Przejdź do treści

Rządowa agencja kupuje od KGHM fundusz inwestycji w zielone aktywa

Fot. free-images.com/Pixabay

Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu SA podpisał umowę zakupu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych od KGHM Polska Miedź SA.

Jest to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych przewidzianych w ramach nowej Strategii ARP SA na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. „ARP. CZYSTY PRZEMYSŁ” przyjętej w grudniu 2022 r.

Fundusz będzie dysponował środkami ARP oraz polskich i międzynarodowych instytucji finansowych

W kolejnych miesiącach ARP TFI złoży wniosek do sądu rejestrowego, celem rejestracji w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pierwszego „Polskiego Zielonego Funduszu by ARP” (Polish Green Fund by ARP). Fundusz będzie dysponował środkami zarówno Agencji, jak i polskich i międzynarodowych instytucji finansowych (publicznych i prywatnych) zainteresowanych ekspozycją na zieloną transformację i dekarbonizację energetyczną polskiej gospodarki oraz zieloną budowę i modernizację aktywów w Polsce, która jest 6. w UE, a 23. gospodarką na świecie.

Infrastrukturalny fundusz inwestycji w zielone oraz transformujące się aktywa

Polski Zielony Fundusz (PZF) ma być infrastrukturalnym funduszem inwestycji w zielone oraz transformujące się aktywa, które będą uniezależniały Polskę od węglowodorów (green infra fund). PZF wychodzi naprzeciw regulacjom rozporządzenia SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) w szczególności art. 8 i 9.

PZF, zarządzany przez ARP TFI, w ramach określonej polityki inwestycyjnej, będzie inwestował m.in. w transformację i dekarbonizację polskiego ciepłownictwa lokalnego oraz innych instalacji komunalnych JST, generację oraz łańcuch wartości morskiej i lądowej energetyki wiatrowej, energetykę słoneczną, zieloną chemię, rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego oraz zielony przemysł (od efektywności energetycznej przez dostęp do zielonej energii po zdekarbonizowaną logistykę).

Będziemy inwestować w zielone moce wytwórcze oraz w łańcuch wartości, który umożliwi „zielony skok”

– Polska musi być coraz bardziej suwerenna energetycznie. Chodzi nie tylko o kluczowe, wielkoskalowe instalacje, stanowiące o sile całych systemów sieci elektroenergetycznych, ale także o mniejsze instalacje, budowane i modernizowane lokalnie, ważne dla naszych małych ojczyzn. Polski Zielony Fundusz ma zamiar ściśle współpracować z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, celem zazieleniania gospodarki komunalnej, z ciepłownictwem na czele. Mamy zarówno pomysły technologiczne, analizowane i rozwijane z partnerami branżowymi, jak i również instrumentarium finansowe. Będziemy inwestować w zielone moce wytwórcze oraz w łańcuch wartości, który umożliwi ten imponujący „zielony skok”, który przed nami. Logika jest prosta: zielona rynkowa transformacja musi się opłacać – inwestorom (stopa zwrotu), wykonawcom i instalatorom (godziwa marża), odbiorcom-użytkownikom-klientom. Nadrzędnym celem naszych działań jest dobra, stabilna cena za czystą energię, ciepło i inne usługi komunalne oraz produkty, niezależne od szaleństw wycen węgla czy gazu ziemnego, co po roku wojny na Ukrainie zrozumieliśmy jak nigdy dotąd – mówi Cezariusz Lesisz, prezes ARP SA.

PZF umożliwi inwestorom z całego świata rynkową ekspozycję na wielkie przemiany, które przed nami

– Agencja Rozwoju Przemysłu znana jest od ponad 30 lat z finansowania polskiej gospodarki, przede wszystkim w formule dłużnej, poprzez pożyczki. Posiada także własny portfel spółek przemysłowych w różnych branżach i sektorach oraz w różnych częściach Polski. Nowa Strategia ARP S.A. na lata 2023-2025 z perspektywą do 2030 r. jest pod hasłem „Czysty Przemysł”, a więc transparentny, na jasnych zasadach, coraz bardziej efektywny, także od strony energetycznej, aby mógł być coraz mniej emisyjny. Ta świadomość przyświeca Agencji nie tylko w zarządzaniu spółkami w ramach Grupy Kapitałowej, ale także przy organizowaniu terenów i przestrzeni dla nowych inwestorów, którzy wciąż zwracają uwagę na potrzebę korzystania z zielonej energii. Polski Zielony Fundusz poprzez inwestycje w nowe aktywa ma być kluczowym narzędziem, wehikułem inwestycyjnym, umożliwiającym inwestorom z całego świata rynkową ekspozycję na te wielkie przemiany, które przed nami – zauważa Izabela Antos, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nadzorująca m.in. Departament Instrumentów Rozwojowych.

PZF będzie inwestował długoterminowo

– Polski Zielony Fundusz jako infrastrukturalny fundusz inwestycyjny będzie inwestował długoterminowo – tenor (tj. okres kredytowania) funduszu wyniesie 10 lat, a jego strukturyzacja od strony zarówno projektów dobieranych do portfolio, instrumentów finansowych oraz polityki zarządzania ryzykami, pozwoli nam zaoferować polskim i międzynarodowym inwestorom ciekawą ekspozycję na zieloną transformację Polski, jednej z największych gospodarek w tej części świata, w stabilnych ramach Unii Europejskiej – dodaje prof. Tomasz Gackowski, dyr. zarządzający w ARP SA.

Jego zdaniem PZF, jako fundusz infrastrukturalny, będzie inwestował w sprawdzone rozwiązania, twarde aktywa (zarządzanie ryzykami), stanowiące naturalne zabezpieczenie przed geopolityczną zmiennością, inflacją czy szokami na notowanych rynkach kapitałowych, przy relatywnie atrakcyjnych stopach zwrotu w dłuższym czasie.

Na finansowanie gospodarki wodorowej, biogazowni, CCSU, energetykę jądrową

– Naszą ofertę kierujemy do zróżnicowanego grona profesjonalnych inwestorów, polskich i międzynarodowych, publicznych i prywatnych. Będziemy jednak szczególnie przyglądać się także nowym rozwiązaniom, które z biegiem czasu będą osiągały dojrzałość i będą mogły być skalowane w różnych częściach Polski – mam tu na myśli np. gospodarkę wodorową i jej łańcuch wartości, przemysł biogazowy, CCSU czy też przemysł rozwijający technologie w ramach łańcucha wartości energii jądrowej.

Jednak nie jesteśmy funduszem typu venture capital i na pewno nie będziemy mogli być na początku drogi inwestycyjnej w tych przedsięwzięciach. Jednak mamy świadomość jak wiele przełomów i sukcesów technologicznych przed nami, dlatego musimy i będziemy trzymać rękę na pulsie – uważa Gackowski.
Udostępnij: