Przejdź do treści

Prawo Pogrzebowe na nowo – ale zwaloryzowany zasiłek nie 5, a 8 tys. zł

Fot. free-images.com/Pixabay

8 tys. zł – tyle co najmniej wynosić powinien zasiłek pogrzebowy. Waloryzacja tej kwoty powinna zostać dokonana jak najszybciej, czyli na przykład od stycznia 2023 r.

Chodzi o to, aby ceny usług funeralnych, a także ich jakość, mogły pozostać na co najmniej dotychczasowym poziomie – uważa Polska Izba Branży Pogrzebowej.

Spodziewana nowelizacja to pierwsze tak kompleksowe uregulowanie Prawa Pogrzebowego od około 100 lat

Według Izby wyższy poziom usług pogrzebowych zagwarantować mają przepisy znowelizowanego Prawa Pogrzebowego, którego uchwalenie i wejście w życie oczekiwane jest od dłuższego czasu roku przez branżę funeralną. Ze względu na liczne zmiany uważane jest ono za przełomowe, bowiem spodziewana nowelizacja to pierwsze tak kompleksowe uregulowanie Prawa Pogrzebowego od około 100 lat.

Ma ono mi.in wprowadzać wymogi dotyczące możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych, krematoriów. Pojawić się ma również Elektroniczna Karta Zgonu oraz zwolnienie z obowiązku odprawy konsularnej przy transporcie ciała z zagranicy.

4 tys. zł – tyle wynosi dziś zasiłek pogrzebowy. Jest on wciąż taki sam od 11 lat, mimo że, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku, koszty prowadzenia działalności funeralnych przedsiębiorców znacznie wzrosły.

Przedstawiciele branży pogrzebowej de facto kredytować muszą swoich klientów

– Ceny energii i gazu, tak potrzebne np. przy przechowywaniu, transporcie czy kremacji zwłok zwiększają się ostatnio wyjątkowo dynamicznie. Do tego znacznie więcej płacimy za wszystko, co niezbędne do godnego pochówku. Chodzi choćby o drewno do produkcji trumien czy elementy do ich wyposażenia. Coraz częściej ich zakup zaczyna przekraczać możliwości pogrzebowych przedsiębiorców – zauważa Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wskazuje przy tym, że przedstawiciele branży pogrzebowej de facto kredytować muszą swoich klientów, bowiem od złożenia wniosku o zasiłek do wypłaty tych pieniędzy mijają średnio 4 tygodnie.

Oczekujemy więc szybkiej waloryzacji zasiłku, który jest taki sam jak w 2011 r., do poziomu co najmniej 8 tys. zł

– Według naszych danych, koszty funkcjonowania przedsiębiorstw funeralnych wzrosły średnio o 30-40 proc. Oczekujemy więc szybkiej waloryzacji zasiłku, który jest taki sam jak w 2011 r., do poziomu co najmniej 8 tys. zł – w ten sposób Robert Czyżak odnosi się do rządowego pomysłu podwyższenia zasiłku o tysiąc złotych. Miałby on zatem wynosić zaledwie 5 tysięcy zł.

– To stanowczo za mało. W przeciwnym razie nasi przedsiębiorcy zmuszeni zostaną do podwyższania cen poszczególnych rodzajów usług pogrzebowych – np. takich, które wymagają wykorzystania większej ilości energii – ostrzega prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dodaje on, że branża cały czas czeka na dokładną informację, kiedy zasiłek zostałby zrewaloryzowany.

Przepisy nowego Prawa Pogrzebowego m.in. zaostrzą wiele wymagań dla firm funeralnych

– Wyzwań jest więcej. W przyszłym roku wejść mają bowiem w życie przepisy nowego Prawa Pogrzebowego, które m.in. zaostrzą wiele wymagań dla firm funeralnych, podnosząc jednocześnie jakość usług pogrzebowych, a to z pewnością związane będzie z wyższymi kosztami – przypomina Robert Czyżak.

Projekt znowelizowanego Prawa Pogrzebowego ma niebawem trafić do sejmu. W pracach nad nim, na etapie „rządowym”, uczestniczyli min. przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich, w tym – należącej do niej Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Wśród zapowiadanych zmian znaleźć mają się m.in.:

  • Dokładne określenie wymogów dotyczących możliwości zakładania i prowadzenia domów pogrzebowych (w tym np. co jest w nich niedozwolone, jaka powierzchnia przypadać ma na przechowywane ciało czy w jakiej temperaturze może się to dziać, a także cała procedura związana z higieną i bezpieczeństwem).
  • Uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem krematoriów – w tym jednolity druk certyfikatu kremacji oraz niepalny identyfikator, który kremowany jest razem z ciałem i umieszczany po kremacji w urnie z prochami.
  • Posiadanie niezbędnej ilości osób zatrudnionych w firmie pogrzebowej (4 osoby ) oraz niezbędnej ilości karawanów pogrzebowych (2 samochody).
  • Wprowadzone zostaną też Elektroniczna Karta Zgonu czy brak konieczności odprawy konsularnej w przypadku transportu trumny bądź urny z zagranicy, co dotąd stanowiło źródło wielu komplikacji i wydłużało sprowadzanie ciał do pochówku w Polsce.

Zapisy pozwolą na podwyższenie jakości usług i ich profesjonalizację

– Teraz cała ta procedura ma się znacznie uprościć, zaś nowe zapisy pozwolą na podwyższenie jakości usług i ich profesjonalizację, zgodnie ze standardami krajów najbardziej rozwiniętych. Rząd, który pracował nad projektem nowelizacji tej ustawy, uwzględnił zdecydowaną większość propozycji Izby, która reprezentuje polskie firmy funeralne – podsumowuje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej i dodaje, że na nowe przepisy czekają teraz przedsiębiorcy, zarządcy cmentarzy, a także klienci usług związanych z pochówkiem zmarłych.

– Im szybciej znowelizowane prawo wejdzie w życie, tym sprawniejsze i jaśniejsze będzie funkcjonowanie całego naszego sektora – prognozuje.

Wprowadzenie nowych, i to często bardziej surowych, wymagań dla tej branży stało się koniecznością

W Polsce działa około 4 i pół tysiąca firm funeralnych. Zdaniem Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, wielu z nich daleko jednak do spełniania wszystkich norm tego sektora. Dlatego też, jak wskazuje Robert Czyżak, wprowadzenie nowych, i to często bardziej surowych, wymagań dla tej branży stało się koniecznością, zwłaszcza, że dużo uchybień ujawniło się podczas pandemii COVID-19, kiedy wzrosła znacznie liczba zgonów, a co za tym idzie – pochówków.
Udostępnij: