Przejdź do treści

Rynek pracy nadal jest odporny na zbliżające się spowolnienie

Fot. free-images.com/Pixabay

W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku było wyższe o 2,3%.

Konfederacja „Lewiatan” zwraca uwagę na dane GUS, z których wynika, że średnie wynagrodzenie natomiast było wyższe o 13,9%.

Rynek pracy nadal w dobrej kondycji

– Rynek pracy w Polsce zgodnie z oczekiwaniami nadal w dobrej kondycji. Zatrudnienie w ciągu roku wzrosło o  2,3%. Nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Rynek pracy nadal jest odporny na zbliżające się spowolnienie. Są branże, których dotyka problem braku rąk do pracy, jak np. IT – komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Koniec roku przyniesie prawdopodobnie ponowny minimalny wzrost zatrudnienia

W ciągu miesiąca zatrudnienie wzrosło zaledwie o 0,1%. Koniec roku przyniesie prawdopodobnie ponowny minimalny wzrost. W skali roku może to być wynik zbliżony do tego z listopada. Pewnych spadków możemy oczekiwać dopiero w marcu, co będzie z kolei wynikiem początku zatrudniania uchodźców z Ukrainy, a tym samym wyższym punktem odniesienia.

Średnią płac bardzo podbiły dwie branże: górnictwo i leśnictwo

Wynagrodzenia w ciągu roku wzrosły o 13,9%. Oznacza, że Polacy dalej tracą realnie, ponieważ inflacja przekracza 17%.Ten stan rzeczy trwa już od kilku miesięcy i nie ulegnie zmianie. Dodatkowo patrząc na szczegółowe dane widać, że średnią płac bardzo podbiły dwie branże: górnictwo i leśnictwo. To w nich wypłacono dodatkowe premie. Jedyną branżą ze wzrostem przekraczającym średnią jest transport i magazynowanie. Reszta wzrostów wynika zapewne z wyższych cen.

Presja płacowa będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie przez najbliższy rok. Pogłębi ją zapewne podwójna podwyżka płacy minimalnej – zaznacza Konfederacja Lewiatan.
Udostępnij: