Przejdź do treści

Sasin: Dialog ze stroną społeczną leży u podstaw naszych działań

Fot. free-images.com/Pixabay

– To ogromny sukces, że w tak ważnej sprawie jak transformacja energetyczna udało się zawrzeć szeroki konsensus. Zabezpieczone zostały interesy pracowników oraz spółek przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa energetycznego – mówił wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji po podpisaniu umowy społecznej, związanej z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Umowa, która została podpisana w Ministerstwie Aktywów Państwowych zawiera gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE już w I kwartale 2023 r. zostaną objęte zmianami. Zapisy umowy są efektem wielomiesięcznych rozmów prowadzonych przez stronę rządową, stronę społeczną oraz firmy z sektora energetycznego.

Projekt utworzenia NABE, czyli wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych

– Umowa ta otwiera drogę do sfinalizowania projektu, który jest historyczny, jeśli chodzi o polski sektor elektroenergetyczny. Projekt utworzenia NABE, czyli wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych – uzasadnia wicepremier Jacek Sasin. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele central związkowych i spółek Skarbu Państwa branży energetycznej. – Podpisana umowa społeczna pokazuje, że dialog ze stroną społeczną leży u podstaw naszych działań – dodaje Jacek Sasin.

Kolejny krok w wymagającym procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego

– PGE kończy rok 2022 sukcesem o znaczeniu strategicznym. Sfinalizowaliśmy trwające blisko osiemnaście miesięcy, trójstronne negocjacje dokumentów mających na celu zabezpieczenie interesów pracowników w ramach tworzenia się Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Podpisane dokumenty to kolejny krok w wymagającym procesie transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego. Wcześniej uporządkowaliśmy strukturę Grupy PGE i przygotowaliśmy spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do autonomicznego funkcjonowania – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podstawa zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej

Zdaniem wicepremiera podpisana umowa społeczna pozwoli zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji oraz będzie podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zawarte porozumienie to efekt intensywnej i ścisłej współpracy Strony Społecznej Zespołów Trójstronnych ds. Branży Węgla Brunatnego oraz Branży Energetycznej, Przedstawicieli Grup Energetycznych (Enea, Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia) oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Transformacja energetyczna nie będzie odbywać się kosztem pracowników. Uzgodnione zapisy umowy społecznej pozwalają przede wszystkim zachować uprawnienia pracownicze, stabilizację zatrudnienia i dotychczasowe warunki pracy. W umowie zawarto zapis o systemie osłon socjalnych dla pracowników prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego. Dokument obejmuje wszystkie najważniejsze kwestie z punktu widzenia strony społecznej.
Udostępnij: