Przejdź do treści

Przedsiębiorcy korzystający z platformy banku natychmiast otworzą zdalnie subkonto

Fot. free-images.com

W Banku Pekao SA klienci z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz korporacji z dostępem do platformy PekaoBiznes24 mogą otworzyć dodatkowy rachunek całkowicie zdalnie. Usługa dotyczy m.in. rachunków bieżących, pomocniczych czy funduszy celowych.

Co istotne, uruchomienie takiego konta odbywa się niezwykle szybko – już w ciągu minuty od podpisania elektronicznego wniosku klient może korzystać z niego za pomocą bankowości internetowej.

Zależy nam, aby nasi klienci jak najwięcej czynności mogli wykonywać wygodnie, zza ekranu swojego komputera

Korzystający z PekaoBiznes24 przedstawiciele małych i średnich firm oraz korporacji, otwierając nowy rachunek mogą określić wybrane parametry, takie jak np. typ rachunku: bieżący, pomocniczy czy funduszy celowych. Mogą także m.in. oznaczyć cel założenia tego konta, czy ma być powiązane z rachunkiem VAT, a także wybrać walutę rachunku oraz częstotliwość i formę wyciągów. – Jako bank chcemy być najlepszym partnerem dla przedsiębiorców. Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego zależy nam, aby nasi klienci jak najwięcej czynności mogli wykonywać wygodnie, zza ekranu swojego komputera. (…)Chcemy wyznaczać nowe standardy w zdalnej obsłudze firm – mówi Tomasz Nowakowski, dyr. Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Pekao SA.

Po otwarciu rachunku i jego pełnej parametryzacji klient otrzymuje potwierdzenie otwarcia konta w formie elektronicznej z pieczęcią kwalifikowaną banku

Rachunek otwierany jest niemal natychmiast – klient może korzystać z niego za pomocą PekaoBiznes24 już w ciągu minuty od momentu złożenia wniosku. Co ważne, formularz wniosku został skonstruowany w sposób jasny i przejrzysty, aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów przy wypełnianiu. Po otwarciu rachunku i jego pełnej parametryzacji klient otrzymuje potwierdzenie otwarcia konta w formie elektronicznej z pieczęcią kwalifikowaną banku.

Przedstawiciele firm mogą przekazać do banku drogą elektroniczną dokumenty o bardzo szerokim zakresie

Bank Pekao SA sukcesywnie digitalizuje swoją ofertę dla firm. W kwietniu tego roku w strefie samoobsługowej PekaoBiznes24 uruchomiona została nowa odsłona wniosku „Dyspozycja ogólna”. Dzięki niej przedstawiciele firm mogą przekazać do banku drogą elektroniczną dokumenty o bardzo szerokim zakresie, dotyczące m.in. obsługi bieżącej, np. rachunku i innych posiadanych produktów bankowości transakcyjnej, finansowania działalności oraz finansowania handlu, bankowości elektronicznej, czy produktów skarbowych. Za pomocą Dyspozycji ogólnej można również zdalnie podpisywać umowy i aneksy, w tym umowy z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności. Wnioski złożone za pomocą Dyspozycji ogólnej są procesowane z wykorzystaniem hiperautomatyzacji, w tym elementów sztucznej inteligencji.

W ramach realizowanej przez Bank Pekao SA strategii digitalizacji procesów i rozwoju samoobsługi dla przedsiębiorców planowane jest wprowadzanie kolejnych usprawnień.
Udostępnij: