Przejdź do treści

Prawie miliard zł na wsparcie przedsiębiorców z Łódzkiego

Fot. BGK

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027? Poprzez pożyczki, również te z umorzeniem. Do rozdysponowania jest ponad 208 mln euro.

W biznesie czasem trzeba zaryzykować, ale nie każdemu udaje się odnieść sukces

– W ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 do naszego województwa trafią rekordowe środki. Rekordowe będzie również wsparcie dla przedsiębiorców. W biznesie czasem trzeba zaryzykować, ale nie każdemu udaje się odnieść sukces. Można jednak znacząco zwiększyć swoje szanse na rynku. Jak? Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Znaczne zwiększenie kwoty przeznaczonej z FEŁ2027 na inwestycje w formie instrumentów zwrotnych (pożyczki), pozwala na rozszerzenie obszarów objętych wsparciem. W perspektywie finansowej 2014-2020 instrumenty zwrotne ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, termomodernizacje budynków i rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zaś FEŁ2027 będą przeznaczane na: inwestycje w MŚP, efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz kulturę i turystykę. Również grupa odbiorców wsparcia została znacznie rozszerzona, dzięki czemu oprócz przedsiębiorców, na finansowanie będą mogły liczyć inne podmioty działające w regionie.

Fundusze Europejskie przyczynią się po raz kolejny do wzrostu konkurencyjności gospodarki

– Dzięki wieloletniemu doświadczeniu BGK kontynuuje wdrażanie projektów ze środków europejskich. Efektem tego jest powierzenie Bankowi przez Zarząd Województwa Łódzkiego 966,4 mln na finansowanie w formie zwrotnej, kluczowych projektów dla województwa łódzkiego. Fundusze Europejskie przyczynią się po raz kolejny do wzrostu konkurencyjności gospodarki, a także do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu łódzkiego. – mówi Paweł Chorąży, dyr. zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu FEŁ2027, zawarło już z BGK umowę na realizację tego przedsięwzięcia. To właśnie BGK będzie pełnił rolę Menadżera Funduszu Powierniczego i zajmie się wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach FEŁ2027. Umowa opiewa na kwotę ponad 966 mln zł wydatków kwalifikowanych, z czego 821 mln zł to pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Teraz to BGK, w drodze przetargów nieograniczonych, wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielać preferencyjnych pożyczek (również tych z umorzeniem) przedsiębiorcom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego i innym podmiotom działającym na terenie województwa łódzkiego. Wsparcie będzie dostępne w pierwszej połowie 2024 r.
Udostępnij: