zł netto) pracują zwykle na podstawie umowy o pracę (76%).

Posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w księgowości wpływa na wysokość zarobków

Jak wykazało badanie inFakt, posiadanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do pracy w księgowości wpływa na wysokość zarobków. W Polsce, do 2014 r., można go było uzyskać na dwa sposoby – dzięki przebytej praktyce zawodowej lub zdobytemu wykształceniu oraz po zdaniu egzaminu Ministerstwa Finansów. Prawie 80% księgowych posiadających certyfikat wydany na podstawie państwowego egzaminu zarabia ponad 5000 zł netto.

Z kolei w przypadku osób, które uzyskały dokument dzięki długiemu stażowi pracy lub wykształceniu, odsetek ten wynosi 75%. Wśród księgowych niedysponujących certyfikatem, nieco ponad 35% dostaje pensję wyższą niż 5000 zł.

Oprócz niesatysfakcjonujących zarobków księgowi, niezależnie od wysokości otrzymywanej pensji, skarżą się na negatywne emocje towarzyszące ich pracy. Najczęściej odczuwają zmęczenie (52%), stres (49%), zdenerwowanie (41%) oraz zniecierpliwienie (37%). Ponadto, ponad 90% księgowych uważa, że ich zawód powinien być traktowany na równi z innymi zawodami zaufania publicznego.
Udostępnij: