Przejdź do treści

Serwis Adamed Expert także dla pielęgniarek i położnych

Fot. Adamed

W ramach serwisu Adamed Expert od września dostępna jest podstrona dedykowana pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. To obiektywne i rzetelne treści merytoryczne –pogłębiające możliwość edukacji, rozwoju zawodowego, ale także porady z zakresu prawa, czy wsparcia psychologicznego dla tej grupy zawodów medycznych.

Adamed Expert  to portal wiedzy medycznej stworzony przez Adamed Pharma w 2020 r. Zawiera bieżącą wiedzę medyczną oraz merytoryczne treści opracowywane przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Portal skierowany jest zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak również przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, farmaceutów, a od września br. – także do pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych. Na start opublikowano w niej ponad 100 materiałów merytorycznych – w działach Aktualności, Specjalizacje i Specjalności, Prawo, Psychologia, Wideo i Podcasty. Serwis dostępny jest pod adresem www.adamed.expert/pielegniarka.

Pielęgniarki potrzebują wielowymiarowego wsparcia

Zgodnie z nowym modelem opieki zdrowotnej pielęgniarki uzyskują coraz większe kompetencje i uprawnienia. Misją Adamed Expert jest zaangażowanie się w doskonalenie zawodowe oraz zapewnienie wsparcia potrzebnego w procesie wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych. Adamed Pharma dostrzegając i doceniając chęć pogłębiania wiedzy i podążanie za najnowszymi wytycznymi medycznymi przez tę część środowiska medycznego kompleksowo odpowiada na jej potrzeby.

To właśnie chęć popularyzacji najlepszych standardów medycznych i eksperckiej wiedzy wśród profesjonalistów medycznych stała się ideą przyświecającą stworzeniu platformy Adamed Expert

– Z naszej codziennej pracy wiemy, jak bardzo pielęgniarki i położne są otwarte na nową wiedzę i edukację. Dlatego chcą mieć do niej nieograniczony dostęp w dowolnym momencie i wygodnej formie. Jak same deklarują, poszukują przede wszystkim aktualnych informacji, które będą mogły wykorzystać w pracy. To właśnie chęć popularyzacji najlepszych standardów medycznych i eksperckiej wiedzy wśród profesjonalistów medycznych stała się ideą przyświecającą stworzeniu platformy Adamed Expert, która towarzyszyła nam także podczas tworzenia założeń podstrony dla pielęgniarek i położnych – mówi Sylwia Berdzik-Kalarus, członek zarządu Adamed Pharma SA, dyr. ds. operacji komercyjnych i rozwoju biznesu.

Firczyk: W naszym serwisie eksperci odpowiadają na pytania, które pojawiają się i dotyczą codziennej pracy na styku różnych medycznych i pozamedycznych obszarów

Pielęgniarki, zgodnie z wywiadami jakie zebrane zostały podczas konsultacji poprzedzających start podstrony – potrzebują wielowymiarowego wsparcia. Mowa tu nie tylko o wiedzy stricte pielęgniarskiej, ale też tej z innych pozazawodowych obszarów, takich jak psychologia, prawo, mediacje, komunikacja, negocjacje czy zarządzanie czasem. – Ze strony pielęgniarek i położnych, z którymi jesteśmy w kontakcie, często padają pytania, jak lepiej komunikować się z pacjentem, czy i kiedy pielęgniarka może odmówić świadczenia zdrowotnego lub jaki jest konkretnie zakres uprawnień do samodzielnego podawania leków czy udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego. W naszym serwisie eksperci odpowiadają na te i podobne pytania, które pojawiają się i dotyczą codziennej pracy na styku różnych medycznych i pozamedycznych obszarów – komentuje Grzegorz Firczyk, Digital Marketing & eCommerce Dyrektor.

Serwis oferuje kilka funkcjonalności, w zależności od wybranego wariantu korzystania. Dedykowane, specjalistyczne treści są dostępne dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek po zalogowaniu. – Szerzące się fałszywe wiadomości sprawiają, że bardzo trudno jest odnaleźć rzetelne i sprawdzone źródła informacji online. Dlatego Adamed Pharma dostarcza wiarygodne i zweryfikowane materiały – podsumowuje Grzegorz Firczyk.
Udostępnij: