Przejdź do treści

Sekretarz stanu w resorcie finansów z nagrodą Azymut PTG

Fot. Twitter/MF

Podczas uroczystej gali Polskiego Towarzystwa Gospodarczego (PTG) w Warszawie wiceminister finansów Artur Soboń odebrał nagrodę „Azymut” w kategorii „Osoba publiczna wspierająca rozwój gospodarczy”.

Wsparcie rozwoju gospodarczego to jeden z priorytetów naszego rządu

Wiceminister skomentował: – Wyróżnienie przyznała mi organizacja, która w swoich działaniach wpływa na pozytywne zmiany gospodarcze w naszym kraju, angażując się w ważne sprawy społeczne. Wsparcie rozwoju gospodarczego to jeden z priorytetów naszego rządu.

Firmy w Polsce cechują się także dużą odpornością na kryzys

Wysoki poziom przedsiębiorczości pozostaje jednym z głównych atutów polskiej gospodarki. Wg danych GUS w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zarejestrowano 280,5 tys. firm, co jest liczbą o 7,1 proc. wyższą niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku. Firmy w Polsce cechują się także dużą odpornością na kryzys. W okresie I-III kw. 2022 r. odnotowano o 18 proc. mniejszą niż przed rokiem liczbę upadłości.

Polska była jednym z pierwszych krajów, który powrócił do poziomu PKB sprzed pandemii

– Polska gospodarka wykazywała się dotychczas wysoką odpornością na negatywne szoki zewnętrzne, ze względu na dobre fundamenty, odpowiedzialną politykę makroekonomiczną i wysoką konkurencyjnością polskich firm. Bardzo dobrze poradziła sobie w trudnym okresie pandemii. Polska była jednym z pierwszych krajów, który powrócił do poziomu PKB sprzed pandemii – zauważył podczas odbierania nagrody wiceminister finansów.

Warto pamiętać też, że 13 stycznia br. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-. Agencja wskazywała na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem.

Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.
Udostępnij: