Przejdź do treści

Program Płatnik sprawia problemy techniczne przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej

Fot. youtube.com

Do Rzecznika MŚP docierają liczne głosy przedsiębiorców, informujące o występowaniu problemów technicznych przy składaniu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej za 2022 rok za pomocą programu Płatnik, które to rozliczenie przedsiębiorcy są zobligowani złożyć do 22 maja 2023 r.

Pojawiają się błędy, które uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system Płatnik

Aktualizacje programu Płatnik były dokonywane przez ZUS dopiero w ostatnich dniach, w związku z czym okres, jaki pozostał na złożenie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, jest bardzo krótki. Jednocześnie pojawiają się błędy, które uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system.

Na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował pismo interwencyjne do prezes ZUS, zwracając się o zajęcie stanowiska w sprawie i podjęcie działań, mających na celu naprawienie systemu, tak, aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnienie obowiązku ustawowego w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadał pytanie, na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której płatnik przez nieprawidłowo działający system nie mógł w terminie ustawowym złożyć deklaracji i musiałby dłużej czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Istnieją firmy, które mają przychody nierozłożone równo w okresach miesięcznych

Rzecznik od miesięcy dopomina się o umożliwienie opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem o wysokości ustalonej na podstawie wielkości składki z roku poprzedniego na wzór zaliczkowego opłacania PIT i CIT. Istnieją firmy, które mają przychody nierozłożone równo w okresach miesięcznych. W przypadku uzyskania dużego przychodu na początku roku (np. zrealizowany kontrakt przygotowywany w dłuższym okresie) firmy te mają ogromne nadpłaty składki zdrowotnej i według obecnych przepisów muszą czekać miesiącami na jej zwrot, co powoduje nieuzasadnione kredytowanie budżetu NFZ przez firmy i grozi zachwianiem ich płynności finansowej.

Postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek nie znalazły dotychczas uznania w Ministerstwie Zdrowia i ZUS

Niestety postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek, pomimo braku zastrzeżeń ze strony MF, nie znalazły dotychczas uznania w Ministerstwie Zdrowia i ZUS. Niedopuszczalne byłoby zatem, aby przedsiębiorcy, w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie nie z własnej winy, musieli dodatkowo czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Ponadto po raz kolejny skutki niedopracowanych rozwiązań związanych z Polskim Ładem obciążają biura księgowe, które muszą ponosić dodatkowe koszty z tym związane i nie otrzymują za to żadnych rekompensat finansowych.
Udostępnij: