Przejdź do treści

Rozwój pracowników w PPL – Akademia Liderów

Fot. PP Porty Lotnicze

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z powodzeniem realizuje projekt „Akademia Liderów”.

Dzięki niemu pracownicy firmy rozwijają swoje kompetencje dostosowywania się do ciągle zmieniającego się świata.

Rozwój kompetencji liderskich menedżerów w organizacji

Dzisiejszy świat charakteryzuje ciągła zmienność, a biznes musiał nauczyć się dostosowywać do szybkich zmian i zarządzania tymi zmianami w przedsiębiorstwie. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL) z powodzeniem realizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Akademia Liderów”, którego głównym celem jest rozwój kompetencji liderskich menedżerów w organizacji. PPL dąży w ten sposób do tego, by być organizacją otwartą, przyjazną, w której centrum są ludzie, a zrozumienie wagi tych wartości ma integrować firmę i skutecznie motywować pracowników.

Wypracowanie cech lidera idealnego w VUCA

Szkolenia i warsztaty w PPL pozwoliły na wypracowanie cech lidera idealnego, który potrafi odnaleźć się w świecie ciągłej zmiany, określanym często jako VUCA. VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College, pochodzący od słów Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).

Nasza kadra menedżerska jasno komunikuje wizję PPL

– Stworzyliśmy ten projekt w oparciu o wewnętrzne zasoby zgodnie z wizją organizacji uczącej się.  Zgodnie z nim sprawiliśmy, że nasza kadra menedżerska jasno komunikuje wizję PPL, angażuje ludzi wokół wyznaczonego celu, jest wiarygodna, konsekwentna i odważna w działaniach. Zgodnie doszliśmy do wniosku, że dobry menedżer nie działa bezpardonowo, nie rozwiązuje problemów autorytarnie i nie dąży bezwzględnie do celu – mówi Magdalena Zalewska, dyrektor odpowiedzialna za politykę personalną w Grupie PPL, inicjatorka projektu „Akademia Liderów”.

Projekt objął 12 modułów tematycznych, które obejmowały 42 obszary

Podczas pierwszej edycji projektu zrealizowano 47 spotkań szkoleniowych, w tym 22 dni szkoleniowych skierowanych do dyrektorów oraz 25 sesji warsztatowych wdrażających narzędzia wypracowane podczas Akademii Liderów. Projekt objął 12 modułów tematycznych, które obejmowały 42 obszary doskonalących kompetencje zarządcze dyrektorów PPL. Całość została przygotowana i zrealizowana w większości własnymi wewnętrznymi siłami.

Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”
Udostępnij: