Przejdź do treści

Rozwój współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami a rynkiem pracy. Kolejny etap reformy szkolnictwa branżowego

Fot. FRSE

Wojewódzkie Zespoły Koordynacji wesprą politykę edukacyjną, doradztwo zawodowe oraz promocję kształcenia zawodowego i idee uczenia przez całe życie. To kolejny etap działań, po utworzeniu Branżowych Centrów Umiejętności, w trwającym od 2019 r. procesie reformy szkolnictwa branżowego. Operatorem programu KPO w ramach Inwestycji A.3.1.1, o  łącznej wartości ok. 1,8 mld zł, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Budżet przewidziany na realizację projektów, w ramach których będą funkcjonowały WZK wynosi 344 mln zł

– Wojewódzkie Zespoły Koordynacji połączą podmioty związane z kształceniem branżowym, a także instytucje rynku pracy, wojewódzkie urzędy pracy i podmioty gospodarcze tak, aby wspólnie wypracowywać strategię rozwoju szkolnictwa branżowego – mówi Marzena Machałek, wiceminister edukacji i nauki. W skład WZK będą wchodzili m.in. przedstawiciele organów wykonawczych samorządów województw zaangażowanych w działania w ramach 5 filarów: oświaty, rynku pracy i gospodarki, zarządzania strategicznego, funduszy europejskich i dialogu społecznego. Budżet przewidziany na realizację projektów, w ramach których będą funkcjonowały WZK wynosi 344 mln zł.

Przykładowe działania WZK będą obejmowały realizację badań i analiz w zakresie systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach

– Reforma szkolnictwa zawodowego opiera się na mocniejszym powiązaniu szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy. To między innymi ustawowy wymóg podpisywania umów pomiędzy szkołami a pracodawcami, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, przygotowywane we współpracy z branżamiwylicza minister Machałek. Przykładowe działania WZK będą obejmowały realizację badań i analiz w zakresie systemu kształcenia zawodowego w poszczególnych województwach czy doradztwa metodycznego w szkołach. Już realizowanym elementem reformy szkolnictwa zawodowego jest utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Pierwsze z nich już powstają. BCU są całkowicie nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa. Zaawansowane technologicznie placówki kształcenia zawodowego, łączące szkoły, uczelnie, organy prowadzące i poszczególne branże, kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki.

Udostępnij: