Przejdź do treści

Przedsiębiorcy funeralni, respektujcie standardy!

Fot. free-images.com

– Branża pogrzebowa przypomina wszystkim podmiotom zajmującym się szeroko pojętymi usługami funeralnymi o respektowaniu standardów, które stanowią konieczny warunek do przeprowadzenia właściwej procedury związanej z pochówkiem – informuje Polska Izba Branży Pogrzebowej, odnosząc się do przedstawianych ostatnio w mediach wydarzeń na Dolnym Śląsku.

Do przestrzegania takich standardów zobowiązane są wszystkie podmioty należące do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Dziś to zwykle wewnętrzne unormowania wprowadzane przez poszczególne przedsiębiorstwa, wkrótce jednak zaczną one obowiązywać wszystkie firmy działające w tym obszarze.

Oczekiwana nowelizacja Prawa Pogrzebowego trafić ma wkrótce pod obrady rządu i wprowadzić wyższe standardy w branży funeralnej.

O budzące zastrzeżenia działaniach firmy pogrzebowej w jednym z ośrodków medyczno-opiekuńczych na Dolnym Śląsku informowały ostatnio lokalne i ogólnopolskie media. Mowa np. o transporcie zwłok zwykłymi busami, które nie spełniają odpowiednich wymogów czy prowadzonej przez przedstawicieli firmy pogrzebowej faktycznej akwizycji w placówce medyczno opiekuńczej.

Respektowanie standardów – koniecznym warunkiem do przeprowadzenia właściwej procedury związanej z pochówkiem

Do opisywanych przypadków odnosi się Polska Izba Branży Pogrzebowej. – Branża pogrzebowa przypomina wszystkim podmiotom zajmującym się szeroko pojętymi usługami funeralnymi o respektowaniu standardów, które stanowią konieczny warunek do przeprowadzenia właściwej procedury związanej z pochówkiem. Dotyczy to całego procesu – od jego rozpoczęcia, przez przechowywanie i transport zwłok, ewentualną kremację, aż po same czynności pogrzebowe – przeczytać można w stanowisku Izby.

Przypomina ona, że do przestrzegania takich standardów zobowiązane są wszystkie podmioty należące do Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. – Dziś procedury takie to zwykle wewnętrzne unormowania wprowadzane przez poszczególne przedsiębiorstwa zajmujące się usługami funeralnymi. Polska Izba Branży Pogrzebowej ma przy tym nadzieję, że wkrótce te wewnętrzne procedury staną się bezwględnie obowiązującymi standardami i dotyczyć będą wszystkich firm działających w obszarze usług funeralnych. Stanie się tak za sprawą przepisów składających się na tzw. Prawo Pogrzebowe, które – jak się spodziewamy – zaczną obowiązywać w ciągu najbliższego roku – oświadcza Izba.

Nowelizacja Prawa Pogrzebowego przyniesie dla przedsiębiorców zmiany

Nowelizacja, o której wspomina w swoim stanowisku Polska Izba Branży Pogrzebowej, ma być pierwszą tak kompleksową kodyfikacją kilku aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych procedur funeralnych od około 100 lat, a więc od kiedy powstały obowiązujące do dziś ustawy regulujące sprawy pogrzebowe. – Ma ona m.in. wprowadzić wyższe standardy w branży funeralnej, zrewolucjonizować i usprawnić procedury przechowywania i transportu zwłok, ich kremacji oraz pochówku – podawała w drugiej połowie kwietnia Polska Agencja Prasowa za portalem Prawo.pl. PAP przypominała wtedy też o zmianach, jakie nowelizacja Prawa Pogrzebowego przyniesie dla przedsiębiorców.

– Po stronie branży pogrzebowej chcemy, aby ten szczególny rodzaj działalności był wykonywany w sposób bezpieczny pod kątem sanitarnym, ale i etycznym. Stąd proponujemy wprowadzenie rejestru przedsiębiorców pogrzebowych, w którym każdy będzie mógł sprawdzić, czy dana firma prowadzi działalność w sposób legalny i pod kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej – informował Wojciech Labuda, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów, który z ramienia rządu zajmuje się koordynacją prac nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego.

Zawód przedsiębiorcy pogrzebowego stanie się profesją regulowaną, aby mieć znacznie większy obraz funkcjonowania całej branży

W swoim stanowisku, PIBP wskazuje, że dzięki nowej ustawie zawód przedsiębiorcy pogrzebowego będzie profesją regulowaną tak, aby mieć znacznie większy i możliwie jak najpełniejszy obraz funkcjonowania całej branży pogrzebowej.

– Funkcjonowanie przyszpitalnych czy znajdujących się przy innych tego typu placówkach prosektoriów obsługiwanych przez firmy pogrzebowe, powinno zostać szczególnie uregulowane, bowiem działanie ich w takiej formie jak dziś staje się często patologią (np. poprzez prowadzenie faktycznej akwizycji, o czym Izba jest alarmowana) i narażają na szwank firmy pogrzebowe, godząc w dobre imię tych, które działają uczciwie i prawidłowo, przestrzegając wysokich, zalecanych przez naszą Izbę, standardów zawodowych – podaje Izba i zwraca uwagę, że rodziny osób zmarłych częstokroć zamawiają usługę pogrzebową w firmie bez żadnego zaplecza pozwalającego im na gruntowne i – co najważniejsze – prawidłowe przygotowanie osoby zmarłej do pogrzebu. – Dzieje się tak, ponieważ najbliżsi zmarłych pozbawieni są możliwości uzyskania informacji, co dzieje się z takimi ciałami – w szczególności brakuje tu koniecznej wiedzy, jakie konkretnie kwalifikacje mają ci, którzy prowadzą działalność w branży pogrzebowej.

PIBP zapowiada daleko idące w skutkach konsekwencje dla tych, którzy dopuszczą się zachowań niegodnych przedsiębiorcy pogrzebowego

Zdarzają się rzeczywiście przypadki, że osoba zmarła jest przygotowywana w rażąco sprzeczny ze standardami sposób – przyznaje Polska Izba Branży Pogrzebowej, deklarując jednocześnie, że w dalszym ciągu będzie działać na rzecz standaryzacji usług pogrzebowych tak, aby dobre imię uczciwie działających i dążących do podwyższenia jakości swoich usług zakładów pogrzebowych nie zostało zszargane, a wobec tych, którzy dopuszczać się będą zachowań niegodnych przedsiębiorcy pogrzebowego, wyciągać będzie daleko idące w skutkach konsekwencje. – Wobec wszystkich zrzeszonych w Izbie firm wymagamy przestrzegania wysokich standardów branży. Ich propagowanie stanowi przecież jeden z celów działania Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, która – jako reprezentant Federacji Przedsiębiorców Polskich – od samego początku brała udział w pracach nad nowelizacją Prawa Pogrzebowego – zapowiada Izba.

Według podanych przez PAP informacji, prace nad nowelizacją aktów prawnych, jakie składają się na Prawo Pogrzebowe, wchodzą w zasadniczą fazę legislacyjną. Projekt skierowany ma wkrótce zostać pod obrady Rady Ministrów.
Udostępnij: