Przejdź do treści

Raport z badania kompetencji i wiedzy z zakresu ESG

Fot. Fundacja im. XBW Krasickiego

Fundacja im. XBW Krasickiego przedstawia Raport zbiorczy podsumowujący badanie prowadzone w ramach projektu Future leaders of ESG in the business sector.

Badanie, którego szczegółowy opis został przedstawiony w Raporcie, można pobrać pod linkiem: Future leaders of ESG in the business sector (PL) i Future leaders of ESG in the business sector (ENG)

Projekt jest realizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, w partnerstwie z irlandzką spółką Edu Smart Traning Centre Ltd.

Badanie to było prowadzone w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE „Future leaders of ESG in the business sector nr 2022-2-PL01-KA210-VET-000094045”. Projekt jest realizowany przez Fundację im. XBW Ignacego Krasickiego, w partnerstwie z irlandzką spółką Edu Smart Traning Centre Ltd.

CSR ewoluuje w stronę ESG

Zrównoważony rozwój to nie kwestia wolnego wyboru, ale naszego status quo na Ziemi. CSR ewoluuje w stronę ESG – umożliwiając obiektywne porównywanie działań dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Kwestie te są istotne nie tylko dla firm, które chcą działać odpowiedzialnie, ale również dla inwestorów, interesariuszy i klientów. Świadomość i wiedza przedsiębiorców, to nie wszystkie kroki, które należy wykonać, aby spełnić unijne wymogi w zakresie raportowania ESG. Potrzebni są praktycy, specjaliści a nawet zespoły odpowiednich osób na stanowisku Lider ESG (Head of ESG).

Cel: przybliżenie tematyki ESG i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników firm i instytucji, które zostały lub zostaną w kolejnych latach objęte obowiązkiem raportowania ESG

Najważniejszym celem projektu jest przybliżenie tematyki ESG i podniesienie kompetencji zawodowych pracowników firm i instytucji, które zostały lub zostaną w kolejnych latach objęte obowiązkiem raportowania ESG zgodnie z nowymi przepisami i dyrektywą CSRD. Celem jest także stworzenie nowych narzędzi i katalogu kompetencji „Lidera ESG” – rozwój kompetencji z zakresu zrównoważonego zarządzania w organizacji – warsztaty i narzędzia dla menedżerów, szczególności z sektora MŚP i właścicieli firm.

Wyniki raportu zbiorczego podsumowującego badanie prowadzone w ramach projektu Future leaders of ESG in the business sector

Raport składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale I przedstawiona została historia powstania idei CSR oraz ESG, kluczowe definicje, informacje na temat stanu wiedzy o ESG. W rozdziale II zaprezentowane zostały wyniki raportu zbiorczego podsumowującego badanie prowadzone w ramach projektu Future leaders of ESG in the business sector. Działania, które zostały przedstawione w niniejszym Raporcie dotyczyły badania poziomu wiedzy i kompetencji osób związanych z FXBW oraz EDUS, kadry zarządzającej i przedsiębiorców z sektora MMŚP w zakresie ESG, analizie desk research oraz przygotowania rekomendacji i strategii, a także działań upowszechniających.

Działania zostały podzielone na etapy, które polegały na:
  • przygotowaniu kwestionariusza ankiety,
  • przeprowadzenie 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) ze współpracownikami FXBW, oraz kadrą zarządzającą z sektora MMŚP,
  • poprowadzenie dwóch wywiadów grupowych (FG),
  • przygotowaniu analizy desk research (DR) i przygotowanie raportu w oparciu o przeprowadzone wywiady i wyniki badań IDI oraz FG.
Udostępnij: