Przejdź do treści

Przedsiębiorcy zachęcają do współpracy z ukraińskimi MŚP

Fot. Konfederacja Lewiatan/Shutterstock

Konfederacja Lewiatan zachęca polskie przedsiębiorstwa do dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą.

Opublikowany został dokument opisujący inicjatywy i porozumienia, które umożliwiają współdziałanie.

13 lutego DG GROW Komisji Europejskiej opublikował materiał nt. polityki i programów europejskich zachęcających przedsiębiorców europejskich do rozwoju współpracy z przedsiębiorstwami z Ukrainy, w szczególności małymi i średnimi.

Inicjatywy prawne i porozumienia UE z Ukrainą

Podejmowane działania realizowane są w ramach przyjętych już inicjatyw legislacyjnych i porozumień UE z Ukrainą, takich jak: Umowa o stowarzyszeniu (Association Agreement), Umowa o strefie wolnego handlu (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Trade Areas), Porozumienie o wzajemnym uznawaniu produktów (ACAA – Agreement on Conformity Assessment and Acceptance) oraz Decyzja Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej (23/6/2022).

W dokumencie główne programy i linki do ich stron internetowych

Dokument ten prezentuje główne programy i na ogół podaje linki do ich stron internetowych, w tym m.in. w ramach:

– nowej inicjatywy SMEPIS (SME Policies and Institutional Support)

– Horizon Europe WP 2023-2024: Widera – Hop On Facility

– Enterprise Europe Network – EEN Ukraine

– Ukrainian Cluster Alliance – m.in. konferencja planowana na 29-30 marca 2023 w Koszycach, Słowakia

– Matchmaking platforms

– The Supply Chain Resilience platform

– EU-Ukraine Solidarity Lanes.

Na zakończenie Konfederacja Lewiatan ponownie powtarza apel: Udostępniając ten materiał, zachęcamy nasze firmy do korzystania z udostępnianych możliwości dalszego rozwoju współpracy z Ukrainą!
Udostępnij: