Przejdź do treści

Sejm poparł pracę zdalną

Fot. free-images.com/Pixabay

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza na stałe możliwość pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Możliwość pracy zdalnej wprowadzona na stałe

– Sejm przyjął przygotowaną przez MRiPS nowelizację Kodeksu pracy, która na stałe wprowadza możliwość pracy zdalnej. Takie rozwiązanie doskonale sprawdziło się w okresie pandemii, co jednogłośnie potwierdziły organizacje pracodawców, które zgłosiły się do nas z postulatem, żeby uregulować pracę zdalną prawnie. Jestem przekonana, że nowe przepisy będą ogromnym udogodnieniem m.in. dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy chcą połączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Liczne konsultacje ze stroną społeczną i pracodawcami

Przyjęte zmiany w Kodeksie pracy powstały po licznych konsultacjach ze stroną społeczną i pracodawcami.

Zgodnie z nowelizacją, praca zdalna będzie pracą wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegóły w tym zakresie będą uzgodnione przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia bez konieczności jej potwierdzania w formie pisemnej.

Zakaz odmowy pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży i rodzicom którzy wychowują dziecko do 4. roku życia

Pracodawca – co do zasady – nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. kobietom w ciąży, rodzicom którzy wychowują dziecko do 4. roku życia i osobom które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Obowiązek zapewnienia pracownikowi wykonującemu prace zdalną materiałów i narzędzi

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu prace zdalną materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. Pokryje on również koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Najważniejsze zmiany ujęte w kodeksie związane z pracą zdalną:

  1. Praca zdalna ma odbywać się w miejscu wskazanym przez pracownika. Miejsce to musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy.
  2. Praca zdalna może odbywać się z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.
  3. Praca zdalna może odbywać się na podstawie polecenia pracodawcy w okresie obowiązywania: stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii , a także z powodu działania siły wyższej.
  4. Pracownik może wystąpić z wnioskiem o pracę zdalną. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
Nowela Kodeku pracy, reguluje także zasady przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Zgodnie z przyjętymi przepisami, taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie mógł w tym celu użyć alkomatu lub narkotestu.
Udostępnij: